Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vindheim, Brødrene

Vareproduserende industri, grunnlagt 1923 av brødrene Erling, Toralf og Jorulf Vindheim som et ideelt tiltak mot økende arbeidsledighet blant ungdom. Brødrene var opprinnelig fra Bremanger i Sogn og Fjordane, bedriften ble anført av Erling Vindheim, som i hele sitt yrkesliv var lærer på Rødskog skole. Det ble satset på produksjon av artikler som på den […]

Vindtorn, Triztán Gyldenløwe (*31.7.1942-4.3.2009)

Lyriker og artist, f. og bosatt i Drammen. Utdannet tekstiltekniker, arbeidet i herrekonfeksjon, senere som sjømann og lystekniker. Oppvokst med døpenavnet Kjell Erik Larsen, endret i 1970 navn til Kjell Erik Vindtorn og fra 1999 til Triztán Gyldenløwe Vindtorn. Aschehougprisen 1982, Kritikerkysset 1990, Doblougprisen 1991, Drammen kommunes kulturpris 1996, Brakeprisen 2004 og Oslo bys kulturstipend. […]

Vinje, Aasmund Olavson (1818 – 1870)

Den kjente dikter hadde sin læretid som korrespondent for Drammens Tidende fra 1850 til 1858. I «Dølen» ga han senere sitt syn på Drammen til kjenne: «Dei liva godt der i Drammen. Aa du Verden! Det er slike Lag, at det braanar paa Tunga. Eg skal aldri gløyma, daa Jarnbanen vardt invigd. Og so slike […]

Vinjes gate

går i nordlig retning fra rundkjøringen ved broenden av Øvre Sund bro forbi Rema 1000 (tidligere Palms Trikotagefabrik) og opp til Hauges gate. Oppkalt 1923 etter Aasmund Olavson Vinje.

Vinkelveien

går fra Buskerudveien nordover mot Rosenkrantzgaten inntil den går i en vinkel østover og ender i Traverveien forn Travbanens inngangsparti. Den fikk sitt navn i 1961.

Vinmonopolet

åpnet etter forbudstiden i 1924 sitt første utsalg i Drammen i Nedre Torggate 10, etter at det gamle Brennevinssamlaget hadde vært i virksomhet fra 1877 til 1914. I 1934 ble utsalget på Bragernes flyttet noen meter til Nedre Torggate 10A, og på 1950-tallet til Nedre Storgate 13. Flyttet 1.9.1982 inn i nye lokaler i Rishovdbygget […]

Vinn Industri

Vernet arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede, offisielt innviet på Glassverket Industrisenter 25. mars 1985. Virksomheten ble opprettet av Buskerud Fylkeskommune (ansvar for 45 prosent av budsjettet) og kommunene Drammen, Lier, Røyken, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Helt fra oppstarten i januar 1985 fikk bedriften oppdrag fra diverse industribedrifter i Drammensregionen. Vinn Industri overtok produksjonen av suveniren […]

Vinnes

Boplass i nærheten av Grinderud. Nord for Grinderudbakken lå Lutsedal og Tolgen.

Vinsnes, Maren Pauline (1826 – 1907)

Forfatterinne, d. av Hanna og Paul Winsnes (skrev sitt navn med enkel-v i motsetning til foreldrene, som brukte dobbelt-w). Født i Hurdalen, førte husholdningen for sine foreldre. Flyttet i 1875 med sin far til Nøstet hvor hun begynte å skrive små fortellinger og bøker, først til egen underholdning, senere for offentligheten. Etter farens død beholdt […]

Vinteren 1893

var den verste «i manns minne» i Drammen. Etter nyttår lavet sneen ned i slike mengder at folk måtte holde seg innendørs. I løpet av få dager lå det 2 meter sne i gatene, snebrøytingen stanset opp, togene måtte innstille, ja, selv uret på Bragernes kirke ble stanset av snestormen ved at sneen klemte seg […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet