Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vestbysvingen

Sidevei til Holtlia som fører til Haneval (Hanevoll), fikk sitt navn i 1979.

Vestfoldveien

ble i 1923 regulert fra jernbaneovergangen ved Strømsgodset kirke til «en liten plass ved Frydenhaug». Begrunnelsen for navnet var at Strømsø tidligere var en del av Vestfold fylke. Veien ble imidlertid aldri opparbeidet etter planen og strekker seg derfor i dag kun fra Austadgaten parallelt med C. O. Lunds gate frem til Cotletts gate, samt […]

Vestmanbråten (Westmandbråten)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud ved Svensedammen (Jarlsbergveien 121), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Knut Johnsen som var tilknyttet Jarlsbergverket. Trolig var han kommet vestfra, derav navnet.

Vestre Borge (gnr. 67)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Borgeveien 102/04, se: Borge). Så langt tilbake skriftlige opptegnelser går har oppsitterne eid mesteparten av gården, mens Sande kirke og Kronen eide parter. Kronens part gikk i 1683 over til Jarlsberg grevskap, som på 1750-tallet overdro parten til brukeren. Gården hadde vært brukt av samme familie i 200 år da den […]

Vestre Haneval (gnr. 50)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Vestbysvingen 14), har enten sitt navn fra den tid man ryddet skogene og brente dem for å bruke asken til gjødsel, idet vall betyr et stykke land som er avsvidd og hvor røtter og stubber står igjen hist og her (jfr. Ullevål), eller – den vanligst antatte betydningen – «hanevagle» etter […]

Vestre Skoger Grendehus (tidl. Alles vel)

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble reist på dugnad og innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde […]

Vestre Skoger Velforening

ble stiftet i 1959. Foreningen står som eier av Vestre Skoger Grendehus (før Alles Vel). Loppemarkeder gir inntekter for fornying og opp-pussing av grendehuset. Det har vært utført stor dugnadsinnsats for å holde lokalet i stand etter dagens krav (2020).

Vestre Åserud (gnr. 72)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 201/201B/201C og 213), navnet kommer trolig av kvinnenavnet Åsa og ble tidl. skrevet Åsurud, Oserudt (1564), Oserød (1593), Osserødt (1604), Aaserud (1605), Aasserud (1723). Gården har fra lang tid tilbake vært bondegods, rundt 1650 eide Kristoffer Jordbrekke og Jakob Skjeldrum hver sin halvpart. På gården var det gruvevirksomhet, og rundt […]

Vestskogen

Skogområdet syd og sydvest fra Konnerud og Skoger mot Sande, Hof og Øvre Eiker. Dette store skogområdet var på 1700-tallet i familien Wedel Jarlsbergs eie, og hadde fra 1778 forskjellige eiere til en vesentlig del på slutten av 1800-tallet ble solgt til A/S Selvik Bruk. En av innfartsveiene til Vestskogen ligger ved Andorsrud hvor Selvik […]

Vestskogjegerne

Under siste del av annen verdenskrig lå ca. 50 mann skjult i celler på Vestskogen mens de gjorde seg klare til å delta i krigsavslutningen. Ved Laukollmyrene like ved skogsbilveien er det reist en bauta til minne om denne tiden. Myren ligger i grenseområdet mellom Drammen og Sande.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet