Kategorier / V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Veideveien

Liten boliggate på Åskollen øst for Nordbyveien til Helleristningen, fikk sitt navn i 1985. Navnet kommer fra verbet å veide.

Veierud og Knatholt

Bruk som i 1777 ble utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 29,30) da Kristen Gudbrandsen fikk skjøte på eiendommen. Den siste eier av det samlede bruk var Andreas Larsen Thorud som var medlem av herredsstyret, skolestyret, kirkeverge m.m. Ca. 1920 bygget Fredr. Kiøsterud en ny, fin hovedbygning. Gården ble senere solgt til O. H. Bernaas […]

Veimot (Weggemodt)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 11, Verksveien 26B), solgt ved aksjonen i 1777 til Paul Simensen. Navnet betyr «veimøte», stedet hvor veiene møtes. Gården eides fra 1840-tallet av Erik Eriksen Veimot (1819-1904), som ble betegnet som den mann på Konnerud som hadde best greie på metallforekomstene deroppe.

Veipakke Drammen

Betegnelsen på et nytt, overordnet hovedveinett for bil- og sykkeltrafikk i og rundt Drammen finansiert av staten. Veipakken ble vedtatt i 1991 og bestod av to utbyggingsfaser. Første fase 1990-1999: Ny E-18 Eik – Vestfold grense, ny E-76 (Rv. 11) fra Bangeløkka til Nedre Eiker bru med Strømsåstunnelen, lukket løsning utenom sentrum på Bragernessiden (fjelltunnel […]

Veivesen

Utbyggingen av veinettet i og rundt Drammen er omtalt under de enkelte veier. I Skoger var den første egentlige kjørevei Den Jarlsbergske Hovedvei, som ble bygget på 1670-tallet. Veien gikk rundt Nordbykollen bak bebyggelsen på Tangen og etter Kobbervikkleivene. På dette stykket var veien så dårlig at da kong Christian VI passerte på sin reise […]

Vendel, Lauritz Christensen

Jurist, kongelig foged over Bragernes fogderi og 1652 forpakter av Strømsgodset med de fleste gårdene i Lier samt Bragernes og Strømsø, bosatt på Strøm. Rådmann i Christiania 1663-70, med plikt til å bo på Bragernes som representant for hovedstadens magistratskollegium. Deltok de siste år av sitt liv i utarbeidelsen av Christian V’s Norske Lov og […]

Venusbakken

Boligvei i feltet Djupdalen nedre med utgangspunkt i Venusveien, fikk sitt navn i 1981.

Venusfaret

Boligvei i feltet Djupdalen nedre med utgangspunkt i Venusveien, fikk sitt navn i 1981.

Venusveien

ble i 1981 satt som navn på en av hovedveiene inn i de separate områdene på feltet Djupdalen nedre i Skjelsbekk.

Verdensspeilet

Kino grunnlagt under den annen verdenskrig, den fjerde kino på 10 år som forsøkte seg i Engene 6. Eier var Johannes Johnsen frem til kommunen overtok i 1917. Allerede i 1918 ble kinoen nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet