Kategorier / Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Zackenhus (Zackenhaus)

Større bygning ved gruvene som tjente som spise- og overnattingssted for gruvearbeiderne. Navnet, som er av tysk opprinnelse, kommer av zack, sekk el. køye. Et slikt stort zackenhus sto bl.a. nede på sletten under Grubeåsen. Det gjorde i noen år tjeneste som forsamlingslokale for Konnerud før det ble flyttet til skogen bak Konnerudkollen Turisthotell og […]

Zanussi Norge (IAZ International Norge)

Norsk hovedkontor, distribusjonslager og serviceverksted eid av italienske Zanussi, innviet 2. mars 1972 i Prof. Smiths Alle 64. Bygningsmassen med 3500 kvadratmeter gulvflate ble oppført som et samarbeid mellom grunneierne Nils Gulhaugen og Sundland Jernstøperi (familien Reine) og leid ut til importøren. Zanussi var Europas største produsent av hvitevarer og hadde 12 prosent markedsandel i […]

Ziegler, Mads Henrik Bjerregaard (1822 – 1905)

Lensmann i Skoger, s. av kaptein og sjef for det Bergske kompani i Frederikshald, Ulf Reinh. Z. Eksam. juris 1848, deretter dommerfullmektig i Nordre Jarlsberg til han 3.10.1854 ble beskikket til lensmann i Skoger. Fratrådte allerede i 1861 da han hadde vanskelig for å klare seg med den dengang beskjedne stilling, arbeidet fra 1865 som […]

Zik-Zaken

Den første opparbeidede spaservei til Bragernesåsen, påbegynt 1877 etter initiativ av overlærer Morten K. Album (s.d.), fullført 1880. Stien ble stukket ut av Karl Johan Gløersen, som også ledet arbeidet. Den het først Fjellveien, men fikk senere navnet Albumstien etter initaitivtageren, som også dekket de fleste utgiftene til opparbeidelsen av egen lomme. På folkemunne har […]

Zions menighet

Separatistmenighet i Drammensbyene og -bygdene rundt som blomstret på 1740-tallet. «Zions vert» var Nils Markuss en Buttedal, fra 1741 sto teologen Søren Bølle i spissen for zionittene. Han ble arrestert etter å ha foretatt voksendåp i Drammenselven, der 8 personer vandret nakne uti under stor oppmerksomhet fra en tallrik tilskuerskare. Nils Buttedal overtok igjen, og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet