Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kaalrabben

var rundt 1800 navnet på en del av nåværende Øvre Storgate (nr. 87/102), fortsettelsen av Landfalløyas langgate ned til Hotvetbekken og broen, et typisk fattigstrøk med små og knuslete hus.

Kaba

Frukt-, sjokolade- og tobakksforretning i Tollbodgaten 107, grunnlagt 1922 av Wirginia Auken, overtatt av Gulborg Hamlot 1947. Nedlagt på 1960-tallet.

Kaffistova og Bondeheimen, A/L

ble grunnlagt den 8. desember 1913 av Drammens Frisindede Ungdomsforening og Bondeungdomslaget og driften åpnet på Bragernes Torv 28. januar 1914. Senere sluttet Drammens Mållag og Buskerud Mållag seg til, og virksomheten ble i 1918 flyttet til Engene 4 som ble innkjøpt for kr 135.000. Bondeheimen var først og fremst et treffsted med restaurant og […]

Kai Fjells vei

Liten boliggate på Åskollen vest for Nordbyveien. Het tidligere Sigurd Christiansens vei, men fikk sitt nye navn da Drammensdikteren i 1993 fikk Strandpromenaden på Bragernes oppkalt etter seg. Har sitt nye navn etter Skogermaleren Kai Fjell.

Kai Møller Bok- og aksidenstrykkeri

Bok- og aksidenstrykkeri i Tordenskiolds gate 76, grunnlagt på 1930-tallet av Kai Møller (12.10.1907-5.12.1995). Fra 1942 til frigjøringen trykket M. kommunistenes illegale organ «Friheten». Flyttet på 1960-tallet til Griffenfelds gate 1 hvor firmaet Kai Møller og Sønner AS ble etablert 1966 med Knut Møller som disponent. Det ble foretatt betydelige investeringer i blant annet rotasjonspresse […]

Kalkspaten

ble i 1980 satt som navn på en kjørbar gangvei i utbyggingsområdet felt A på Konnerud.

Kalven

Lite skjerp i Hengfossdalen, Andorsrud, ant. drevet på sinkblende.

Kameraten

Den frisindede forenings håndskrevne avis i annen halvdel av 1800-tallet. Blant bidragsyterne var Per Sivle som skrev flere av sine dikt i bladet.

Kampenhaug

Underbruk av Store Haneval, som trolig lå i nærheten av Gata i sydvestre del av innmarken. Fra 1740-tallet til 1770 het brukeren Amund Larssen og ca. 1800 var bruket bebodd av Halvor Kristensen, deretter gikk det inn i hovedbølet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet