Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kinopaleet

se: Saga kino.

Kippen

Stedsnavn i Strømsåsen på toppen av Sommerveien fra Dunkedalen og Brattkleivmyra. Navnet har sin opprinnelse i at hestene gikk tre-fire vendinger opp de bratte veiene og «kippet» smålass med tømmer og ved før de ved Kippen lasset fulle lass som ble fraktet nedover forbi Blektjern til Strømsø og Gulskogen. Ved K. ligger et gammelt, verneverdig […]

Kirkebakken

En av de eldste gater på Tangen, går fra Havnegaten til Tangen kirke og videre opp til Gamle Kongevei, fikk sitt navn i 1866. Bebyggelsen er meget gammel. I 1850 gikk Kirkebakken omtrent som i dag, men dengang eksisterte ikke den østre oppkjørsel fra Havnegaten.

Kirkegaardsgaten

var fra 1869 til 1905 navnet på Capjons gate (s.d.).

Kirkegangen

gikk fra Drammenselven opp til Strømsø kirke, og het frem til 1866 Kirke-Strædet. I 1770 lå i denne gaten bare fire middelsstore hus, i 1810 var antallet steget til seks. Gaten ble i 1898 omdøpt til Hesselbergs gate (s.d.).

Kirkegaten

var oppr. navnet på den gaten som gikk på nordsiden av Kirkeplassen. Den fikk senere navnet Øvre Kirkegate og i 1866 Hospitalsgaten. Etter bybrannen ble gaten innlemmet i Kirkeplassen (fra 1898 Gamle Kirkeplass). – Dagens Kirkegaten løper fra Bragernes Torv opp til Bragernes kirke og ble anlagt over «Albums løkker» etter bybrannen. Den fikk sitt […]

Kirkegrenda

ble i 1978 satt som navn på en av grendene i Konnerud disposisjonsplan.

Kirkegårder

i dag kalt gravlunder, ble anlagt rundt byens kirker. Fram til 1805 ble formuende og innflytelsesrike personer gjerne gravlagt under gulvet inne i kirken, mens andre ble gravlagt ute, de fattigste lengst unna kirkebygget. I 1805 kom en forordning fra Sundhedvæsenet som forbød gravlegging inne, såkalt græfting, av hygieniske årsaker. Kirkegårder som lå inne i […]

Kirkelunden

Vei på Konnerud fra Stubberudveien over Blentenborgveien mot Poppegårdsveien, tett forbi Konnerud gamle kirke.

Kirkeng, Tor Øivind (*1953)

Kjøpmann og Kiwi-gründer, f. i Hallingdal og bosatt i Drammen. I ungdomsårene arbeidet han i faren Henning Kirkengs dagligvareforretning på Gullaug, der han senere ble butikksjef. Forretningen var medlem av det lokale innkjøpssamarbeidet A/S Nærkjøp. Det samme var Harald Wike A/S (s.d.) på Konnerud, der kjøpmann Svein Wike (1939-1984) regjerte. I 1979 etablerte far og […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet