Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kandahl, Torolv (1899 – 1982)

Journalist og politiker, sjefredaktør i Drammens Tidende og Buskeruds Blad 1945-61, sjefredaktør i Aftenposten 1961-70. Formann i Norsk Presseforbund 1938-41 og 1945-46, formann i Norsk Redaktørforening 1950-56, formann i Den konservative Presses forening og medlem av Høyres sentralstyre 1961-70. President i Nordmannsforbundet 1963, styremedlem Int. Press. Soc. i Zürich 1961-63. Æresdoktor ved Luther College, Iowa, […]

Kandestøber-Strædet

førte fra elven til Baggaten. Dens forlengelse fra Baggaten ut på løkkene het Krogen-Strædet. I 1810 lå det 20 småhus her, og gatene var et typisk fattigstrøk. De to gater ble senere omdøpt til hhv. Veberggangen og Tvetagaten, og ble i 1866 slått sammen under navnet Weberggangen, i 1898 endret til Webergs gate (s.d.).

Kanonveien

Vei i Bragernesåsen som fra Øvre og Nedre Skanse via Årkvislaveien førte til Tormodsrud i Lier og Vivelstaddalen. Påbegynt i 1902, ferdig bygget 1904. Veien var ment for transport av ammunisjon og andre forsyninger til de to batterier dersom Drammen skulle bli beskutt av svenskene. Veien var beregnet for fremføring av lette artilleristyrker og hestetrukne […]

Kantarellveien

ble i 1981 satt som navn på hovedveien fra Vallersveien inn i Jordbrekkskogen felt C.

Kaptein Finnes gate

Tverrgate mellom Ramborggaten og Hauges gate, fikk i 1911 sitt navn etter kapteinen som 1811-13 ledet arbeidet med oppføringen av Drammens første bybro og senere foresto anlegget av flere større gater i byen.

Kardinalbesøk

I august 1979 hadde Drammen sitt visstnok første og hittil siste besøk av en av Den hellige romerske kirkes kirkefyrster da Hans Eminense kardinal Sergio Pignedoli (1910-1980), president i Vatikanets sekretariat for ikke-kristne, overnattet på Park Hotel under et ferieopphold i Norge sammen med sin bror, svigerinne og to nevøer. Kardinalen besøkte St. Laurentius katolske […]

Karjolveien

Forbindelsesvei mellom Buskerudveien og Rosenkrantzgaten like ved den tidligere bygrense mellom Lier (Åssiden) og Drammen, fikk sitt navn etter byutvidelsen i 1951.

Karl Gunderssens Plass

Ytre del av Museumsparken ved Marienlyst, har sitt navn etter den tidligere ordfører K. G. (s.d.).

Karlsen, Henry Johan Juell (30.10.1898 – 20.2.1966)

Redaktør, f. i Bodø, fra 1924 journalist i Fremtiden, redaksjonssekretær 1932, redaktør 1934-40 og 1945-46, fra 1946 redaksjonssjef i NTB. Medlem av bystyret 1927-46, av formannskapet 1930-46. Formann i Lysverksdireksjonen og sykehusstyret 1935, nestformann i Norsk Presseforbund 1938-40 og 1945-46. Utga «Drammens distrikts stasjonspersonales forening gjennom 50 år» (1945), «Drammen Bryggearbeiderforbunds 50 års beretning» (1947), […]

Karlsen, Ole K. Murmesterforretning

Etablert i 1945 av murmester Ole Kristian Karlsen (s.d.) fra Drammen. Det aller første oppdraget ble utført på Rødskog skole, der Karlsen hadde vært elev i sin barndom. Det første større oppdraget kom på Sunland Papirfabrikk. Bedriften oppførte boligbygg, forretningsbygg og industribygg. Allerede før 1950 hadde bedriften rundt 50 ansatte. Entreprenørforretningen gjorde seg særlig kjent […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet