Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kirkeplassen

var frem til 1898 navnet på nåværende Gamle Kirkeplass. Den fikk sitt navn etter gamle Bragernes kirke som lå der til den brant ned i 1866. Ved elven lå Kirkebryggen med sjøboder på begge sider. Gatene på begge sider av Kirkeplassen fra Engene ned mot sjøbodene ved elven het Øvre og Nedre Kirkegate. Her lå […]

Kirkeåsen

Bruk utskilt av Østre Haneval, noe nærmere foten av åsene enn det hus som senere er oppført, omfatter også Kirkejordet av N. Haneval og Blåkilen av Holt. Anton Evensen (f. 1850), som var kirketjener i 60 år, drev plassen etter sin far, Even Andersen (som også var kirketjener), samt skomakerverksted. Han ble etterfulgt som kirketjener […]

Kirsebærhaugen

Bruk på Konnerud, bnr. 4 av Nedre Skjeldrum, utskilt på beg. av 1700-tallet. Dets siste beboer var «Tante Tilla», Andrine Mathilde Skjeldrum (f. 1830). Bolighusene ble revet i annen halvdel av 1800-tallet og låven ca. 1880. Deretter gjensto bare hustuftene og restene av en kirsebærhage.

Kistefos Træsliberi, A/S

Tremassefabrikk og elektrisk kraftverk i Jevnaker, administrert fra Nedre Storgate 49, Drammen, grunnlagt 27. juni 1889 av konsul Anders Sveaas. Fabrikken beskjeftiget på slutten av 1930-tallet ca. 75 ansatte og produserte årlig ca. 30.000 tonn våt kald- og varmslipt tremasse. Bedriftens hovedkontor ble på midten av 1970-tallet flyttet ut av Drammen, og Kistefos har i […]

Kittelsen, Karl Atle (*1962)

Gründer og investor, f. i Drammen, oppvokst på Konnerud, bosatt på Bragernes. Eksamen fra Norsk Kjøpmannsinstitutt 1983. Adm. direktør i Christiania Glasmagasin i 1990-årene. Diverse engasjementer i utviklingen av Drammens uteliv. Sto i spissen for å bygge opp og utvikle serverings- og utestedet Z Cafe og Bar og Z Nightclub på Bragernes torg i perioden […]

Kiær, Anders Ferrand (1825 – 1898)

Trelasthandler, f. i Drammen, s. av Hans K. Begynte i farens trelastforretning, men etablerte seg i 1855 som trelasthandler i Fredrikstad, der han sammen med slektninger grunnla det store firma And. H. Kiær & Co. som i 1860 bl.a. bygget egen dampsag. Fra 1870 bosatt i Kristiania. Også virksom på andre områder, bl.a. var han […]

Kiær, Anders Hansen (1767 – 1838)

Skipskaptein, s. av Hans Nielsen K., f. på Tangen. Som kaptein på Niels Omsteds galiotskip «Handels Lust» reddet han i 1798 i Smyrna med fare for sitt eget liv 11 franskmenn fra tyrkerne. Dette førte til at han i 1803 mottok kong Christian VII’s «store gullmedalje» for «fortjenstfulle handlinger», samtidig med at en lovsang til […]

Kiær, Anders Nicolai (1838 – 1919)

Statistisk Sentralbyrås første direktør (1876-1913), f. i Drammen, s. av grosserer Niels K. Jurist, byråsjef i sentralbyråets forgjenger, Det Statistiske kontor 1867-76, formann i flere off. kommisjoner og foreninger, delegert ved en rekke kongresser. K. var banebryteren for den offentlige statistikk i Norge, deltok 1885 i grunnleggelsen av det internasjonale statistikkinstitutt og tok i 1889 […]

Kiær, Frantz Casper (1835 – 1893)

Lege, f. i Drammen. Overlege ved Diakonissesykehuset 1868-91, utga verket «Norges Læger i det 19. aarhundrede» (1873).

Kiær, Georg Fredrik (Frits) Egidius (1861 – 1941)

Høyesterettsadvokat, f. i Drammen, s. av grosserer Oluf E. K. Sakfører i Oslo fra 1887, advokat 1891. Ordfører i Aker 1908-10, medlem av Diakonhjemmets styre fra 1897, medlem av Oslo Katedralskoles forstanderskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet