Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kiær, Hans & Co.

Skipsrederi, grunnlagt 1800 av skipskaptein Anders Hansen Kiær (s.d.), som etter et skipsforlis på den hollandske kyst 1798 oppga sjøen, og to år senere slo seg ned som trelasthandler og skipsreder i Drammen. I 1838 overtok hans enke, sønner og svoger firmaet under navnet Hans Kiær & Co. (navnet kom fra sønnen Hans Andersen Kiær […]

Kiær, Hans Andersen (11.4.1795–23.3.1867)

Gårdbruker, kjøpmann, skipsreder og sagbrukseier, f. i Drammen hvor han i 1822 tok handelborgerskap, s. av Anders Hansen Kiær. Det var med K. navnet Kiær fikk den fremragende betydning i forretningslivet som det senere beholdt. K. var sjef for skipsrederiet og trelastfirmaet Hans Kiær & Co. og eier av store skogeiendommer over hele Østlandet. Kjøpte […]

Kiær, Hans Theodor (1827 – 1911)

Grosserer og næringsdrivende, f. i Drammen, s. av Hans K. Medeier av firmaet And. Kiær & Co., først i Drammen, senere i Fredrikstad. Eide og drev the Dahl Milk Co., en melkekondenseringsfabrikk i Drammen, senere i Holmestrand. Nedla et stort arbeide for Indremisjonen, Hedningemisjonen og Sjømannsmisjonen og deltok i opprettelsen og driften av flere bedehus. […]

Kiær, Johan Aschehoug (1869 – 1931)

Paleontolog, f. i Drammen. Tok doktorgraden i München og ble 1909 professor ved Universitetet i Oslo, arbeidet med utforskningen av silurlagene i Oslofeltet, utga «Das Obersilur in Kristiania-Gebiete» (1906). I 1909 fant han den berømte lokalitet ved Rudstangen på Ringerike med urfisk og sjøskorpioner og arbeidet senere hovedsakelig med fossile vertebrater, beskrev også paleontologisk materiale […]

Kiær, Oscar (1834 – 1918)

Gårdbruker på Store Solum fra 1870 til 1909, s. av Hans A. K. Studerte landbruk i Sverige og Skottland, drev fra 1871 til 1874 en folkehøyskole på gården sammen med bl.a. den senere biskop Christen Bruun, Kiær underviste selv i landbruksfag. «En sjelden nobel, hensynsfull og stillfarende mann med dype religiøse interesser fra ungdommen av, […]

Kiær, Thorvald Axel Emil (1870 – 1941)

Forstmester, f. i Drammen, s. av grosserer Oluf Emil K. Skogforvalter i Hedmark 1903, oppr. den forstlige forsøksstasjon i Løten 1908 (nedlagt 1918), skoginspektør i det sønnenfjelske 1913, brenselsdirektør 1913, startet Norsk Skogkontor 1918. Utg. «Hvor skogene suser» (1930), «Store Skoger» (1932), «Skogverneloven» (1933). Medred. av Forstlig Tidsskrift 1902-05, red. i Skogeieren 1926-33. Formann i […]

Kiærs legat, Grosserer Hans

ble opprettet med en kapital på kr. 4.000. Rentene skulle i porsjoner på kr. 70 tilfalle «trengende husarme eller enker» i like antall fra Skoger og Strømsgodsets sogn.

Kiøsterud, Erland (1826 – 1899)

Ingeniør, skipsreder og trelasthandler i Drammen, s. av Hans Henrich K. Fra 1854 medeier i H. Kiøsterud & Sønner, overtok 1856 Egerske Papirfabrik (Eker Papirmølle) sammen med Harald Lyche, denne ble nedlagt etter brann i 1879. Lyche og K. grunnla også Eker og Gjethus Papirfabrikker (senere Drammenselvens Papirfabrikker A/S) i 1873. Startet i 1893 A/S […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet