Kategorier / K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Knudsen, Ulf Erik (*20.12.1964)

Stortingsrepresentant (Frp), f. og bosatt i Drammen, lokalpolitiker og offentlig tjenestemann. Sønn av Arild Knudsen og Ranveig Mette Knudsen, f. Andersen. Stortingsrepresentant for Frp i Buskerud 1997–2013. Medlem av Frps landsstyre. Medlem av Drammen bystyre for Frp i periodene 1988-1999, 2003-2011 og 2015-2019. Gruppeleder for Frp i bystyret 2015-2019. Drammen formannskap 1995-1999 og 2015-2019. Leder […]

Knut Auberts vei

Prosjektert vei på Søndre Fjell Platå, navnsatt 1985 etter at forslag på Lingeveien og Kompani Linges vei var forkastet. Fikk sitt navn etter Knut Dorenfeldt Aubert (1920-1945) som arbeidet på sin fars gård, Mellom-Fjell, studerte filologi, kom med i Milorg og ble drept under kampene ved Haglebu våren 1945. Navnet Knut Auberts vei var forøvrig […]

Knut Bjørhuus vei

danner sammen med Kristian brenners vei, Bråtan og Jonas Lies vei en sammenhengende forbindelse som løper parallelt med og nord for Rosenkrantzgaten. Den fikk i 1961 sitt navn etter lærer K. B. (s.d.).

Knutsen & Co., C.

Fiskeforretning i Nedre Strandgate 8, grunnlagt av Christen Knutsen på slutten av 1870-årene. I den første tid byens ledende i bransjen, bl.a. med en mann i Sverige som solgte reker, hummer og laks til utlandet. Forretningen ble fortsatt av sønnen Konrad Knutsen og nevøen Harald Olsen, og den 10. mai 1937 av Anders Andersen som […]

Knutsen, Knut Hermod (1900 – 1967)

Kunstmaler, f. i Drammen. Elev av Chr. Krohg og Halfdan Strøm ved Statens kunstakademi, studerte i Frankrike og Tyskland. Skjenket ved testamentarisk gave sin eiendom «Oscars-Borg» ved Holmsbo, bestående av to hytter, atelier og verksted, samt 76 malerier, til Drammen kommune. Eiendommen skulle først og fremst tjene som feriehjem for kunstnere.

Knutzen A/S, Brødrene, og Drammens Linsømfabrikk

Manufaktur- og sengeutstyrsforretning i Tollbodgaten 8, grunnlagt 1926 av grosserer Edv. Knutzen, på 1930-tallet overtatt av Josef Knutzen. Forretningen omsatte foruten vanlige manufakturvarer sengeutstyr, gardiner, trikotasje, strømper, korsettartikler og en del konfeksjon. Av sengeutstyr fabrikerte fabrikken laken, putevar, dynetrekk etc. Den beskjeftiget rundt 1950 i alt 8 ansatte samt 3-4 hjemmesyersker. På 1960-tallet flyttet forretningen […]

Knutzen, Andreas Martin (1863 – 1909)

Pianist, f. i Drammen. Skulle oppr. bli handelsmann, men med sine eminente anlegg for piano ble han istedet elev av Agathe Backer Grøndahl og T. Leschetitzky. Holdt sin første konsert i Drammen 1884. Debuterte i Kristiania 1889, ansett som en av sin tids beste norske pianister, særlig som tolker av klassikerne. Holdt konserter i Wien, […]

Knutzen, Samuel Stub (1815– 1891)

Rektor ved Drammens Latinskole 1863-76, sto som rektor ved Stavanger Katedralskole modell for rektorskikkelsen i Alexander Kiellands roman «Gift». Ridder av St. Olavs Orden 1873.

Ko-Fa-No (Konfektionsfabrikken Norge)

I 1916 opprettet Konfektions A/B, J. A. Wettergreen i Gøteborg en konfeksjonsfabrikk i Drammen under navnet Mechelsens Konfektionsfabrik, en filial av Wettergreen, med Erik Mechelsen som disponent. Bedriften ble i 1917 solgt til Jørgen Rostock og et par andre under navnet Konfektionsfabrikken Norge (Ko-Fa-No). Bedriften, som holdt til i Nedre Torggate 10, drev utelukkende med […]

Kobber-Schurfet i Strøms-Skoven

Kobberskjerp i Strømsåsen, opptatt av Konnerudverket i 1761, men drevet bare i en kortere periode. Skjerpet ble også drevet på jernmalm.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet