Kategorier / U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ugelstad, Ivar

Kolonial-, mel- og fetevareforretning med salg av frukt og hermetikk samt skipshandel, grunnlagt 1904, fra 1911 i Tordenskiolds gate 36. Virksomhet en ble senere flyttet til Langes gate 8. Nedlagt 1953.

Uhlin

Svenske som ved begynnelsen av 1900-årene bodde i en jordhytte ved Svartevann. Han minnes særlig for en replikk en gang han kom nedbrutt fra skogen etter at noe var gått galt for ham: «Jag har förspilt mitt liv för vinteren, ja kanskje för hele lifvet … Men det växer blommar i Uhlins hatt enddå.»

Uhnger, P. O., A/S

Gartneri med blomsterforretning i Bragerhagen 19, grunnlagt 1885 av P. O. U. som døde i 1935. Samme år ble firmaet aksjeselskap med grunnleggerens sønn, Birger U., som disponent. Firmaet drev gartneri med 6 drivhus og beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 12-15 ansatte på den 5-6 mål store eiendommen. Gartneriet ble på 1960-tallet flyttet til Nøste […]

Ulltveit-Moe, Jens (* 16.7.1942)

Skipsreder og investor, f. i Drammen, s. av rektor Borgar U.-M. Utd. siviløkonom. Konsulent McKinsey & Co., London og New York, 1968-70, direktør Asterix Shipping/Lindsay Blee Chartering, London, 1972-80, adm. dir. Knutsen O.A.S. Shipping 1980-86, styreformann fra 1986. Grunnla 1984 Ulltveit-Moe gruppen (Umoe AS) bestående av Knutsen O.A.S. Shipping A/S, Ulltveit Rederi, Ulltveit-Moe AS med […]

Ulriksen, Per (18.4.1937-7.5.2009)

Fylkesordfører (Ap), f. og bosatt på Bragernes. Fylkesordfører i Buskerud 1991-1999, fylkesvaraordfører 1987-1991, fylkestingsrepresentant (og flere perioder i fylkesutvalget) 1971-1999. Styreleder i Drammen og Omegn Boligbyggelag (DBBL) og en lang rekke andre tillitsverv. Æresborger av Pärnu i Estland, som var Buskeruds vennskapsfylke. Bakgrunn: Startet sin yrkeskarriere som lagerarbeider ved skofabrikken Romika i Lier og ble […]

Ulvekulesletta

Oppr. husmannsplass under Kobbervik, hvor det i forbindelse med bebyggelsen på St. Hansberget ble opparbeidet en mindre lekeidrettsplass. Ved Ulvekula var det også oppført en friluftsscene i armert betong.

Ulverud

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 8/9, Jarlsbergveien 90A). Navnet har ikke noe med ulv å gjøre, men kommer av kvinnenavnet Olov, Olovarrud, dvs. jorden som Olov ryddet.

Underhaugsveien

Liten veistump som går fra Løkkebergveien til en senkning på nedsiden av fjellplatået under Brannposten. Den fikk i 1929 sitt navn «som passende til lokaliteten».

Underlia

Boligvei som snor seg fra Sanatorieveien oppover mot Landfallåsen som hovedveien i et byggefelt som ble opparbeidet i 1965-66. Veien fikk i 1966 sitt navn etter strøket, som igjen har navnet etter terrenget ovenfor Øren og Hotvetgårdene – «lia under Hamborgstrømskogen».

Unelsrudlina

ble i 1975 stadfestet som navn på veien fra Skoger kirke til krysset med veien fra Skoger stasjon om Bjørnerud til Sande. Etter omleggingen av E-18 går veien fra krysset Fjellsveien/Jarlsbergveien ved Skoger kirke sydover mot Skoger stasjon, krysser E-18 i bro syd for Skoger stasjon og ender i rundkjøringen i Holmestrandsveien. Veien har sitt […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet