Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ebbesberg, Andreas

Dagligvareforretning på Landfalløya, etablert 1922 av Oscar Hedemark, i 1970 overtatt av Andreas Ebbesberg. Omsetningen i 1977 var kr. 1 mill., i 1980 1.5 mill.

Eckersberg, Johan Fredrik (1822 – 1870)

Kunstmaler, f. i Drammen, flyttet i 1848 til Oslo hvor han i 1859 opprettet den første private norske malerskole. Eckersbergs virke var av stor betydning for norsk kunstliv. Han var elev av Schirmer i Düsseldorf og ble særlig kjent som høyfjellets maler. Han var den første maler som forsto at malerier av norsk natur og […]

Eckhoff, Christian Martin (1836 – 1905)

Prost, res. kap. til Strømsø 1874-82, sogneprest til Strømsø 1882-86, til Bragernes og prost sammesteds 1886-1905. Varmt interessert i de forskjellige frivillige virksomheter i menighetene. 1881 den første formann i Strømsø-Tangen indremisjonsforening. Utga flere prekensamlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Eckhoff, Lorentz Julius Holtermann (30.10.1884 – 1974)

Litteraturhistoriker, f. i Drammen, s. av Christian M. E. Universitetsstipendiat 1922-27, dr. philos. 1923 på avhandlingen «Paul Verlaine og symbolismen», foreleser i fransk litteratur 1924-46, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo 1946-55. Skrev en rekke bøker, bl.a. «Førerne i vår tids franske litteratur» (1928) og «Den nye litteraturforskning» (1930) samt trebindsverket «De tre […]

Edman, Folke W., AS

Papirindustri, grunnlagt 1939 i Hofgaards gate 1. Bedriften utførte anilintrykkarbeider, vokset og impregnerte papir samt helfarger en- og tosidig. Den omsatte på slutten av 1940-årene årlig ca. 500 tonn ferdigvare. I dag er julegavepapir bedriftens spesialitet, og dens produkter eksporteres til Vest-Europa, Mellom- og Sydamerika. Bedriften har i dag 10 ansatte og en årlig omsetning […]

Edvard Stangs gate

går fra Tord Pedersens gate på Strøtvet til Kloptjernveien. Den fikk i 1966 sitt navn etter skolemannen E. S. (s.d.) etter at Gatenavnkomitéens forslag på Rektor Stangs gate var falt med 47 mot 22 stemmer.

Eeg, Jan Olav (* 9.6.1944)

Fysiker, f. i Drammen, s. av sogneprest Svein Vinsnes E. Dr. philos. 1976, har fra 1971 arbeidet ved Universitetet i Oslo, fra 1993 som professor i fysikk. Formann i Norsk-kroatisk forening 1993. Har publisert ca. 85 artikler om elementærpartikkelfysikk i internasjonale tidsskrifter. Mottok i 1991 Kongens gullmedalje for avhandlingen «Tidens retning i naturlovene».

Egedius gate

Forbindelsesgate mellom Iver Juels gate og Tangenveien på Kobbervik. Har sitt navn etter Halfdan E. (s.d.).

Egedius, Ambrosius (1879 – 1963)

Kunstmaler, f. i Drammen, bror av Halfdan E. Oppr. fiolonist og orkestermusiker, gikk over til malerkunsten på slutten av 1920-årene. Påvirket av tysk impresjonisme. Elev av Svarstad, Onsager og Revold. Utstilling i Drammens Kunstforening 1947.

Egedius, Halfdan (1877 – 1899)

Kunstmaler, f. i Drammen, ble 8 år gammel opptatt ved Bergsliens malerskole og to år senere ved Kunst- og Håndverksskolen. Senere elev hos Harriet Backer, Zahrtmann i København og Whistler i Paris. En av sin generasjons betydeligste kunstnere, rikt representert med malerier og tegninger i Nasjonalgalleriet. Hans bidrag til den illustrerte utgave av Snorre Sturlasons […]

Cookies | Personvern