Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

E. Asplunds Møbelfabrikk

Etablert i 1924 av Ernst Asplund (1894-1986) i Buskerudveien 6. Asplund var svenskfødt og bodde i Seattle, USA, 1912-1921, der han ble utlært møbelsnekker. Gift i USA i 1917 med Johanne Kolkind fra Modum. Snekkerverkstedet i Buskerudveien var spesialist i understell for stoppede møbler og divan- og madrassrammer. Under okkupasjonstiden ble verkstedet konfiskert av tyskerne. […]

Ebbesberg, Andreas

Dagligvareforretning på Landfalløya, etablert 1922 av Oscar Hedemark, i 1970 overtatt av Andreas Ebbesberg. Omsetningen i 1977 var kr. 1 mill., i 1980 1.5 mill.

Eckersberg, Hartvig (1813-1893)

Født på Tangen. Førte i 1843 barken «Freia». Medstifter av Drammens Sømands Forening samme år. I 1866 flyttet han til Christiania. Han hadde allsidige interesser. Etter en reise i Lilleasia tok han med seg en samling oldsaker, som han forærte til Universitetet i Oslo. I følge egen «skrivelse», ble han i 1881 utnevnt til æresmedlem […]

Eckersberg, Johan Fredrik (1822 – 1870)

Kunstmaler, f. i Drammen, flyttet i 1848 til Oslo hvor han i 1859 opprettet den første private norske malerskole. Eckersbergs virke var av stor betydning for norsk kunstliv. Han var elev av Schirmer i Düsseldorf og ble særlig kjent som høyfjellets maler. Han var den første maler som forsto at malerier av norsk natur og […]

Eckersberggården

Havnegata 61. Oppført 1830 i empirestil for trelasthandler og skipsreder Andreas Solberg. Seilmaker Ole A. Høeg fra 1870. Skipskaptein Harald Eckersberg fra 1914.

Eckhoff, Christian Martin (1836 – 1905)

Prost, res. kap. til Strømsø 1874-82, sogneprest til Strømsø 1882-86, til Bragernes og prost sammesteds 1886-1905. Varmt interessert i de forskjellige frivillige virksomheter i menighetene. 1881 den første formann i Strømsø-Tangen indremisjonsforening. Utga flere prekensamlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Eckhoff, Lorentz Julius Holtermann (30.10.1884 – 1974)

Litteraturhistoriker, f. i Drammen, s. av Christian M. E. Universitetsstipendiat 1922-27, dr. philos. 1923 på avhandlingen «Paul Verlaine og symbolismen», foreleser i fransk litteratur 1924-46, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo 1946-55. Skrev en rekke bøker, bl.a. «Førerne i vår tids franske litteratur» (1928) og «Den nye litteraturforskning» (1930) samt trebindsverket «De tre […]

Edvard Stangs gate

går fra Tord Pedersens gate på Strøtvet til Kloptjernveien. Den fikk i 1966 sitt navn etter skolemannen E. S. (s.d.) etter at Gatenavnkomitéens forslag på Rektor Stangs gate var falt med 47 mot 22 stemmer.

Eeg, Jan Olav (* 9.6.1944)

Fysiker, f. i Drammen, s. av sogneprest Svein Vinsnes E. Dr. philos. 1976, har fra 1971 arbeidet ved Universitetet i Oslo, fra 1993 som professor i fysikk. Formann i Norsk-kroatisk forening 1993. Har publisert ca. 85 artikler om elementærpartikkelfysikk i internasjonale tidsskrifter. Mottok i 1991 Kongens gullmedalje for avhandlingen «Tidens retning i naturlovene».

Egedius gate

Forbindelsesgate mellom Iver Juels gate og Tangenveien på Kobbervik. Har sitt navn etter Halfdan E. (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet