Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Eikseterstulen

Setervoll på grensen mellom skogene til Eik, Knive og Lindum, i dag et knutepunkt for stiene som fører frem over Hvalåsen og ned til vannene Trestikla og Røysjø.

Eilertsens Trævarefabrik

A. Eilertsen begynte 14 år gammel som tømmermann og etablerte seg i 1874 som byggmester i Drammen. I 1897 oppførte han og sønnen Christian en mindre fabrikkbygning for produksjon av feltsenger og imiterte bambusmøbler på Nøste i Lier, såvidt over bygrensen. To år senere oppførte han Nøstet Trævarefabrikker som var anlagt både for høvleri til […]

Einar Aass vei

Langgate på Austad, den øverste boliggate på Austadjordet. Utgår fra Austadveien og går vestover til den ender i Liasvingen. Fikk i 1959 sitt navn etter Skoger kommunes tidligere ordfører.

Einar Juels legat

Brukseier Einar Juel (1866-1942) opprettet i 1937 «Einar Juels legat». Legatet deler årlig ut deler av avkastningen til organisasjoner i Drammen by og Buskerud. Juel var brukseier, trelasthandler, bankdirektør og ordfører i Kragerø. Han er etterkommer av Iver Albert Juel som var trelasthandler, skogeier, skipsreder, bankdirektør og varaordfører i Drammen. Legatet bestyres av en stiftelse, […]

Einarborg, Rickard

Elektrisk forretning, grunnlagt 1914 i Arbeiderforeningens gård i Engene, flyttet senere til Rådhusgaten 24. Virksomheten omfattet installasjoner og reparasjoner samt salg av alt slags materiell. Bedriften hadde på det meste 26 mann i arbeide. Navneendring 1948 til Einarborgs Elektriske, under ledelse av Jens Einarborg. Nedlagt rundt 1970.

Einerkroken

Boligvei som i en sløyfe utgår fra Vallersveien inn i Jordbrekkskogen felt D. Veien fikk sitt navn i 1985. Gatenavnkomitéen hadde foreslått Einersvingen.

Eirik Raudes gate

Boliggate på Gulskogen mellom Fridtjof Nansens gate og Oscar Wistings gate. Har sitt navn etter Grønlands oppdager.

Eivind Olsens vei

Kort vei som fører fra Bergstien til Spiralens inngang, fikk i 1981 sitt navn etter byingeniør E. O. som gjorde en stor innsats for Drammen. Hans navn vil for alltid være knyttet til realiseringen av Spiralen (s.d.).

Ekholt (Eikholt) (gnr. 80)

Konneruds største og eldste gård, og trolig den eneste gård på Konnerud inntil de øvrige gårder ble ryddet etter vikingetiden, strakte seg oppr. fra Thorsberg til toppen av Gamlebakkene. Navnet ble tidl. skrevet Eikrholtum (1398), Eghholt (1593), Egholdt (1604), Echholdt (1668), Eegholt (1723). Fra gammelt av eides gården av Kirken og Kronen med hhv. 2/3 […]

Ekholt gruver

ligger på Konnerud i et horisontalt parti med ludlowkalk. Her ble det utvunnet jernglans, sinkblende, blyglans, kobberkis, bornitt og kobberglans. Flusspat finnes i store mengder, og dette er et av de få områder hvor breksje forekommer. Gruven, som ble opptatt av Konnerudverket i perioden 1726-66, ble en av verkets viktigste gruver.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet