Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ellingsen, Eugen A/S (Ellingsen Møbler)

Møbelforretning, grunnlagt 9. november 1932 av tapetsermester Eugen Ellingsen i Schultz gt. 38 under navnet Eugen Ellingsen, fra 10. mai 1946 Eugen Ellingsen & Co. Møbelforretning. Forretningen hadde salongmøbler som spesialitet og hadde eget tapetseverksted for tilvirkning av stoppede møbler, divaner, madrasser etc. Den beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 personer. Flyttet på 1940-tallet til […]

Ellingsen, Johan Ernst Thorvald (1842 – 1904)

Grosserer og industrimann, f. i Drammen, s. av kjøpmann og bryggerieier Halvor E. Handelsutd. i Kristiania, Tyskland, Frankrike, England og Belgia. Kontorsjef i Christiania Spigerverk ca. 1860. Stiftet 1869 firmaet Thygesen & Ellingsen (senere Baumann & Co. A/S). Styreformann i Den Norske Creditbank, Christiania Spigerværk, Nylands Værksted og Hunsfos Fabrikker, de tre siste bedrifter rekonstruerte […]

Ellingsen, Rich.

Jern- og isenkramhandel m.v., grunnlagt 1898 under navnet Ellingsen & Dahl, forhandlet jern-, stål-, isenkram-, verktøy- og kjøkkenutstyr, senere utvidet med bygningsartikler, sement og malervarer. Navnet endret i 1908 da Richard Marinius Ellingsen overtok som eneinnehaver. Han kjøpte i 1913 eiendommen Tollbodgaten 9, hvor han på begynnelsen av 1920-tallet oppførte sin store, tre etasjes murgård. […]

Ellingsrud

Bruk utskilt av Grinderud (bnr. 3, Stubberudveien 140), som i 1852 ble overtatt av Halvor Andersen (1823-1912), snekker og sønn av Anders Halvorsen på Grinderud. Halvor eide lenge også Lutevoll og svigerfarens bruk, Sjøvollen. Sønnen Adolf Hagbart Halvorsen (1853-1928), meierieier i Drammen, eide gården fra 1912 til 1916. Den ble da solgt til ing. Hans […]

Elmek, A/S

se: Drammens Armaturfabrik, A/S.

Elster, Peter Lorentsen (+ 1741)

Den norske stamfar for familien Elster, som på begynnelsen av 1700-tallet innvandret til Drammen fra Nordborg i Holsten. Bygget det første orgel i Strømsø kirke, fikk tilnavnet «Pieter orgelbygger», og har en tallrik etterslekt i Norge. Familien holdt til på Strømsø i mer enn 100 år.

Elsters gate

Gate nord for og parallelt med Vestfoldbanen fra Austadgatens avslutning til Colletts gate. Fikk i 1929 sitt navn etter Peter L. E. (s.d.).

Eltek

I 1966 traff den unge, egyptiske sivilingeniøren Alain F. Angelil (f. i Alexandria 1942) en Drammenspike i Sveits. Han dro på ferie til Norge for å besøke henne, bestemte seg for å bli i Norge, og ble umiddelbart ansatt på Standard Telefon- og Kabelfabrikk. Etter fem år var paret gift, og i 1971 startet A. […]

Elvebrudd

Større utrasninger i elven, som har forekommet i Drammen fra 1700-tallet og trolig enda tidligere. Selv om det i årenes løp var en rekke elvebrudd på Strømsø-siden – særlig ved Øvre Sund og Tangen – har de største elvebruddene funnet sted på strekningen mellom Øvre Sund og Øvre Strandgate på Bragernes, hvorav de fleste med […]

Elvefestivalen

Årlig musikkfestival og folkefest i Drammen, arrangert første gang i 1995 under navnet «Elvefesten» for å feire at elven var blitt ren, ref. til Miljøpakke Drammen. De første årene var festivalen konsentrert om aksen Gamle Kirkeplass-Bragernes Torg. I 2002 ble navnet endret til «Elvefestivalen» som følge av en sammenslåing med festivalen «Kombinasjoner». Arrangementet ble kåret […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet