Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ekornveien

Boligvei på Skjelsbekk, utgår fra Djupdalsveien. Navnsatt 1979. Bydelsutvalget foreslo i 1980 å endre navnet til Mårveien, men fikk ingen tilslutning til forslaget.

Ekspresstrykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri etablert 1927 av boktrykker Carl Eriksen (f. 1872 i Drammen) i Bragerhagen 22. Eriksen hadde lært faget hos boktrykker Steen i Drammen, som i sin tid trykket Drammens Blad. Trykkeriet ble i 1946 overtatt av en av sønnene, typograf Reidar W. Eriksen. Grunnleggeren Carl Eriksen var også far av Tor Eriksen som […]

Eldorado kinematograf

ble åpnet i Hauges gate 4 like etter at Perfekt var flyttet ut i desember 1908. Kinoen ble nedlagt allerede i 1909.

Electro-Zink A/S

Fabrikk for elektrolytisk sinkekstraksjon som i 1916 ble oppført i Kreftings gate på Grønland. Initiativtager var banksjef P. Ltz. Aass samt ingeniørene Major, Ofstad og L. Stürbelle, sistnevnte var en belgier som samme år kjøpte Vestre Nøste i Lier. Hensikten var å utnytte sinkmalmen fra Konnerudgruvene til produksjonen. Et lass ble også transportert til Grønland, […]

Elektrisitetsforsyning

Etter at elektrisiteten for alvor hadde gjort sitt inntog i Norge, rettet Handelsforeningen og Håndverkerforeningen i 1898 en henstilling til byens myndigheter om å realisere elektrisk kraftoverføring til Drammen. Hensikten var å skaffe industrien ny og billig energi samt å trekke ny industri til byen. En komité fikk i oppdrag å finne et egnet vannfall […]

Elektrisk Industri, A/S

se: Drammens Elektriske Bureau og National Industri, A/S

Elektrisk Produktion, A/S

Norges første fabrikk for stålrør og fittings til elektrisk bruk, anlagt 1918 på Nedre Bragernes av ing. Hans Karlsrud under navnet A/S Elektroteknisk Production. Virksomheten omfattet også elektrisk apparatfabrikk og engroshandel med elektrisk materiell, samt bygging av elektriske anlegg, anleggsvirksomhet og elektrisk verksteddrift, fremstilling av kreosotimpregnerte trestolper og kabelmasse, agentur i jordkabler, blykabler og isolerte […]

Eleonoras vei

ble i 1979 satt som navn på veien fra krysset Grubegaten/Slaggveien til gårdene Steinbakken og Helnora. Oppsitterne og bydelsutvalget ønsket navnet Skibakken, idet veien krysser den gamle skibakken under Holmenkollen, evt. Helenoras vei etter gruvesjakten. Ved 2. votering i bystyret fikk Eleonoras vei 40 stemmer, Skibakken 29. Veien har sitt navn etter en av de […]

Elephantapoteket

Opprettet ved kgl. res. av 25.2.1921, åpnet 2. desember 1921 i Fayegaten 9 på Brakerøya av apoteker Anton Backer (1874-1959), som hadde begynt som lærling ved apotek i Drammen i 1890. På slutten av 1930-årene hadde apoteket 4 ansatte. Apoteker Backer drev samtidig Backers Saftfabrik (s.d.), som hadde lokaler i apotekergården. I 1945 ble Backer […]

Elgveien

Boligvei på Solum fra Solumveien til Ospelia parallelt med og øst for Nordbyveien. Veien fikk sitt navn i 1961 etter den kjente helleristningen av en elg ved Åskollen gård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet