Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Egedius, Ambrosius (1879 – 1963)

Kunstmaler, f. i Drammen, bror av Halfdan E. Oppr. fiolonist og orkestermusiker, gikk over til malerkunsten på slutten av 1920-årene. Påvirket av tysk impresjonisme. Elev av Svarstad, Onsager og Revold. Utstilling i Drammens Kunstforening 1947.

Egedius, Georg (1763-1840)

Tollkasserer i Drammen 1815-1828, trolig sønn av den alkoholiserte danskekongen Fredrik V eller den sinnsyke Christian VII. I alle fall fortelles det at Christian VII lot ham sove i sitt sovekammer under oppveksten. Han kom til Fredrikshald (Halden) som toll- og konsumsjonskasserer fra 1. januar 1804. Her bodde han inntil han i 1815 ble utnevnt […]

Egedius, Halfdan (1877 – 1899)

Kunstmaler, f. i Drammen, ble 8 år gammel opptatt ved Bergsliens malerskole og to år senere ved Kunst- og Håndverksskolen. Senere elev hos Harriet Backer, Zahrtmann i København og Whistler i Paris. En av sin generasjons betydeligste kunstnere, rikt representert med malerier og tegninger i Nasjonalgalleriet. Hans bidrag til den illustrerte utgave av Snorre Sturlasons […]

Egelien, Nils Steen (23.01.1933-11.12.2020)

Sjef for Hans Majestets Kongens Gardes (HMKG) drill, musikk- og vakt/paradestyrker, f. og bosatt i Drammen. Befalsskolen for infanteriet 1951, sersjant i vaktstyrken ved det norske feltsykehuset under Korea-krigen 1952/53, instruktør for kanontropp ved HMKG fra 1954. På oppdrag fra Gardesjefen etablerte han jegertroppen og Gardemusikken fra og med 1958, senere sjef for HMKGs vakt- […]

Egergangen

se: Kuursmedgangen.

Eggen, Arne (1881 – 1955)

Komponist, f. i Trondhjem, vokste opp i Drammen der han fra 1907 til 1924 var organist i Bragernes kirke og utviklet seg til en fremragende orgelspiller og komponist. Formann i Norsk Komponistforening 1927-45, kunstnerlønn 1934. Skrev operaene Olaf Liljekrans (1931-40) og Cymbelin (1943-48), melodramaet Liti Kjersti (1915), oratoriet Kong Olav (1930), korverker (Mjøsen, 1922), kammermusikk […]

Eggum, Bernhard

Bakeri og konditori ved Fagerheim grunnlagt 15. mai 1930. Bedriften fremstilte alle sorter brød, kaker og kavringer og kjørte varene til utsalg i Drammen, Skoger og Sande. Bakeriet lå i kjelleren med en grunnflate på ca. 50 kvm. Omsetningen var på slutten av 1940-årene kr. 60.000 og virksomheten beskjeftiget 4 mann. Nedlagt på 1950-tallet. Nå […]

Egidius, George Fredrik (1800 – 1856)

En av Drammens største trelasthandlere på 1830-tallet, f. på Sjælland, fra 1825 bosatt i Drammen. Drev eksport av trelast og import av korn samt vanlig krambod. Branndirektør 1834-41, medlem av Trelasthandlerdirektionen. Medlem av Det Musikalske Selskab, tok i 1830-årene initiativet til soireer med dans. Flyttet 1841 til Amsterdam hvor han døde som norsk konsul.

Eidsfos Verk avd. Sundlandverkstedet

Godsvognfabrikk på Sundland, rett vest for jernbaneverkstedet. Opprettet 1938 av Eidsfos Verk i Hof, med en verkstedhall på 1250 kvm. grunnflate og 50 mål stor tomt. Bakgrunnen for etableringen var at verkets produksjon av godsvogner måtte flyttes på grunn av Eidsfosbanens nedleggelse. Bedriften startet med vognproduksjon i 1902. Vognfabrikken på Sundland ferdigstilte primært lukkede godsvogner […]

Eiendomsskatt

ble innført i Drammen ved lov av 7. september 1854. Skatten var oppr. «40 Skilling aarlig af hver 100 Speciedalers Taxtsum», dvs. 1/3 prosent av eiendomstaksten. Fra 1878 ble skatten øket til 4,2 promille. I 1995 vedtok Drammen bystyre å avskaffe eiendomsskatten. Den utgjorde da 2 promille av et grunnlag på 70% av den antatte […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet