Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Elias Kræmmers vei

Gate på Åssiden, går fra Betzy Kjelsbergs vei nordvest til den ender i Valbrottveien. Den fikk i 1955 sitt navn etter forfatteren E. K., som var et pseudonym for Anthon B. Nilsen (s.d.)

Elieson, John Collett Posthumus (1810–1876)

Ordfører 1852-53, 1855-56 og 1858-59, odelstingspresident. Prokurator i Drammen fra 1839 til han i 1859 ble sorenskriver i Toten. Stortingsrepr. fra Drammen fem ganger: 1845, 1848, 1854, 1857-58 og 1859-60, odelstingspresident 1857-60. Nær venn av Henrik Wergeland, hvis livssyn han delte. Tilhørte i Drammen den radikale opposisjon rundt Marcus Thrane og Sylvester Sivertson. Da Elieson […]

Eliesons gate

Kort gate mellom Schultz gate og Tordenskiolds gate. Den het Tamburgangen frem til 1898 da den ble omdøpt til minne om ordfører John C. P. Elieson (s.d.).

Eligerte menn

Utvalgte borgerrepresentanter, betegnelsen på det representantskap som deltok i det kommunale styret i danske og norske kjøpsteder under Eneveldet. De ble valgt av magistrat og borgerskap i fellesskap og hadde rådgivende stemme, særlig i økonomiske saker. Allerede i 1663 hadde Lauritz Christensen fått Drammens-byenes borgere til å velge sine første 12 eligerte menn, men først […]

Elle A/S dagligvarekjede

Dagligvarekjede i Drammen, grunnlagt i 1969 av kjøpmann Per Ole Buxrud og disponent Per Nessjøen, sistnevnte fungerte i de første årene som konsulent og planlegger. Den første butikken ble åpnet i Mjøndalen. På det meste hadde Elle 15 lavprisbutikker i Østlandsområdet. Åpnet stormarked på Gulskogen i 1973 (i bygget etter Novak Emaljeverk), ombygget i 1984 […]

Ellefsen, Alf, Skifabrikk

Etablert 1888 i et uthus øverst i Kleivene i Fjellsbyen (Krinsilen 95) av Edvard Ellefsen, som begynte skifabrikasjon alene. Mot slutten av 1930-årene var bemanningen vokst til 6 mann som betjente 22 maskiner og produserte årlig 2.000 par ski, som bl.a. ble eksportert til Sveits, Østerrike, Sydafrika, USA og Canada. Fabrikken laget også flukt- og […]

Elling Holsts gate

Gate som går fra den gamle bygrense ved Olaf Bergers vei til Hans Hansens vei. Den fikk sitt navn i 1923, ikke etter den kjente barnebokforfatter, men etter kjøpmann og bokhandler Elling Mathias Holst (s.d.).

Ellingsen, Anthon Johan (6.9.1901 – 1.5.1983)

Papirindustrileder, f. i Drammen, s. av skipsmegler Anth. J. E. Ansatt ved Drammen Paper Mills A/S 1921-30, avd. sjef ved A/S Star Paper Mill 1931-32, salgssjef ved A/S Ranheim Papirfabrikk fra 1932-37, disponent 1938-65, merkantil direktør 1965-71. Formann i De Norske Papirfabrikkers Forening 1951-53, viseordfører i Scankraft, Stockholm 1957-64, medl. av Norges Industriforbunds arbeidsutvalg 1956, […]

Ellingsen, Elling (27.11.1851 – 5.5.1925)

Fabrikkeier og trelasthandler, f. i Drammen, s. av kjøpmann og bryggerieier Halvor E., gift med Svend Haugs datter Rilda. Utdannet i trelastbransjen. Overformynder i Drammen 1879- 1900. Startet Heen Træsliberi 1879, Ramfos Træsliberi 1889. Tysk visekonsul i Drammen 1895-1901. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Ellingsen, Erling

se: Falch & Knudsen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet