Kategorier / E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Eier, Sigfred Loe (3.4.1901 – 1973)

Redaktør og forfatter, f. i Kristiania, kom som barn med sin far Carl Christoffersen til Svelvik hvor han i 1919 ble medarbeider i farens avis, Svelviksposten. Fra 1922 bosatt i Drammen som journalist i Drammens Tidende. Redaksjonssekretær fra 1945, sjefssekretær fra 1950 og redaktør 1961-71. Stifter av Svelviks Museum 1937. Utga bl.a. «Drammens Haandverk- og […]

Eik (gnr. 33)

Matrikkelgård i Skoger i sentrum av Østbygda, gikk oppr. fra dennes høyderygg ved Lolland og helt over på Leirelvens vestside. Navnet viser til eikeveksten på stedet. Det ble tidl. skrevet Æik (1398), Egh (1593), Eeg (1723). I 1398 eide Kirken part i gården. Kronen eide på 1600-tallet en halvpart som senere gikk over til grevskapet. […]

Eikelia

Boliggate på Solum mellom Solumveien og Furulia, fikk sitt navn i 1954. Området ble utbygd i 1960-årene.

Eiker Sparebank

se: Sparebanken Øst.

Eikhaugen

ble i 1978 satt som navn på forbindelsesveien som førte fra E-18 til Lollandkrysset ved Eikhaugen. Veien lå i hele sin lengde på eiendommen Eik, og navnet var alminnelig brukt i området. Etter omleggingen av E-18 på midten av 1990-tallet er Eikhaugen blitt adkomstvei fra Lollandveien til industribedriftene i Gråterudveien, hvor den nå slutter.

Eikhaugen (Ekhaugen) skole

ved Eik ble bygget i 1847. Den fikk et tilbygg («småskole») i 1874 og ble utvidet i 1890. Den 7. januar 1895 ble et nytt skolebygg innviet, samtidig med tilsvarende skolebygg på Nøsted og Ingvaldsåsen. Skolen fikk dermed to skolebygninger, den gamle med ett klasserom og lærerbolig, det nye med ett klasserom og ett sløydrom. […]

Eikholt Døve- og Blindesenter

I 1975 ga formannen i Lions Club, murmester Olaf Frøiland, 20 mål av sin eiendom Ekholt til et bo- og servicesenter for døvblinde. Lions Club gikk i bresjen for prosjektet og fikk med seg en lang rekke andre givere, fra blårussen til Røde Kors, fra frimurerne til underholdningsartister som lanserte «Eikholt-platen» (s.d.), og landsomfattende innsamlinger […]

Eikholtplaten

Grammofonplate som på slutten av 1970-årene ble solgt til inntekt for Eikholtsenteret. 13 av landets ledende kunstnere medvirket på platen som ble solgt i 53.000 eks. med et netto overskudd på kr. 1,8 mill.

Eikholtveien

Vei som i en sløyfe utgår fra Dalenveien på Konnerud. Fra midten av sløyfen fører Helen Kellers vei videre til Eikholtsenteret. Navnsatt i 1970.

Eikringen

Ringvei på Eik industriområde, opprinnelig Eikveien, navnet ble endret 1.1. 2020 på grunn av kommunesammenslåingen. Begrunnelsen for det nye navnet var at veien går i ring på området og fungerer som ringvei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet