Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Maccohuset

Detaljforretning i trikotasje og garn i Tollbodgaten 7, grunnlagt 1931 av Trygve Fredriksen, nedlagt ca. 1975.

Madam Jensens sal

se: Fjelltrampen.

Mads Wiels Plass

ligger der Tollbodgaten og Tordenskiolds gate løper sammen og danner et triangel. Den fikk i 1898 sitt navn som «Triangelen ved Sygehustomten på Strømsø», oppkalt etter byens første betydelige skipsreder, M. W. (s.d.). Over vestsiden av plassen går nå motorveibroen, her lå tidligere Drammens Sjømannshjem med skipsmeglerkontorer og Drammen havnevesens administrasjon. Ut mot elven ligger […]

Madsen, Mads Lauritz (1782 – 1840)

Trelasthandler, skipsreder og stortingsmann, f. i Randers, kom tidlig på 1800-tallet til Drammen hvor han giftet seg med trelasthandler Anders Borgens datter Maren Anne. Eligert mann i Drammen 1824-28, representerte byen på Stortinget 1827-28. Medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1807-36, medlem av Drammens Sparebanks første direksjon 1823, overformynder på Bragernes 1818-20. I 1820-årene byens største skipsreder, en […]

Magasinet

Det Kongsbergske Magasin lå ved Øvre Sund på Bragernes til det i 1786 ble flyttet til Gyldenløves Plass mellom Strømsø Storgade (i dag Tollbodgaten) og elven. Det var anlagt for å ta imot og lagre varer som kom sjøveien for senere å skulle føres til Kongsberg Sølvverk. Magasinforvalter (1780-1802) var Drammens senere Eidsvollsmann Nicolai Scheitlie. […]

Magnhild Isachsens vei

ble i 1966 satt som navn på en regulert boliggate ved Drammen travbane like ved grensen mot Nedre Eiker, etter en kvinnesaksforkjemper som bl.a. var en av organisatorene bak feriekoloniene i Drammen.

Magnus Barfots gate

Boliggate på Austad som går fra krysset Liaveien/Olav Trygvasons gate over Austadveien og Anchersens vei til Fosseveien/Kvernveien (sperret for gjennomkjøring ved Austadveien). Den har sitt navn etter den norske konge Magnus III Barfot (1073-1103), som regjerte fra 1093 og etter irsk skikk skal ha ridd barfot.

Magnussen, J. A. (Bragernæs Skotøimagasin)

Skotøy- og herreekviperingsforretning, grunnlagt 6. april 1906 av Johan Anton Magnussen, som drev forretningen til sin død i juli 1938, deretter av sønnen Erling Magnussen, som døde i april 1940. Forretningen ble overtatt av grunnleggerens datter Hjørdis og svigersønn, skreddermester Christian Olaussen. Forretningen, som holdt til på Bragernes Torv 4, forhandlet alt i skotøy og […]

Magnustråkket

ble i 1985 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på en opparbeidet gangvei i nærheten av idrettshallen på Konnerud, fra idrettshallen opp til Gåserudgaten, etter den ene av brødrene Emil og Magnus Thorsberg, hvis tidligere eiendommer gangveien går over.

Majordammen

Dam i Konnerudmarka, 180 m.o.h. Dammen ble i sin tid demmet opp for å skaffe vann til tømmerfløtningen, trolig spilte hensynet til å få tilstrekkelig driftsvann til Furuvoldsagen inn. Furuvold sag eides fra 1777 av Nils Harbo, som eide og bodde på Nedre Knive fra 1770 til 1806. Harbo nevnes som kaptein i 1777 og […]

Cookies | Personvern