Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Myrehagen

Boliggate som går vestover fra Kristian brenners vei, fikk i 1962 sitt navn etter en gammel husmannsplass på Åssiden.

Myren

Bruk utskilt fra Ekholt. Maren Karine og Axel Andersen og deres 7 barn hadde bruket fra 1840-tallet.

Myresetra

Seter for Myre gård, setervollene ved Myrseterbekken er fortsatt synlige. Kjent som seterplass fra 1700-tallet til de siste fastboende forlot stedet rundt 1920. En av de siste var Mor Øya, som mottok kyr til setring mot betaling.

Myreveien

utgår fra Knut Bjørhuus vei på Åssiden fra utkanten av jordene til Myre gård. Den fikk sitt navn stadfestet i 1953.

Myrhagen

ble i 1987 satt som navn på utbyggingsfeltet Gomperud felt M.

Myrhagen (Byggland)

Bnr. 1 av Eskerud, hvor det i Jarlsbergverkets tid var skeidplass for malm, sannsynligvis fra Oran gruver, hvor malmen ble skeidet før den kom til marsovnene eller vaskeriet. I lang tid deretter sto de gamle husene fra 1700-tallet på gården. Første kjente eier var Ola Haakonsen (1783-1843).

Myrhagens Hjemmebakeri A/S

Hjemmebakeri og kafé på Konnerud på Snippen nær Skalstad landhandleri, litt lenger bort i veien. Etablert 1939 av Ruth Myrhagen, kjent for sitt fremragende bakverk, alt hjemmebakt av innehaverskens egne hender. Salget av finere bakverk skjedde til kunder på Konnerud og i Drammen, og bakeriet beskjeftiget rundt 1950 fire personer. Nedlagt på 1960-tallet.  Adresse:  Stubberudveien […]

Myrvangen

Vei på Konnerud mellom Nyborgveien og Prøiserudbakken, fikk sitt navn i 1979 etter gårdsbruket Myren.

Mårstien

Intern kjørbar gangvei på Konnerud (Skjelsbekk Nedre) som fikk sitt navn i 1981.

Måsabekkplassen

Boplass nord for Langemyrdammen, i sin tid bebodd av Sven som tilvirket flisefat og kurver som han solgte i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet