Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Møller, Carl Christian (18.3.1875-1960)

Fabrikkeier, f. i Drammen, s. av W. C. M. Trådte i 1898 inn i farens firma, medeier 1901, eneeier 1911. Formann i den norske Wienerbamkomité, Kunstforeningen, direksjonen for Drammens Teater og ordfører i styret for Forsikringsselskapet Norge. Flere utenlandske utmerkelser.

Møller, Ingeborg Katharina Elisabet Storm (29.12.1878 – 8.2.1964)

Forfatterinne, oppvokst i Skoger, d. av godseier Zacharias Møllers sønn Thorvald og historikeren P. A. Munchs datter Nathalie. Etter at faren var død og moren var blitt sinnssyk, ble Ingeborg M. i 1883 sendt til morens søster, Karen Julie Gram og hennes mann Jens Gram på Nøsted Bruk, hvor hun vokste opp og var bosatt […]

Møller, Kai

Bok- og aksidenstrykkeri i Tordenskiolds gate 76, grunnlagt på 1930-tallet av Kai Møller (12.10.1907-5.12.1995). Fra 1942 til frigjøringen trykket M. kommunistenes illegale organ «Friheten». Flyttet på 1960-tallet til Griffenfelds gate 1 hvor firmaet Kai Møller og Sønner AS ble etablert 1966 med Knut Møller som disponent, senere også Mølle-Trykk. Nedlagt på 1970-tallet.

Møller, Nils Bjørnsen (1827 – 1887)

Kunstmaler, f. i Drammen, studerte i København og under Gude i Düsseldorf, hvor han ble boende til sin død. Malte gjerne romantiske fjordbilder. Repr. i Nasjonalgalleriet.

Møller, W. C. & Drammens Skjortefabrik

ble grunnlagt 16. april 1859 i Nedre Storgate 11 av Wilhelm Christian Møller (1829-1911), som begynte som buntmaker og pelsdetaljist. I 1866 fikk han leveransen av uniformsluer til jernbanen, hvilken han senere beholdt. I 1883 oppfant M. flere redningsapparater som ble patentert og som han fikk flere gullmedaljer for. Sønnen Carl Christian (1875-1960) ble opptatt […]

Møller, Wilhelm Christian (1829 – 1911)

Fabrikkeier, f. i Drammen, s. av skomakermester Carl M. Etter utdannelse som buntmakerlærling i Kristiania, Danmark og Tyskland startet han i 1859 sitt eget firma i pelsbransjen og leverte pelsutstyr til bl.a. en rekke polarekspedisjoner. Oppfinner av reinhår-redningsapparater. Æresmedlem av Drammens Håndverkerforening. Ridder av St. Olavs Orden 1909.

Møller, Zacharias (1858 – 1916)

Skipsmegler, f. i Drammen, s. av skipsfører Bolivar M. Fra 1886 skipsreder og skipsmegler i Fredrikstad, formann i Fredrikstad Skibsmæglerforening. Forfatter av leilighetsdikt.

Møllerbakken

Kort forbindelssvei mellom 1. og 2. Strøm terrasse.

Møllergaden

Til 1869 navnet på Erik Børresens gate (s.d.).

Møllestensfontenen

Skulptur som i 1994 ble satt opp i parkområdet mellom Øvre Strandgate og Drammenselven, syd for Parken. Består av tre gamle møllestener og fire tømmerstokker, som symboliserer papir og trelastindustrien som ble drevet langs elven. Stenene, som har vært i bruk til produksjon av tremasse i et tresliperi, ble funnet i forbindelse med fremføring av […]

Cookies | Personvern