Kategorier / J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

J. Haftorn Skotøymagasin

Skotøy- og herreekviperingsforretning med reparasjonsverksted i Tollbodgaten 10, grunnlagt 5. juni 1897. Gikk i 1915 over til spesialforretning i skotøy, beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 8 personer i sine 300 kvm store lokaler. Fra 1960-årene ledet av Birger og Erling H. En filial i Bankgården (Strømsø Torv 9) ble opprettet på 1960-tallet. Forretningen i Tollodgaten […]

Ja, vi elsker

se: Alt for Norge.

Jacob Borchs gate

Oppr. en gate fra Bragerhagen ned mot elven som førte frem til hovedporten ved A/S National Industri. Gaten, som har sitt navn etter rittmester J. B. (s.d.), ble etter saneringen på Brakerøya i forbindelse med motorveifremføringen, på det nærmeste utradert. Fra 1984 starter gaten i den nye rundkjøringen og går inn til tidl. National Industris […]

Jacobsen, E., A/S

Forretning som forhandlet lærvarer, papir, leketøy, galanteri, kunst og rammer i Tollbodgaten 2, grunnlagt 1875 av E. J. Aksjeselskap 1921 med grunnleggerens datter Sigrid J. som disponent, hun ble på 1950-tallet avløst av Rebekka Holm, deretter av Tordis Fossen. Nedlagt på 1960-tallet.

Jacobsen, Johan (1872 – )

Trelasthandler, f. i Onsøy, kom i 1901 til Drammen hvor han arbeidet som svenn ved forskjellige trevarefabrikker. Startet i 1906 sammen med tre andre trevarefabrikken Sylvan (s.d.). Medlem av Drammen bystyre og formannskap, fra 1938 formann i Drammens Sparebanks styre, medlem av Børskomitéen.

Jacobsen, Johan Fredrik Thorne (1836 – 1917)

Grosserer, f. i Drammen, s. av klokker og overlærer Andreas J. Etter å ha vært ansatt i forskj. trelastfirmaer i Drammen og Gøteborg ble han i 1863 medeier og sjef i I. N. Jacobsen & Co., Fredrikstad, hvor han også var overformynder. Ridder av St. Olavs Orden 1911.

Jacobsen, Julius Nicolai (1829 – 1894)

Stortingsmann og industrimann, f. i Drammen, s. av klokker og overlærer Andreas J. Etter handelsskole i Drammen 1841-44 og utdannelse i Kristiania dro J. til Fredrikstad hvor han i 1852 etablerte egen trelastforretning. Banebryter for høvellastindustrien i Norge og en foregangsmann på mange områder. Anla i 1857 to dampsager på Onsøy og bygget i 1863 […]

Jagland, Thorbjørn (* 5.11.1950)

Stortingspresident og statsminister, f. i Drammen og bosatt i Lier, s. av sveiser Helge Th. J. Utredningssekretær i Det norske Arbeiderparti 1981-86, partisekretær 1986-92, partileder 1992-2002. Stortingsrepresentant fra Buskerud 1993-2009, parlamentarisk leder (Ap) 1993-96 og 1997-2000, medlem av Utenrikskomitéen 1993-96 og 1997-2000, formann i utenrikskomiteen fra 2000 og i ny periode fra 2001. Statsminister 25.10.1996-17.10.97, […]

Jahn-Larsen, L.

Elektrisk installasjonsforretning i Schwenckegaten 6, grunnlagt 1928 av Lars Jahn-Larsen. I 1930 begynte forretningen også med radiosalg. Forretningen hadde en installasjonsavdeling og en salgsavdeling, og hadde på slutten av 1940-årene 18 ansatte, hvorav 15 i installasjonsavdelingen. Sverre Jahn-Larsen ble medeier på beg. av 1940-tallet og Ivar Pettersen i 1949 etter at grunnleggeren trakk seg tilbake […]

Jahnsen, August Barius (1853 – 1926)

Prest, f. i Drammen, s. av skipsfører Jens Petter J. Prest og forstander ved Diakonissehuset i Oslo 1899-1925. Styreformann for Menighetsfakultetet 1907-13, forstanderskapets formann 1919-25. Utg. «Kvindelig Diakoni i Norges Kirke gjennom 50 år», redaktør av Luthersk Kirketidende 1901-09 og av «Fra Diakonissehuset» 1899-1925. Ridder av St. Olavs Orden 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet