Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Melaaen, C. L.

Kolonial- og kjøttforretning i Cappelens gate 70, grunnlagt 1876 av Christian Larsen Melaaen, som døde i 1912. Enken Otilie M. drev videre til 1924, Johannes og Christian Elias M. 1924-29 og Christian Elias M. alene til 1959 da bedriften ble videreført av Ragnhild Hennum under navnet C. L. Melaaens Eftf., deretter av Harald Gravelsæther. Nedlagt […]

Meldal, Sigurd (* 28.4.1955)

Professor i informatikk, f. i Drammen, s. av Steinar M. Dr. scient ved Universitetet i Oslo 1986, Fulbright Scholar ved Stanford University 1986-87, Carl-Erik Frøberg Award 1987. Dosent ved Universitetet i Bergen 1987-89, professor i informatikk sammesteds 1989-98. Visiting professor ved Stanford University 1989-98. Ass. Professor, California Polytechnic State University (Cal Poly) 1997-2000, professor Cal […]

Melhuus, Frantz Wilhelm (1837 – 1900)

Trelasthandler og rittmester, s. av Frantz Fr. M., utd. som kjemiingeniør i Hannover. Eget tremasse- og celluloseeksportfirma i Drammen til ca. 1878, deretter i Kristiania. Sammen med Bull Kiøsterud eide han til 1884 Krogstad Spigerværk. Formann i Komitéen for Drammensutstillingene, fra 1873 disponent i Drammens Cichorifabrik, medstifter (1872) og styremedlem i Embretsfos Træsliberi, med stifter […]

Melhuus, Robert Shaw (1870 – 1961)

Generalmajor, f. i Drammen, s. av Frantz W. M. Generalinspektør for Infanteriet 1928, generalmajor og kommandant på Fredriksten 1933-35, sjef for Infanteriets skyteskole 1918-33. Redaktør av Militært Tidsskrift 1926-28, formann i Militære Samfund 1924-33 og i Norsk Leidangslag inntil 1933. Kommandør av St. Olavs Orden 1935, ridder av Æreslegionen, Dannebrogsordenen m.m.

Melkeflasken

ble introdusert i Drammen i 1953. Før den tid måtte kundene ha med sine egne spann, hvor melken ble øst oppi fra de store melkespannene.

Mellom-Borge

Bruk i Skoger hovedsogn (se: Borge). Hans Lærum i Sande og Jakob Skjeldrum eide gården på begynnelsen av 1600-tallet, den gikk på slutten av 1640-årene over til Kristoffer Jordbrekke og i 1696 til Even Yiuldsrud. Gården ble deretter brukt sammen med Yiuldsrud frem til 1829, da Viuldsrud ble utskilt og solgt til eierens sønner. Gården […]

Mellom-Fjell (gnr. 24)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, grenser mot Strømsgodset sogn, ligger som en langstrakt øy inne i Strømsgodset mellom Søndre og Nordre Fjell. Lier kirke hadde fra gammelt av part i gården, først i 1855 ble brukeren selveier da Iver Christian Stibolt fikk kongeskjøte for ca. 2.000 speciedaler. Christian Braunman på Austad brukte gården fra ca. 1780 […]

Mellomstykket

Boligvei i Jordbrekkskogen felt E, fikk sitt navn i 1984.

Melsom, G. K., A/S

Papir engros- og spedisjonsfirma i Tollbodgaten 27, grunnlagt 1901 av Gustav K. M., som etter flere års utdannelse i England og praksis ved papirfabrikker hadde et inngående kjennskap til papirbransjen. Firmaet solgte pakkpapir, trykk og skrivepapir, kartong, pappemballasje, kortevarer, papirrekvisita og trykksaker. Firmaet var også agenturforretning idet Melsom allerede i 1891 hadde kjøpt Edins agenturforretning. […]

Merkegangen

Gammel branngang på Tangen fra Havnegaten ved Merket mot Drammensfjorden på vestsiden av Drammen Jernstøberis eiendomsgrense, fikk sitt navn i 1866. Gangen tjente også som vannvei og adkomst til fjorden. Den delen som lå på oversiden av Merket fikk i 1950 navnet Auens vei. Etter brannen i 1870 ble M. utvidet til 35 alens bredde.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet