Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Merket

Åpen plass på Tangen, der Havnegaten går over i Hans Tordsens gate. Merket, som var endestasjon for Trikken, fikk sitt navn etter et ballastmerke som ble satt opp her i 1666. Ved Merket ble det bygget fortøyningskar for skip som skulle kvitte seg med ballasten. Mange skuter seilte i ballast fordi Drammen eksporterte mye mer […]

Merkurstien

Vei på Skjelsbekk i feltet Djupdalen nedre med tilknytning til Merkurveien, fikk sitt navn i 1981.

Merkursvingen

Vei på Skjelsbekk i feltet Djupdalen nedre med tilknytning til Merkurveien, fikk sitt navn i 1981.

Merkurveien

ble i 1981 satt som navn på en av hovedveiene inn i de separate områdene fra Djupdalsveien på feltet Djupdalen nedre i Skjelsbekk.

Messingverket

På 1820-tallet var et lite messingverk i virksomhet på Konnerud. Dets nøyaktige beliggenhet er ikke kjent. Messing er en legering av kobber og sink, men det er tvilsomt om verkets metaller ble fremstilt av malmer fra Konnerud.

Metalock

Ambulerende verksted etter den New York patenterte Metalock-metoden, som var en praktisk metode til å reparere sprukne, brukne eller svake støpejernsmaskindeler, reparasjoner som ble utført fra de minste bilblokker til de største dieselmotorer i handelsflåten, samt på sprukne maskindeler i industrien. Agenturet i Drammen ble i 1946 åpnet på Grønland 13 av S. Gulbrandsen som […]

Metiér

Kolonialforretning, dropsfabrikk og melismølle i Havnegaten 106. I 1918 overtok Carl M. Hansenen igangværende kolonialforretning (etablert 1860) og kaffebrenneri («Merkur»), dette supplerte han i 1922 med en dropsfabrikk og melismølle, og drev det hele under navnet Metier (fransk ord for yrke, erverv). Dropsfabrikken fremstilte drops og dragée. Kaffebrenneriet ble nedlagt på beg. av 1960-tallet og […]

Metodistkirken

i Tordenskiolds gate ble bygget i 1878 etter at Metodistene to år tidligere hadde grunnlagt en menighet i Drammen med ca. 170 medlemmer.

Michelet, Johan Wilhelm (1805 – 1891)

Veiinspektør og overtollbetjent, f. i Trøgstad. Veiinspektør i Lier, Røyken og Hurum 1850, fra 1852 også i Drammen. Overtollbetjent i Drammen 1856-71, flyttet deretter til Oslo. Eier av Brandtenborg, kjøpte senere løkkene mellom øvre del av Gjetergaten og Peder Buchs gate og utparsellerte dem til tomter for arbeidere. Strøket gikk lenge under navnet «Micheletbyen» og […]

Micheletbakken

Gate på Brandtenborg som fra Prins Oscars gate går mot villabebyggelsen i retning Løkkebergveien. Helt fra 1850-årene var det her en meget populær hoppbakke for strøkets barn, forøvrig byens første. «Til minne om skiløpningen i gamle dager» fikk gaten i 1955 navnet M. etter kaptein Johan W. M. (s.d.), som var en av flere som […]

Cookies | Personvern