Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mathisen, Helge Otto (*1953)

Kommunikasjonsdirektør, redaktør og journalist, f. i Drammen. Cand.mag fra UiO 1977 og journalist fra Norsk Journalisthøgskole 1979. Programsekretær i NRK Radio (bl.a «Ungdommens radioavis») 1979-1985, næringskonsulent i Tromsø kommune 1985-1988, redaktør/daglig leder TV Nord 1989-1990. Etter flere år i Tromsø flyttet han tilbake til Drammen. Sto i spissen for etableringen av TV Buskerud (Buskerud Kringkasting […]

Matrikkelen

Den første matrikkel i Norge, dvs. et offentlig register som omfatter alle faste eiendommer på landet med angivelse av deres skatteskyld, ble utarbeidet i 1665/69, mens en ny matrikkel ble innført ved lov av 1836 og revidert ved lov av 1863. De enkelte eiendommers numre i matrikkelen – gårds- og bruksnumre – benyttes i grunnboken […]

Matrosgangen

Fra 1923 til 1926 navnet på Sankt Hansveien (s.d.).

Maudal, P., Strømpefabrikk

Grunnlagt 1933 av Peder Arnold og Sverre W. T. Maudal i Thornegaten 39. Førstnevnte var utlært ved P. Christensen Trikotagefabrik. Fabrikken, som fra 1941 til 1945 ble drevet under navnet Brødrene Maudals Trikotasjefabrikk, produserte i det vesentlige barnestrømper, herrestrømper og herresokker, med kunder over hele landet. Rundt 1950 hadde bedriften 12 ansatte som årlig produserte […]

Maxi storsenter

Kjøpesenter, åpnet torsdag 1. september 1994 i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, tidligere hovedlager og serviceverksted for Aktuell-kjeden (s.d.) og opprinnelig Tyri Fabrikker (s.d.), som ble nedlagt i 1972. Maxi storsenter ble etablert av dagligvarekjeden Maxi med hovedkontor på Skårer i Romerike. Storsenteret på Strømsø var det fjerde i rekken hos Maxi. Ved åpningen hadde senteret […]

Mechlenburg-gården

En av Drammens største og mest påkostede gårder og en av landets flotteste bygårder, oppført 1657 i mur av assistensråd Willem Mechlenbur g (s.d.). Hovedbygningen, som hadde 14 værelser i 1. etasje, strakte seg østover fra nåv. Øvre Storgate 18 og videre langs Storgaten, som frem til 1866 noenlunde fulgte nåværende Øvre Strandgate. Etter Mechlenburgs […]

Mechlenburg, Willum (20.3.1615-3.11.1677)

Kammerråd og overhoffrettsassessor m.m., godseier, trelasthandler og skipsreder, f. i Haderslev, s. av borgermester Carsten M. Kom i 1627 som barn med sin mor til Christiania men dro tidlig utenlands, var 1642-68 dansk konsul og resident i Dünkirchen (Dunkerque), vendte 1649 tilbake til Norge, hvor han var «zahlkommissarius» (leder av det militære regnskapsvesen) 1649-53 og […]

Megrund, Peder Olsen (22.4.1840 – 18.6.1929)

Prost i Skoger, f. i Gausdal, s. av gårdbruker Ole Pedersen M. Studerte teologi 1863-67, var samtidig huslærer hos mølleeier Iver Olsen i Oslo og vikarierte deretter som lærer til han i 1868 ble utnevnt til sogneprest i Loppa. Samme år tok han eksamen i lappisk. I 1876 sogneprest i Tromsøsundet, fra 1879 også prost. […]

Mehlum, Andreas (Anders) (15.8.1848 – 11.8.1942)

Redaktør, forfatter og bygdeoriginal, oppholdt seg meget i Drammen. Født i Børseskogen ved Trondhjem, oppr. lærer, senere journalist i Morgenbladet. Utga bøkene «Samtaler med Gud og Godtfolk» (1875), «Nordlandsliv; fortællinger og skildringer» 1888) og på Harald Lyehes forlag «Hallingdal og hallingen» (1891-93, 2. opplag 1943, 3. opplag 1996). Utga 1894 og fra 1896 til 1933 […]

Meieriveien

Tverrgate fra Hotvetveien vest til Rosenkrantzgaten, fortsetter nord for Rosenkrantzgaten og går mot Bergliveien. Har sitt navn etter Åssiden Meieri og Landhandel, grunnlagt 1901 av Anders Reese. I 1985 ble det vedtatt å la navnet Meieriveien utgå på strekningen syd for Rosenkrantzgaten og legge disse eiendommer inn under Storveien, fra 1986 Hotvetveien vest.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet