Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Maria Fegths gate

Boliggate fra Holmestrandsveien frem til skivehuset ved Dyranbakken, oppkalt etter bestyrerinnen for det første «børneasyl» i Drammen, som ble opprettet i hennes gård på Tangen i 1839. Maria Fegth utrettet også på andre områder en stor sosial virksomhet på Tangen.

Marienlyst gård

Lystgård bygget rundt 1770, oppr. utskilt fra Øvre Strøm under navnet Brede-Engen. Gården ble bygget av Danviks eier, havnefoged og krigsråd Thomas Weyer, og fikk etter ham navnet Weyerslyst. I 1795 ble gården slått sammen med Danvikgårdene som nå eides av justisråd Hans Henrik Tønder, og fikk navnet Tønderslyst. Senere fikk gården sitt nåværende navn […]

Marienlyst idrettspark

I 1947 ble 120 dekar av Marienlyst gård regulert til idrettspark, men allerede mens gården var i privat eie var området blitt benyttet som konkurransearena: i 1899 ble travbanen åpnet, først for vanlig premiekjøring og fra 1930 som totalisatorbane. Det ble også arrangert galoppløp og ridekonkurranser, en galoppbane ble opparbeidet i 1919 og sto etter […]

Marienlyst skole

Ungdomsskole (klasse 8-10) i Schwartz gate 12, knyttet til Marienlyst idrettspark, innviet 18. august 2010. Skolen har 590 elever pr. 2020. Den tar imot elever fra bydelene Danvik/Marienlyst, Brandengen, Tangen og Grønland. Den nye skolen erstattet Strømsø skole og ble oppført som et rektangulært enkeltbygg i tre etasjer, samlet areal 6500 kvm. Skolen har en […]

Marienlystgaten

går syd for Konnerudgaten og parallelt med denne mellom Danvikgaten og Sehesteds gate. Den fikk i 1898 sitt navn etter Marienlyst gård.

Maristua

Boplass som lå der oppkjørselen til Jarlsbergveien 283 i dag går. Her bodde snekker og felespiller Even Kristiansen og hans kone Maria.

Markusveien

Del av det gamle veinettet fra Drammen til Skoger, går som en fortsettelse av Styrmoes vei fra krysset med Frydenhaugveien frem til Kleivene i Fjellsby en hvor den møter den gamle hovedveien fra Skoger til Verven og Rundtom. I 1923 ble veien gitt navnet Paaverudveien etter «Paaverudbyen», etter at Gatenavnkomitéen oppr. hadde foreslått «Aasveien». Beboerne […]

Martha Sundlands gate

Boliggate på Gulskogen vest for Gulskogen idrettsanlegg, går parallelt med Rødgata. Oppkalt etter politiker, gårdbruker og foregangskvinne Marta Sundland. Gatenavnet er Martha, mens hun selv skrev seg Marta, uten h.

Marthinsen, Finn Kristian (*17.1.1946)

Stortingsrepresentant (Krf) og teolog, f. i Brunlanes, bosatt i Drammen fra 1990. Stortingsrepresentant for Buskerud (Krf) 1997-2005. Cand.theol 1972. Sogneprest i Konnerud sogn 2006-2009. Feltprest på Heistadmoen, kapellan ved Sjømannskirken i London og sogneprest på Lista i Agder. Generalsekretær i Blå Kors 1988-1997. Medlem av Drammen bystyre (Krf) 1995-1999, leder for overlikningsnemda i Drammen 1995-2003.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet