Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Manufakturhandel

Den del av krambodhandelen som (bortsett fra kornhandelen) først skilte seg ut som spesialforretning. I Drammen antok den helt fra begynnelsen av 1800-årene betydelige dimensjoner, særlig i årtiene etter 1814 da Drammen – kanskje ved siden av Bergen – var landets ledende manufakturhandelsby. De ledende manufakturhandlere var Jakob Sørensen og stadshauptmand Salomon Clausen, som hadde […]

Maravi A/S

Drammensfirma stiftet i 1909 av Svend Haugs sønner, og hvis formål var «å utnytte de fra herrer S. Chr. Haug og Einar Haug overdratte eiendommer Julian, San Juan de Sigua og Miramar på Cuba, samt drive handel». De to sistnevnte eiendommer ble solgt i 1933, mens Julians skjebne er uviss – eiendommen kan muligens ha […]

Marcus Thranes gate

går fra Danvikgaten til Sehesteds gate i Nybyen, nord for og parallelt med Konnerudgaten. Den fikk i 1911 sitt navn etter M. T. (s.d.).

Marcus Thranes Plass

I 1926 ble en nyanlagt lekeplass i Nybyen mellom Marcus Thranes gate, Andreas Borgens gate og Selmers gate gitt navnet Marcus Thranes Plass. Ingeniør Walter hadde foreslått navnet «Overlege Lieds Plass», men Gatenavnkomitéen fant at «man ikke kan komme bort fra at det vil føre til vanskelige konsekvenser om man begynner å oppkalle levende personer». […]

Marheim, Th.

Jernvare- og isenkramforretning i Tomtegaten 80 som også forhandlet bygningsartikler, kjøkkenutstyr og glassvarer, grunnlagt 1924. Videreført 1965 i Bragerhagen 35/37 under navnet Marheim A/S med M. Magnussen som bestyrer, nedlagt på annen halvdel av 1980-tallet.

Maria

var navnet på det første skip som bevislig gikk av stabelen i Drammen. Det skjedde omkring 1670 på Daniel Knoffs kran på Tangen.

Maria Fegths gate

Boliggate fra Holmestrandsveien frem til skivehuset ved Dyranbakken, oppkalt etter bestyrerinnen for det første «børneasyl» i Drammen, som ble opprettet i hennes gård på Tangen i 1839. Maria Fegth utrettet også på andre områder en stor sosial virksomhet på Tangen.

Marienlyst

Lystgård bygget rundt 1770, oppr. utskilt fra Øvre Strøm under navnet Brede-Engen. Gården ble bygget av Danviks eier, havnefoged og krigsråd Thomas Weyer, og fikk etter ham navnet Weyerslyst. I 1795 ble gården slått sammen med Danvikgårdene som nå eides av justisråd Hans Henrik Tønder, og fikk navnet Tønderslyst. Senere fikk gården sitt nåværende navn […]

Marienlyst idrettspark

I 1947 ble 120 dekar av Marienlyst gård regulert til idrettspark, men allerede mens gården var i privat eie var området blitt benyttet som konkurransearena: i 1899 ble travbanen åpnet, først for vanlig premiekjøring og fra 1930 som totalisatorbane. Det ble også arrangert galoppløp og ridekonkurranser, en galoppbane ble opparbeidet i 1919 og sto etter […]

Marienlystgaten

går syd for Konnerudgaten og parallelt med denne mellom Danvikgaten og Sehesteds gate. Den fikk i 1898 sitt navn etter Marienlyst gård.

Cookies | Personvern