Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Mandsvold

se: Fagerheim.

Mandt, Thorgeir (1871 – 1906)

Lensmann i Skoger fra 1.1.1903 til sin død, 35 år gammel. Født i Amerika av norske foreldre, kom til Norge og ble politimann i Moss, senere politisekretær i Drammen.

Manuelsstenen

se: Emanuelsstenen.

Manufakturhandel

Den del av krambodhandelen som (bortsett fra kornhandelen) først skilte seg ut som spesialforretning. I Drammen antok den helt fra begynnelsen av 1800-årene betydelige dimensjoner, særlig i årtiene etter 1814 da Drammen – kanskje ved siden av Bergen – var landets ledende manufakturhandelsby. De ledende manufakturhandlere var Jakob Sørensen og stadshauptmand Salomon Clausen, som hadde […]

Mar-Kem

Produsent av rengjøringskjemikalier samt spesialentreprenør i rengjøring og korrosjonsbeskyttelse, etablert i 1947 av drammenseren Jens Haakon Solstad Moe (1923-1982) i Haukeliveien 12 på Øren, senere flyttet til Holmestrandveien 106. Rett etter 2. verdenskrig arbeidet Moe hos en nyetablert produsent av rengjøringskjemikalier i New Jersey i USA (etablert av Rolf Moe) under navnet Mar-Kem. Da Jens […]

Maravi A/S

Drammensfirma stiftet i 1909 av Svend Haugs sønner, og hvis formål var «å utnytte de fra herrer S. Chr. Haug og Einar Haug overdratte eiendommer Julian, San Juan de Sigua og Miramar på Cuba, samt drive handel». De to sistnevnte eiendommer ble solgt i 1933, mens Julians skjebne er uviss – eiendommen kan muligens ha […]

Marcus Thranes gate

går fra Danvikgaten til Sehesteds gate i Nybyen, nord for og parallelt med Konnerudgaten. Den fikk i 1911 sitt navn etter M. T. (s.d.).

Marcus Thranes Plass

I 1926 ble en nyanlagt lekeplass i Nybyen mellom Marcus Thranes gate, Andreas Borgens gate og Selmers gate gitt navnet Marcus Thranes Plass. Ingeniør Walter hadde foreslått navnet «Overlege Lieds Plass», men Gatenavnkomitéen fant at «man ikke kan komme bort fra at det vil føre til vanskelige konsekvenser om man begynner å oppkalle levende personer». […]

Marheim, Th.

Jernvare- og isenkramforretning i Tomtegaten 80 som også forhandlet bygningsartikler, kjøkkenutstyr og glassvarer, grunnlagt 1924. Videreført 1965 i Bragerhagen 35/37 under navnet Marheim A/S med M. Magnussen som bestyrer. I 1981 ble selskapet overtatt av gründeren Terje Presterud (Drammenshytta), nedlagt i annen halvdel av 1980-tallet.

Maria

var navnet på det første skip som bevislig gikk av stabelen i Drammen. Det skjedde omkring 1670 på Daniel Knoffs kran på Tangen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet