Kategorier / M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Magnussen, J. A. (Bragernæs Skotøimagasin)

Skotøy- og herreekviperingsforretning, grunnlagt 6. april 1906 av Johan Anton Magnussen, som drev forretningen til sin død i juli 1938, deretter av sønnen Erling Magnussen, som døde i april 1940. Forretningen ble overtatt av grunnleggerens datter Hjørdis og svigersønn, skreddermester Christian Olaussen. Forretningen, som holdt til på Bragernes Torv 4, forhandlet alt i skotøy og […]

Magnustråkket

ble i 1985 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på en opparbeidet gangvei i nærheten av idrettshallen på Konnerud, fra idrettshallen opp til Gåserudgaten, etter den ene av brødrene Emil og Magnus Thorsberg, hvis tidligere eiendommer gangveien går over.

Majordammen

Dam på Vestskogen, 180 m.o.h. Dammen ble i sin tid demmet opp for å skaffe vann til tømmerfløtningen, trolig spilte hensynet til å få tilstrekkelig driftsvann til Furuvoldsagen inn. Furuvold sag eides fra 1777 av Nils Harbo, som eide og bodde på Nedre Knive fra 1770 til 1806. Harbo nevnes som kaptein i 1777 og […]

Majorka

Drammens-fullrigger, tilhørte rederiet Karl Bruusgaard og ble ført av kaptein H. C. Hansen. 9 mann omkom da skipet ble torpedert på en ballasttur fra England til U. S. A. 14. august 1917.

Malling, Hans (1748 – 1816)

Kjøpmann og skipsreder, eligert mann på Strømsø ca. 1805-1811, i Drammen 1811-12, medlem av Trelasthandlerdireksjonen 1807-16. Hans trelasttomter og løkker opptok store deler av nåværende Strømsø Torv, brobakke og jernbanestasjon, og han avsto i 1812 grunn til bybroen. M. eide dessuten begge Danvik-gårdene, samt fra 1809 Marienlyst som fikk sitt navn etter hans hustru Elisabeth […]

Malling, Peter Tidemand (1807 – 1878)

Boktrykker, f. på Strømsø, opprettet 1842 eget trykkeri i Kristiania og drev samtidig forlag og bokhandel. Trykkeriet, som i 1875 ble solgt til et interessentskap, utviklet seg under navnet Det Mallingske Boktrykkeri til et av landets ledende trykkerier. Ridder av St. Olavs Orden «for fortjenstfuld Virksomhed til Fremme af den literaire Communication med Naborigene», ridder […]

Mallinggaten

I dag en kort tverrgate fra Tordenskiolds gate til Bjørnstjerne Bjørnsons gate, oppr. en gammel forbindelsesvei fra Danvik-gårdene over Marienlyst til Drammenselven, het tidligere Lindvævergaden (s.d.), Kierulfstrædet og Bækkegaten. Den fikk i 1866 sitt navn etter Hans Malling (s.d.) med den begrunnelse at han i sin tid hadde eid Danvik. Den del av gaten som […]

Malmstykket

ble i 1987 satt som navn på utbyggingsområdet Gomperud felt L.

Malmveien

Vei på Konnerud fra Kirkelunden til Konnerud skole, del av et gammelt veisystem i gruvesamfunnet på Konnerud, navnet ble stadfestet i 1969. Oppr. var Malmveien navnet på veien fra foten av Grubeåsen forbi Eskerud, Holmen og Stubberud til Treholt. Denne veien ble brukt da man i 1646 førte malmen over til smeltehyttene i Vestfossen, der […]

Maltgjørerier

ble drevet i forbindelse med brennevinsbrenning. Allerede Schwencke (s.d.) hadde et slikt, og i 1840 var det 16 bedrifter i Drammen, som etter hvert forsvant med brenneriene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet