Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Saxegaard, Martin Edvard Nor (1865 – 1932)

Distriktssjef ved NSB Drammen 1913-32, tidl. seksjonsing. i NSB fra 1892, medlem av tekniske komitéer og brokommisjonen for den nye bybro i Drammen. Forfatter av div. art. i Teknisk Ukeblad. Ridder av St. Olavs Orden 1909 «for Fortjeneste af Jernbanevæsenet».

Scavenius, Claus Nicolay (1754 – 1845)

Verkseier på Konnerud, kjøpte i 1790 for 16.000 riksdaler de Hichmannske anlegg på Konnerud. De fleste av Hichmanns innretninger ble nedlagt, og derved oppsto en ny trengselsperiode for befolkningen på Konnerud. Scavenius drev spikerverket, det anlegget hvor driften hadde gått best. I 1801 solgte han anlegget til Peder von Cappelen og flyttet til Kongsberg. Med […]

Schaanning, Birthe Marie (Maja) (8.3.1888-14.3.1980)

Sjefsbibliotekar ved Drammens Folkebibliotek, f. i Trondhjem. Utd. ved New York Library School 1913, studiereiser i London og Oxford 1910, Frankrike, Tyskland, Danmark, England og Skottland. Sjefsbibliotekar i Trondhjem 1913-14, Kristiansand 1914-15 og Drammen 1915-56. Fra grunnleggelsen av Drammens Folkebibliotek fulgte hun dets arbeide med aldri sviktende årvåkenhet, plikttroskap og usedvanlig dyktighet, og boksamlingen økte […]

Schandy, Fritz Heino (9.5.1924-14.3.2007)

Lokalhistoriker og bypatriot, ildsjelen bak en rekke tiltak for å bevare og levendegjøre minnesmerker m.m. og markere kjente begivenheter, initiativtager til og tidl. formann i Drammen Historielag og Drammen Hagelag. Har bl.a. utgitt «Hytter og folk i Drammensmarka» (1984), «Øvre Bragernes’ bydelshistorie» (1986), «Bragernes bydelshistorie» (1987), «Strømsø bydelshistorie» (1988), «Drammen og Lier brannvesen» (1989), «Opplevelser […]

Schandy, Tom Fritz (*8.11.1962)

Naturfotograf, redaktør, forfatter og forlegger, f. i Drammen, s. av Fritz Heino Schandy. I 2009 vant han verdens største naturfotokonkurranse, Wildlife Photographer of the Year Award. Medlem av foreningen Norske Naturfotografer. Redaktør for WWF-Norges magasin Verdens Natur. Fra 2010 ble han (sammen med Baard Næss) redaktør av det nystartede norske tidsskriftet Natur & Foto. Sammen […]

Scharre, Knut Hansen (ca. 1770 – 1834)

Prokurator i Drammen fra 1806, kjøpte i 1820 Rød gård på Gulskogen, hvor han også hadde sitt kontor nedenfor krysset mellom Sundhauggaten og Grønland. Han ble ansett «for en noe forslagen herre som også kunde forklæ sig og agere detektiv, og i denne egenskab skal han ha opklaret et i Solbergelven begått mord.» S. var […]

Schartum, Knud (1814–1891)

Ordfører i Skoger 1854-61, lærer og kirkesanger. F. på Schartum i Sigdal hvor han som ung var omgangsskolelærer. Etter Asker seminariums opprettelse gjennomgikk han et kurs der og var fra 1838 til 1886 lærer ved Strømsfjerdingen skole og kirkesanger i Strømsgodset menighet, hvor han i 1851 kjøpte et bruk av Rød og ble en ivrig […]

Schartum, Sven Abraham (1866 – 1949)

Sjømannsprest og forfatter, f. i Strømsgodset, s. av Knut S. Sjømannsprest i Pensicola, USA, 1894-97, i Antwerpen 1897-1904, generalsekretær for Den norske Sjømannsmisjon 1916-29, redaktør av «Bud og Hilsen». Utga en rekke bøker, reiseskildringer, biografier og oppbyggelige skrifter samt sangbøker, bl.a. «Farende Folk» (1926), «På sjø og land» (1929), «Til fjerne farvande» (1930), «Tre juleaftener» […]

Scheel, Fredrik Wilhelm (1870 – 1922)

Reprodusør, f. i Drammen, s. av kjøpmann Hans S. Utdannet som litograf i København, Jena, München og Geneve 1890-97, oppr. 1897 reproduksjonsanstalten Wilh. Scheel & Co. i Kristiania, den første norske klisje- og elektrogalvanoplastikkanstalt, medstifter av Reprodusørenes Forening 1907 og dens første formann til 1909.

Scheitlie, Nicolai (1753 – 1824)

Eidsvollsmann, fra ca. 1780 til 1802 kgl. magasinforvalter ved Oplagsmagasinet (kornmagasinet) ved Gyldenløves Plass, senere kommisjonær for Kongsberg Verk og Modum Blaafarveværk. Representerte Drammen by ved Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, stortingsmann fra Drammen 1818, ivrig talsmann for Selvstendighetspartiet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet