Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Scheitliegården

Tollbugata 46, også kalt Myhregården. Antagelig oppført på beg. av 1700-tallet for en av byens ledende familier. Tømmerhus med utkraget overetasje, panelt antagelig midt på 1700-tallet, utkragingen skjult på slutten av 1700-tallet. Overtatt ca 1790 av Nicolai Scheitlie, senere solgt til garver Myhre. Ved en ombygging i 1987 ble det oppdaget at tømmerveggene har dekorasjoner […]

Scheitlies gate

går fra Peder Søbergs gate ved Marienlyst til 1. Strøm terrasse i krysset med Vestfoldbanen, har sitt navn etter Drammens Eidsvollsmann N. S. (s.d.).

Schichtmesteren

var den høyeste tjenestemannen ved Jarlsbergverket etter direktøren og bergskriveren. Hans plikt besto i å føre kontrabøker med bøndene over deres kjøring, føre dagbok over verkets inntekter og utgifter, besørge de månedlige kasseregninger, forestå lønnsavregninger og føre regnskaper. Schichtmesteren hadde samme lønn som bergskriveren, 16 riksdaler i måneden, under det siste partisipantskap forhøyet til 18 […]

Schifter, Carl Ludvig (1829 – 1913)

Skipsreder og trelasthandler, gikk i 1845 ut av Drammen lærde skole som nr. 1 og var i mange år handelsfullmektig. I 1860-årene drev han en tid kommisjonsforretning for danske fetevarer, men gikk senere over til skipsrederi og trelasthandel. I 1867 anla han sammen med Edv. Tandberg og Hans Jacob Holter Bergskaug Brug som han drev […]

Schjelderup, F.

Bakeri og konditori med kafé i Tollbodgaten 20, grunnlagt 1914. Beskjeftiget på 1930-tallet 7 personer. Videreført ca. 1950 av Ernst A. Waitz under navnet F. Schjelderups Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Schnitler, Hans Peter (1917 – 1984)

Jurist og banksjef, f. i Drammen, s. av skattefoged Ebbe Carsten S. Direktør i Fearnley & Eger 1954-64, adm. dir. i Andresens Bank A/S fra 1965. Formann i Skatteutvalget, Norges Rederiforbund 1952-65, fra 1965 medlem av styret i Låneinstituttet for Skipsbyggeriene, Den Norske Bankforening fra 1965 (formann fra 1972). Styreformann i Norges Skibshypotekerforening fra 1965, […]

Schreiner, Emil Theodor (1831 – 1910)

Rektor ved Latinskolen 1877-94, en av landets fremste humanister og en fremragende lærer. Utga «Latinsk sproglære» (1871) og sammen med J. Johansen og M. Nygaard «Latinsk Ordbog» (1887).

Schreiners gate

går fra Ordfører Ingebrigtsens gate på vestsiden av Marienlystbadet inntil den ved Latinskolen går over i Danvikgaten. Den fikk i 1923 sitt navn etter E. T. Schreiner (s.d.).

Schroeter, Wilhelm Hvidt (1801 – 1863)

Sogneprest, f. i Sandeherred, kom i 1841 til Drammen som res. kap. til Bragernes og Strømsø, fra 1846 sogneprest til Strømsø og Tangen.

Schultz gate

var den resterende del av den gamle Strømsø Mellemgade, også kalt Mellemste Baggade. Den fikk i 1898 sitt navn etter Johann Fr. S. (s.d.) etter at bystyret hadde forkastet et forslag om å gi gaten navnet Hollændergaden. Strømsø Mellemgade startet oppr. ved Flisebroen som førte over den store vanngraven rundt Strømsø, og som fra Flisebroen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet