Kategorier / S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Schultz, Johann Fr. (1803 – 1864)

Tobakksfabrikant, innvandret til Drammen fra Slesvig-Holstein, grunnla 1834 J. Fr. Schultz Tobaksfabrik som han drev til sin død. Den gamle fabrikkbygning, som senere huset Centraltrykkeriet, lå i Schultz gate 38.

Schultz’ Tobaksfabrik

ble startet i 1834 av Johann Fr. Schultz fra Holstein, og drevet av denne til hans død i 1864, da fabrikken ble overtatt av brødrene Andreas E. og Otto Borgen mot en avgift av 400 speciedaler årlig til Schultz’ enke. I 1874 overtok Andreas E. Borgen som eneinnehaver, og etter dennes død i 1886 sønnen […]

Schumacher, Albert (1644 – 1673)

Fetter av Peder Griffenfeld, oppr. fra Helsingør, ble i 1665 ansatt ved Drammen tollkammer og takket være sin høye slektning i 1670 utnevnt til overtollinspektør i Drammen, et av landets viktigste embeder. I 1673 utnevnte Griffenfeld ham til sin stedfortreder i Norge, men kort tid etter ble S. drept i en duell utenfor sin gårdsport […]

Schwartz gate

gikk fra Austadgaten forbi Drammenshallen og den gamle gressbanen gjennom Marienlyst Idrettspark til Vestfoldbanen ved Danvik. Strekningen gjennom Marienlyst var tidligere en del av Mallinggaten, som ble brutt da Drammenshallen ble bygget. Gaten ble den 1. september 2001 permanent stengt for gjennomkjøring ved Marienlyst stadion, i forbindelse med utbyggingen av Marienlyst-anlegget. Den har sitt navn […]

Schwartz, Johan Jørgen (1824–1898)

Ordfører 1862 og 1864-67, stadshauptmand, brukseier og lagtingspresident, f. i Drammen, s. av skipsreder Hans Jürgen S. Ved siden av Jacob Borch en av Drammens næringslivs mest betydelige menn på 1800-tallet. Etter handelsutdannelse i Drammen startet han i 1848 sin egen kjøpmannsforretning ved Rundtom, senere utvidet til å omfatte trelasthandel, sagbruksdrift og skipsrederi. S. var […]

Schwartz, Wilhelm Anthony (1825 – 1902)

Sjømann og skipsfører, f. i Drammen, s. av Hans Jørgen S. Forretningsfører for Drammens gjensidige Skibsassuranceforening 1866-74, flyttet deretter til Canada hvor han ble norsk-svensk generalkonsul i Quebec. Ridder av St. Olavs Orden 1900.

Schwartzegangen

Branngang på Tangen som gikk mellom nåv. Havnegaten 57 og 59 og elven. Den fikk sitt navn etter skipper H. Schwartz, som i mange år eide nåv. Havnegaten 59.

Schwencke, Johan Gottfried (1760-1834)

I 1751 utvandret brødrene Johan Fredrik og Georg Schwencke fra Flensburg til Drammen. Begge var buntmakere og startet med å handle skinn og lær på Bragernes, og fikk enerett til skinnhandel i Drammens-området. Johan fikk sønnen Johan Gottfried som ble buntmaker, senere skipsreder og trelasthandler, Drammens første branndirektør 1811-ca. 1815. Gikk i lære hos sin […]

Schwenckegaten

Lang tverrgate fra Nedre Strandgate til Bergstien, fikk i 1869 sitt navn etter kjøpmann Johan Gotfried Schwencke. Den øverste del av gaten ble tidligere kalt Rakkerhuken.

Schwenckemøllene

ble anlagt ved Sommerfryddammen nedenfor Bergstien av J. G. Schwencke (s.d.). I 1810 lå der to vannmøller, gryn- og siktemølle og stampemølle. Møllene ble senere overtatt av proprietær Dahl på Linnes og ble først nedlagt i 1861 med bakgrunn i Drammen kommunes overtagelse av Kloptjern til vannverks formål.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet