Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Lapidus, Leif (1900 – 1950)

Drammensforfatter og sportsjournalist, redaktør i Drafns Avis og Idrætslivs faste korrespondent. Tok initiativet til å få reist statuen av Thorleif Haug. Utga bøkene «Av berømte menns saga» (1944), «Våre Egeberg-vinnere – 15 allsidige idrettsmenn» (1946), «Skikongen Thorleif Haug» (1947) og «Folkehelter» (1948).

Lappeenranta

er den nordlige av de fire spaserveiene som stråler ut fra fontenen i Drammens Park, og som i 1981 ble gitt navn etter Drammens fire nordiske vennskapsbyer Ørebro, Kolding, Stykkisholmur og Lappeenranta (Villmanstrand). L. går fra fontenen nordover mot Hauges gate.

Larsen, Chr.

Kolonial-, mel- og fetevareforretning med hermetikk og frukt i Havnegaten 111 med egen bensinstasjon i Havnegaten 109, grunnlagt 1911, i 1943 overtatt av Signe og Halfdan Røgeberg Larsen. Butikken ble nedlagt i 1949, mens bensinstasjonen ble videreført av Halfdan R. L. under navnet Merket Bensinstasjon. Den ble på 1950-overtatt av Berntsen, Ronten & Co. og […]

Larsen, Einar E.

Kolonial-, fetevare- og kjøttforretning i Konnerudveien 17, grunnlagt 1905 av Jørgine Larsen, overtatt av Einar E. Larsen 1919. Rundt 1950 hadde bedriftenen årsomsetning på ca. kr 60.000. Nedlagt ca. 1975.

Larsen, Hans (1823-1907)

Børsemaker, f. i Blaker, tok borgerskap i Drammen 1846. Oppfant tennstempelriflen, tok en lang rekke patenter på låsmekanismekonstruksjoner og hadde et verdenskjent navn som skytter. Under skytterstevnet i Wien i 1868 skjøt han for keiser Franz Joseph, som var meget opptatt av Larsens tennstempelrifle. Oppga sitt borgerskap i Drammen 1877, men fortsatte sitt børsemakerverksted med […]

Larsen, Kaspara (17.2.1878-14.4.1964)

Kaspara Larsen (17.02.1878 – 14.04.1964), født Kristoffersen på Klemmetsdal gård i Lier, var en lokal Arbeiderpartipolitiker og kvinnesakskvinne. Hun var medlem av Drammen bystyre og formannskap fra 1923 til 1940, og meget aktiv i Arbeiderpartiets kvinneforening i Drammen. I tillegg stilte hun til stortingsvalget i 1924 som nummer 7 på Arbeiderpartiets liste i Buskerud. Larsen […]

Larsen, Petter (17.6.1927 – 6.9.1985)

Lærer og forfatter, f. i Melhus, fra 1953 bosatt på Åssiden. Debuterte i 1972 med en innføring i Sandemoses forfatterskap, sendte deretter 27 nye bøker i trykken, deriblant en rekke gutte- og barnebøker, ungdomsromanen «Løpet er mitt eget» (1979), romanene «Skøyteduoen» (1978) og «Idrettsfront» (1982) samt en rekke jubileumsberetninger, som «Norges Fotballforbund 1902-1977» (1977), «Vi […]

Larssen, Andreas (1841 – 1927)

Skoleinspektør i Drammen fra 1889, tidl. bl.a. skoleholder, bruksskolelærer, klokker, skoleinspektør og redaktør av Porsgrund Blad. Æresmedlem av Drammen dyrebeskyttelsesforening, Kristiania dyrebeskyttelsesforenings gullmedalje.

Larsson, E. G. A.

Buntmakeri og pelsvareforretning i Nedre Storgate 14, grunnlagt 1919. Virksomheten beskjeftiget på slutten av 1930-årene 10 personer. Videreført på 1980-tallet i Nedre Storgate 11 av Pels Larsson A/S, nedlagt november 2008.

Larsson, Mogens (+ 1630)

Sogneprest til Sande og Skoger 1623-30, tidl. kapellan hos sin forgjenger, prost Paul Nilssøn, hvis datterdatter han var gift med. Døde sammen med sine 7 barn i det store peståret 1630.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet