Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Angelil, Alain Fernand (* 13.12.1942)

Industrigründer i Drammen, f. i Alexandria, oppvokst i Sveits, utdannet som sivilingeniør i Belgia. Bosatt i Norge fra 1962, først ansatt i Standard Telefon og Kabelfabrikk, deretter hos Elektrisk Produktion i Drammen. Startet i 1971 bedriften ELTEK (s.d.) i en gammel bygning med en heltidsansatt og to på deltid. Fram til årtusenskiftet bygde han Eltek […]

Angell, Hans (15.8.1658 – 1728)

Sogneprest, f. i Trondhjem, s. av rådmann Lorentz A. Res. kapellan til Bragernes og Strømsø 1682-92, sogneprest til Lier, Bragernes og Strømsø 1692-1723. Bevirket at Lier i 1723 ble utskilt som eget kall, og fortsatte til sin død som sogneprest til Bragernes og Strømsø, mens sønnen Lorentz ble sogneprest til Lier etter at A. hadde […]

Angell, Thomas von Westen (21.9.1871 – 5.6.1935)

Fylkesmann, f. i Bergen, s. av skipsfører Ths. A., bosatt i Drammen. Cand. jur. 1894, arbeidet i forskjellige departementer til 1922 da han ble ekspedisjonssjef i Medicinalstyrelsen. Fylkesmann i Buskerud fra 1929 til sin død.

Anker, Jan

Kjøpmann på Bragernes ca. 1710-1750. A. lyktes ikke helt i å slå seg opp i Drammen, og hans etterkommere flyttet til Halden hvor de hadde stor fremgang. Ved begynnelsen av den store nordiske krig satt Anker nesten ett år i gjeldsfengsel på Bragernes.

Anker, Peder (8.12.1749 – 18.12.1824)

Godseier og statsminister m.m., president i Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Som ulønnet generalveiintendant i Akershus 1789-1800 tok han i 1790 initiativet til å få bygget en bro mellom Bragernes og Strømsø, et tiltak han gjennom nesten et kvart århundre kjempet innbitt for å realisere, inntil broen sto ferdig 1813. Kan med rette kalles «Bybroens far».

Ankerløkken

lå mellom Møllergaten (Erik Børresens allé) og Gjetergaten. Den ble i 1854 innkjøpt som tomt for Drammens Gassverk. I dag ligger Drammen Tinghus der.

Anna Ornings vei

ble i 1966 satt som navn på en regulert boliggate ved Drammen travbane nær grensen mot Nedre Eiker. A. O. var medlem av bystyret og formannskapet og kjent for sin skarpe debatteknikk.

Anne Margrethe Knudsens gate

Tverrgate mellom 1. og 2. Strøm terrasse, løper dels parallelt med Danvikbakken. Har sitt navn etter hustruen til gartner Knudsen på Marienlyst. Paret ga i 1863 sin formue på kr. 35.165 til et legat hvis renter skulle tilfalle trengende i Strømsgodset sogn. I 2001 vedtok bystyret å slette tverrgaten fra kartet og legge de berørte […]

Annevannshøgda

Drammens høyeste punkt, beliggende i Gravdalsskogen nær kommunegrensene mot Hof og Sande, 557 m.o.h. Har sitt navn etter Store Annevannet som ligger et stykke nedenfor, rett over fylkesgrensen til Vestfold.

Antons Bakeri

Var et bakeri med fryselager i Nedre Eiker vei 47, landets største produsent av dypfrosne kaker med distribusjon til HoReCa (hotell, restaurant og kafeteria) over store deler av Norge. Opprinnelig etablert i 1967 i Solbergelva som Antonsens Bakeri av brødrene Hallvard og Thorbjørn Antonsen. Startet med produksjon av lefser. Flyttet i 1977 til nyoppført industribygg […]

Cookies | Personvern

bn