Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Andersen, Rolf (15.12.1920 – 24.12.2016)

Korpsdirigent og komponist, f. og bosatt i Drammen. Forsvarets musikkinspektør med oberstløytnant grad. Begynte i 1931 som musikant i Drammens Jerns Musikkorps og var korpsets dirigent 1945-1958. Debuterte som dirigent for Slemmestad Ungdomskorps 1942-1945. I 1947 deltok han i stiftelsen av Strømsø Guttemusikkorps og var korpsets dirigent 1947-1965, utnevnt som æresmedlem i samme. Dirigent for […]

Andersen, Sigurd Per (19.3.1908 – 4.9.1974)

Professor, f. i Skoger, s. av fabrikkeier Hans A. Maskiningeniør ved Norges Tekniske Høyskole 1932, ingeniør ved NEBB 1935, professor ved NTH’s institutt for maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner 1947, rektor ved NTH 1954-63. Medlem av Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1950-53, Norges Teknisk-vitenskapelige forskningsråd 1953-63, styreformann i Selskapet for industriell og teknisk forskning 1950-54, preses i Norsk […]

Andersen, Tom Erik (*3.8.1964)

Billedkunstner, f. og bosatt i Drammen. Utdannet fra Asker Kunstfagskole og elev hos Oddmund Raudberget og Kjell Eivind Wang. A. har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner. Kunstverkene har blant annet vært benyttet i fagtidsskrifter og som bokomslag. Han er også blitt […]

Andersens Farveri og Liminiastrykkeri

Opprettet i 1754 på Strømsø av Anders Jørgensen, som det sønnenfjelske Norges eneste liminiastrykkeri, med kongelig privilegium fra Frederik V. Trykkekunsten hadde Jørgensen lært i Holland. Hans sønner Jørgen og Fridrich Andersen fikk i 1768 privilegier til å fortsette farens trykkeri.

Andersens reperbane

eksisterte rundt 1900 på toppen av Kleivene i Fjellsbyen. Den var blitt etablert av repslager Waldemar Andersen, som hadde hatt sin læretid i Tyskland.

Andersons Eftf., Albin (Gunnar Holmin)

Handelsgartneri, blomstergartneri og -utsalg, grunnlagt ca. 1900 i Øvre Storgate 84 av handelsgartner Jansson, i 1923 overtatt av den svenske gartner Carl Albin Anderson. Gartneriet disponerte en tomt på 6-7 dekar med tre drivhus. I 1944 ble gartneriet leiet av Gunnar Holmin og endret navn til Gunnar Holmin Handelsgartneri. Gartneriet var et blandet handelsgartneri med […]

Anderssen, Sigrid

Kolonialforretning i Nedre Storgate 77, etablert 1927, nedlagt på 1950-tallet.

Anderssen, Sigurd

Herreekviperingsforretning «med konfektionsavdeling, klædevarer og skrædderi», grunnlagt 1900 som Drammens første spesialforretning i sitt slag. I 1918 flyttet forretningen til Nedre Storgate 9 og ble delt i to aksjeselskaper: Forretningen med Sigurd Anderssen som disponent og skredderiet med Hans Lorentzen som bestyrer. Nedlagt mot slutten av 1930-årene.

Andor

Sagnfigur, småkonge i Skoger som skal ha ryddet Andorsrud og funnet et rikt sølvskjerp i Gravdal som han senere gjemte. Ifølge sagnet bodde han på Store Rønnehoved i Gravdalsskogen og skodde sine hester med sølv, som han fikk fra sitt skjerp. Han var dårlig likt i bygda og en Sankthansaften mens han oppholdt seg på […]

Andorsrud (gnr. 71)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. skrevet Arntorrsrud, gården som ble ryddet av Arntorr, fra 1290-tallet skrevet Andorr. Tidl. skrivemåter: Andresrud (1398), Andersrød (1592), Andulsrød (1668), Annuldrøed (1723). Skoger kirke hadde fra gammelt av part i gården, og Kronen hadde en mindre part som gikk over til Jarlsberg grevskap, resten av gården eides rundt 1640 av […]

Cookies | Personvern

bn