Kategorier / A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Andorsrud landhandleri

I 1877 kom Christian O. Fjeld fra Eidskogen som skogforvalter ved W. Stibolts skoger, senere Selvik Bruk. For at de enkelte husstander som arbeidet ved bruket skulle slippe å dra lange veier for å skaffe seg matvarer, opprettet Fjeld et landhandleri i bryggerhuset på Furuvold og hentet hver uke varer fra grosserer Emil Onshuus i […]

Andorsrudbakken

i Aaserudkroken ble bygget på dugnad i 1936. A/S Selvik Bruk eier bakkeområdet. Det første hopprennet ble arrangert 2. påskedag 1937. Tiedemanns Tobakkfabrikk satt opp pokal til beste kombinerte løper. Den ble vunnet av John Johnsen. Erik Kittilsbråten vant spesielt hopp. I 1952 ble det installert flombelysning i bakken, som var flittig i bruk frem […]

Andorsrudfestningen

Bygdeborg ca. 10 minutters gange nordvest for Andorsrud. Borgen skriver seg trolig fra 400-600 e.Kr. Mens de fleste bygdeborger har ligget i nærheten av gamle ferdselsveier, ligger A. påfallende avsides, på en fjellklippe. Festningen er et ganske stort og bemerkelsesverdig anlegg av denne art. Bygdeborgen ligger på en fremspringende klippe, hvor bratte avsatser vanskeliggjør adgangen […]

Andorsrudveien

Gammel bygdevei i Skoger fra Svingen ved Jarlsbergveien til gården Andorsrud. Navnet ble stadfestet av bystyret 1975. Fra Andorsrud fører skogsbilveier videre inn i skogtraktene sydover mot Sande og Hof.

Andreas Borgens gate

Tverrgate mellom Amtmand Breders gate og Konnerudgaten, fikk i 1905 sitt navn etter Andreas Olaus Borgen (s.d.) etter at formannskapet hadde frafalt sitt opprinnelige forslag på «Sylvester Sivertsons gate». Bebyggelsen er i det alt vesentlige oppført like etter 1900.

Andreas Nilsens vei

Boliggate på Hedensrud, utgår fra Gamle Kongevei øst for Sankt Hansberget. Fikk i 1961 sitt navn etter arbeiderpioneren A. N. (s.d.)

Andreas Thunes gate

Boliggate på Bragernes, utgår fra Konggaten, krysser Dronninggaten og går forbi Overlege Lieds Plass frem til Capjons gate ved Bragernes kirkegård, parallelt med og nord for Hauges gate. Fikk i 1898 sitt navn etter smedmester Paul A. Thune (s.d.).

Andreassen, Michael (*1.11.1972)

Prisbelønt programleder i P4 Radio Hele Norge, f. og oppvokst i Drammen. Programleder Radio Fakta 1986-1990, NB Radio 1990-1992, Radio Fakta/Radio 1 1992-1996, P4 Radio Hele Norge 1996 og fortsatt. Kjent for sine programposter «Vinterlyd», «Midt i Trafikken», «123», «Mikkes Superfrokost», «Jorda Rundt» og «Michael Direkte». Tildelt den høythengende fagprisen «Årets sendeflate» i 2015, 2016 […]

Andresen, Karl Adolf (* 1924)

Professor i statsvitenskap i USA, født og oppvokst i Drammen. Kom 5 år gammel til Erik Børresens barnehjem, fikk i 1947 etter middelskolen, examen artium og handelsgymnasiet stipend til studier i USA. Tok forskjellige strøjobber mens han studerte videre. Doktor i filosofi og professor i statsvitenskap ved Wisconsin State University (USA) 1960, medlem og tillitsmann […]

Andresens Metallvarefabrikk, Brødrene

Grunnlagt 1932 i Peder Buchs gt. 1-3 av brødrene Arne Johannes og Henry Juel Andresen, sistnevnte overtok i 1940 som eneinnehaver. I den første tiden ble det produsert fotografirammer av metall, etterhvert supplert av stekespader. Tok fortløpende opp produksjon av diverse småartikler som potetskrellere, slikkepotter, diverse andre kjøkkenredskaper (flere ganger som første norske produsent), diverse […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet