Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Christensen, Johannes (21.4.1906 – 6.11.1982)

Eiendomsinvestor og forretningsmann, f. på Åmot i Modum, kom to år gammel til Drammen hvor han senere var bosatt. Best kjent i byen som «Johs. Christensen». Sønn av Ole Christensen som i 1913 hadde grunnlagt Drammens Rørlæggerforretning (s.d.). Uteksaminert som kvartermester fra Befalskolen for Sjøforsvaret og tjenestegjorde i årene etter som befal og radiotelegrafist ved […]

Christensen, John M., A/S

Tapet- og gulvbeleggforretning i Tollbodgaten 16, grunnlagt 1923 av John M. Christensen, dengang i forbindelse med fargehandel, i 1938 spesialforretning i varer som linoleum, tapeter, gulvtepper, voksduk, løpere, matter, betrekkstrie og -papir samt divantepper, sengeforleggere, portiere- og møbelstoffer etc. Videreført på 1950-tallet under navnet J. M. Christensen & Co. av John M., Ragnar og Tor […]

Christensen, O., & Søn

Ass. manufakturforretning med salg av kjolestoffer, drakt- og kåpestoffer, hvitevarer og sengeutstyr, grunnlagt 1884 i Øvre Storgate 2 av O. C., i 1927 overtatt av hans sønn Trygve C. Mot slutten av 1930-årene beskjeftiget firmaet 7 personer i sine 200 kvm store lokaler. Nedlagt på 1950-tallet.

Christensen, P., Tricotagefabrik

Trikotasjefabrikk grunnlagt i Kristiania i 1892 som et lite maskinstrikkeri av den 25 år gamle vestjyden Peder Christensen, som året i forveien hadde slått seg ned i Norge. Etter en brann i 1907 flyttet han virksomheten til Drammen og kjøpte den igangværende, dels nedbrente Krohns Tricotagefabrik i Tomtegaten 36, det såkalte «Rømckeområdet». Bedriften omfattet i […]

Christensen, Peder (27.6.1867 – 31.5.1938)

Fabrikkeier i Drammen, f. i Vestjylland, Danmark. Kom til Norge i 1891 og grunnla året etter et lite strikkeri som etter hvert utviklet seg til P. Christensens Tricotagefabrik (s.d.). Medlem av Drammen bystyre, formann i representantskapet for Drammen og Oplands nye Privatbank, styremedlem i Norske Tricotagefabrikanters Forening m.m. Dansk konsul 1915. Ridder av St. Olavs […]

Christensen, Rasmus (1794 – 1879)

Skogers første ordfører 1838-41. Født på Brua, et mindre bruk under Søndre Råstad, som han eide fra 1830 til 1872. Skipsfører og gårdbruker, overtok i 1864 det andre hovedbruket på Øvre Knive som han hadde til 1872. Gift med Karen Andrine Grønvold, en ætling av Tordenstierneætten.

Christensens Eftf., Joh.

Forretning i Nedre Storgate 11 som omfattet sykeartikler, rammeforretning, fotoartikler samt optikk, grunnlagt 1882 av Joh. Christensen, overtatt 1917 av Gunda Larsen, på 1940-tallet av Astrid Larsen og Gudrun Bache, nedlagt på 1950-tallet.

Christian Bloms gate

fikk i 1866 sitt navn etter skipsreder, kaptein og komponist C. B. (s.d.). Gaten strakte seg oppr. fra Fremgaden (Tollbodgaten) til Baggaden (Tordenskiolds gate), hvor Bloms gård engang lå. Bebyggelsen ble sanert i forbindelse med motorveibroen og gaten ble slettet av kartet i 1978, men gjenoppsto i 1984 da deler av Stibolts gate fra Colletts […]

Christiane

Jakten/galeasen «Christiane» (55 fot uten klyverbom) er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879 ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 har hun vært hjemmehørende i Drammen. Christiane gikk med sand fra Drammen til Oslo og andre byer, fram til først […]

Christiansen, Christian (1825 – 1894)

Skipsreder og fabrikkeier, f. i Drammen, hadde sitt virke i Larvik og Kristiansand, fra 1888 bosatt i Hedrum. Stortingsmann flere ganger mellom 1859 og 1886, sto i spissen for en rekke industrielle foretagender. Kommandør av St. Olavs Orden 1882.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet