Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nerildsgangen

Branngang på Strømsø som fikk sitt navn stadfestet i 1866. Den tok av et stykke fra broen over Gaasevad, sydvestover til enden av Baggaten, der denne gikk på bro over til Verven. Den ble betegnet som «Den nederste Tver-Gade ved Broen» og beskrevet som gaten som gikk «fra elven langs Madame Werners Gaard og Gaasevad […]

Nesje, Svein (*1909-1986)

Veisjef i Buskerud, sivilingeniør, visesanger og livskunstner. Født i Bremanger, bosatt i Drammen fra 1934. Siv.ing. byggfag fra NTH 1934, ansatt Statens Vegvesen 1934, fra 1942 ved Vegkontoret i Buskerud. Overingeniør 1942-1963, veisjef i Buskerud 1963-1978, rådgiver for Statens Vegvesen 1978-1985. I 1955 ble han utlånt til Vegkontoret i Akershus med ansvaret for planleggingen av […]

Nesvold & Martinsen

Pølsemakeri og kjøttforretning, etablert 1933 i Øvre Strandgate 12 av pølsemakermester Finn Normann Martinsen (f. 1911) og Kristen Nesvold. Martinsen var utlært hos Martin Stablum på Bragernes og gjorde flere studieopphold i København. Innviet i 1957 nytt pølsemakeri i Kreftings gate 45, som regionens største og mest moderne pølseprodusent, med en gulvflate på 700 kvm. […]

Nesøgodset

Eiendom samlet på slutten av 1400-tallet av ridder Bo Fleming, etter at han var blitt eier av det gamle herresete Nesøen i Asker. Godset, som neppe har hatt sitt sidestykke i det sønnenfjelske Norge, strakte seg ut fra Asker og Bærum til Lier og Eiker, bl.a. 50 av gårdene i Lier og omtrent hele strekningen […]

Netta med trebenet

se: Gravdal, Netta.

Nettbuss AS

se: Drammen og Omegn Busslinjer A/S.

Neumann, Andreas (1802-1892)

f. på Strømsø, skipsreder, sønn av skipsfører og senere losoldermann Ulrik Neumann. Dro til sjøs 13 år gammel, tok styrmannseksamen i 1820 og fikk i 1824 skip å føre. Fram til 1843 førte han farens bark «Elizabeth Catharina». Han gikk i land og startet sitt eget skipsrederi. Medstifter av Drammens Sømands Forening og bodde i […]

Neumann, Jacob (1772 – 1848)

Biskop og stortingsmann, f. på Strømsø, s. av kjøpmann Hans N. Cand. theol. 1796, vant påfølgende år den akademiske pris for en prisoppgave om dåpen, deretter huslærer og 1799 dr. theol. Res. kap. i Asker 1799, sogneprest 1805, prost i Drammen 1819, fra 1822 biskop i Bergen. Representerte Akershus på det overordentlige storting 1814, var […]

Neumanns gate

Tverrgate fra Tollbodgaten til Bjørnstjerne Bjørnsons gate vest for motorveibroen. Regulert etter brannen i 1870, fikk i 1892 sitt navn etter biskop Jacob N. (s.d.), som var født på Strømsø og hvis eiendom gaten går over. Også Bergen har sin Neumanns gate oppkalt etter biskopen.

Neversvingen

Boliggate på Gulskogen, utgår fra Bjørkelia syd for Skogliveien.

Cookies | Personvern

bn