Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nedre Ørengate

se: Ørengaten.

Nedre-Sunds gate

se: Sundgaten.

Nedrejordet

Boliggate på Åssiden, går fra Christopher Hornsruds vei parallelt med Rosenkrantzgaten vestover til Vinnes og grensen mot Nedre Eiker.

Nellik-Strædet

se: Nellikgaten.

Nellikgaten

går fra Skippergaten og krysser Havnegaten mot elven. Den er en av de eldste gatene på Tangen og er eneste gatestump som er navngitt på 1850-kartet under navnet Nellik-Strædet, et navn den fikk før 1810. Den store brann på Tangen i 1851 stanset her og gaten og omliggende områder ble da sterkt omregulert. Nellikgaten ble […]

Nelson, O. H.

Orgelfabrikk og pianoforhandler m.m. i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1917 under navnet Grøtvedt & Nelson. Dette ble oppløst i 1921 og O. H. N. fortsatte alene. Bedriften fremstilte orgler, påtok seg reparasjoner, utførte orgel- og pianostemming og forhandlet pianoer og flygler. Videreført 1938 av O. H. N. og Trygve Larssen som forhandler av brukte pianoer […]

Neperud (gnr. 11)

Matrikkelgård i Strømsgodset, oppr. husmannsplass oppsto som eget bruk da Ole Samuelsson i 1756 fikk skjøte av Anders Nilssøn Skogen på plassen med hus. Samuelsson skulle imidlertid betale 2 ort årlig til Nordre Skogens eiere og arbeide for husbondefolket når det ble forlangt. Ca. 1800 ble pliktarbeidet bragt til ende ved at den daværende eier […]

Neperudjordet

Åpen plass i Hotvet skog like ved Underlia, hvor Thorleif Haugs vei passerer. Her lå en gammel husmannsplass som tilhørte Hotvet gård og sannsynligvis ble nedlagt ca 1885. I 1991 oppførte idrettsforeningen Sturla sitt klubbhus her. Med navnet forstås et jordstykke hvor det har vært dyrket neper.

Neptunsvingen

ble i 1981 satt som navn på en vei i Skjelsbekk i feltet Djupdalen øvre. De fire veiene i dette feltet fikk navn etter de fire ytterste planetene i solsystemet.

Nerildsgangen

Branngang på Strømsø som fikk sitt navn stadfestet i 1866. Den tok av et stykke fra broen over Gaasevad, sydvestover til enden av Baggaten, der denne gikk på bro over til Verven. Den ble betegnet som «Den nederste Tver-Gade ved Broen» og beskrevet som gaten som gikk «fra elven langs Madame Werners Gaard og Gaasevad […]

Cookies | Personvern

bn