Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nedre Torggate

Langgate fra Bragernes Torv østover mellom Hauges gate og Nedre Storgate, går fra Torvet forbi Sparebankhuset og Drammens Tidendes tidligere sentrumskontor, videre forbi Drammen Meieris gamle bygning (i dag Kid Interiør) og Landmogården, og ender i Erik Børresens alle etter å ha passert Bøhms bakeri og DnB’s bank og forretningsgård.

Nedre Ørengate

se: Ørengaten.

Nedre-Sunds gate

se: Sundgaten.

Nedrejordet

Boliggate på Åssiden, går fra Christopher Hornsruds vei parallelt med Rosenkrantzgaten vestover til Vinnes og grensen mot Nedre Eiker.

Nellik-Strædet

se: Nellikgaten.

Nellikgaten

går fra Skippergaten og krysser Havnegaten mot elven. Den er en av de eldste gatene på Tangen og er eneste gatestump som er navngitt på 1850-kartet under navnet Nellik-Strædet, et navn den fikk før 1810. Den store brann på Tangen i 1851 stanset her og gaten og omliggende områder ble da sterkt omregulert. Nellikgaten ble […]

Nelson, O. H.

Orgelfabrikk og pianoforhandler m.m. i Nedre Storgate 11, grunnlagt 1917 under navnet Grøtvedt & Nelson. Dette ble oppløst i 1921 og O. H. N. fortsatte alene. Bedriften fremstilte orgler, påtok seg reparasjoner, utførte orgel- og pianostemming og forhandlet pianoer og flygler. Videreført 1938 av O. H. N. og Trygve Larssen som forhandler av brukte pianoer […]

Neperud (gnr. 11)

Matrikkelgård i Strømsgodset, oppr. husmannsplass oppsto som eget bruk da Ole Samuelsson i 1756 fikk skjøte av Anders Nilssøn Skogen på plassen med hus. Samuelsson skulle imidlertid betale 2 ort årlig til Nordre Skogens eiere og arbeide for husbondefolket når det ble forlangt. Ca. 1800 ble pliktarbeidet bragt til ende ved at den daværende eier […]

Neperudjordet

Åpen plass i Hotvet skog like ved Underlia, hvor Thorleif Haugs vei passerer. Her lå en gammel husmannsplass som tilhørte Hotvet gård og sannsynligvis ble nedlagt ca 1885. I 1991 oppførte idrettsforeningen Sturla sitt klubbhus her. Med navnet forstås et jordstykke hvor det har vært dyrket neper.

Neptunsvingen

ble i 1981 satt som navn på en vei i Skjelsbekk i feltet Djupdalen øvre. De fire veiene i dette feltet fikk navn etter de fire ytterste planetene i solsystemet.

Cookies | Personvern

bn