Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Natvig, Petter Even Gjeruld (25.1.1904 – 10.8.1998)

Overlege ved Røntgenavdelingen, Drammen sykehus, 1935-74, arbeidet deretter i en årrekke ved et privat røntgeninstitutt. Sensor ved medisinsk embetseksamen, formann i Norsk Forening for medisinsk radiologi. Fra 1941 til 1945 Hjemmefrontens hovedkontakt i Drammen, hvor han drev sin virksomhet fra boligen i Bergstien 53, som nærmeste nabo til Gestapos hovedkvarter i Bergstien 55.

Navneplatene i nedre Storgate

Da Drammen fikk sin første gågate, nedre Storgate, besluttet et eget gateutvalg å gjøre gaten til en «walk of fame» med navnetrekk og fotavtrykk på spesielle gatestener til byens ordførere, landskjente drammensere og internasjonale berømtheter. Blant de som på denne måte fikk sine navnetrekk og fotavtrykk foreviget var Liv Ullmann, Bjørn Borg, Per Hafslund, Willy […]

Nedberg & Henriksen, A/S

Herreekviperings- og herrekonfeksjonsforretning i Konnerudgaten 2, grunnlagt 1915. Aksjeselskap 1926 med Thor O. Nedberg og Henry Henriksen som disponenter. Videreført på 1940-tallet under navnet Th. O. Nedberg. Nedlagt på 1960-tallet.

Nedberg, Sverre (24.4.1886-1.3.1957)

Industrileder og forretningsmann, f. i Øvre Eiker, bosatt i Drammen 1909-1914 og fra 1926. Utd. Oslo Handelsgymnas, eksamen fra Friedrichs Polytechnikum i Cöthen, deretter et par års opphold i England. Funksjonær hos Svend Haug A/S i Drammen 1909-1914, kontorsjef Vestfos Cellulosefabrik A/S 1914-1916, kontorsjef Hamang Papirfabrik A/S 1916-1918, avdelingssjef i agenturfirmaet Niels Juul & Co […]

Nedberg, Sverre Kjell (2.10.1925-23.2.2016)

Industrileder og gårdbruker, f. i Oslo og oppvokst i Drammen. Sønn av industrileder Sverre Nedberg (s.d.). Eksamener fra Drammen Handelsgymnasium 1944 og 1945, bedriftsøkonom fra University of Colorado, fra 1952 merkantil funksjonær ved Star Paper Mill (s.d.), overtok i 1957 som disponent (daglig leder og hovedaksjonær) og styreformann etter sin avdøde far. Arbeidende styreformann i […]

Nedre Andorsrud

Bruk under Selvik Bruk, bortforpaktet til 1947, deretter overtatt av bruket og drevet i egen regi.

Nedre Bremsedam

se: Sagdammen.

Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Stiftet som Drammen Boligbyggelag A/L (DBBL) 3. april 1946 med 20 medlemmer. Det første byggeprosjektet ble fullført for Jernbaneverkstedets borettslag i Rings gate 4-16 og Ordfører Ingebrigtsens gate 1-13 i årene 1948/49. De første boligblokkene ble bygd i Lærums gate 1 og 3 på Bangeløkka. I 1956 var medlemstallet 1 200, i 1959 2.200 og […]

Nedre Eiker Steneksport A/S

Etablert 1910 i Tordenskiolds gate 73 av Alf Narverud, nedlagt på 1960-tallet

Nedre Eikervei

Del av hovedferdselsåren på sydsiden av Drammenselven fra Grønland mot Nedre Eiker. Starter ved Sundhauggaten som Grønlands fortsettelse, går ved Stasjonsgaten over i Øvre Eikervei. Bygninger: 11: Sundland, bolighus fra ca. 1830. 13: Schartumgården, Strømsfjerdingen skole, skolehus fra 1784, en av landets eldste skolebygninger, en tid skolemuseum, nå kulturhus eid av Drammen Historielag. Huset var […]

Cookies | Personvern

bn