Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nøsted Dampvæveri

ble anlagt på Tangen i 1849 av handelsreisende Ideus Lind, s. av snekkermester Lind i Drammen. L. var den siste som drev Nøsted som et ordinært gårdsbruk. Han kjøpte 10 brukte vevstoler i England og startet et mindre lerretsveveri, som snart etter ble solgt til Konrad Warnecke i Hamburg for 7.000 speciedaler. Den nye eier […]

Nøsted Skole

ble i 1869 opprettet for barn på Nøsted og Nordby. Etter i en del år å ha holdt til i trange, leide lokaler, flyttet skolen i 1880 inn i eget hus i Svelvikveien 110. Frem til 1923 ble skolen ombygget og utvidet flere ganger, den hadde da 10 klasser med 250 elever. Den var i […]

Nøstet (Nøsted) (gnr. 25)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. en plass under Nordby nede ved Drammensfjorden, som oppsto ved at Nordbys eier Meinert Hanssøn, etter å ha solgt gården i 1717, forbeholdt seg på livstid å besitte og bruke Nøstet hvor han hadde bygget et hus. Eiendommen ble først skyldsatt ved matrikkelen av 1838. Fra 1759 til 1824 var […]

Nøstetangen

– også kalt «Den norske glassindustris vugge» – lå ved Hokksund i Øvre Eiker, grunnlagt 1741. Verket hadde sin utskipningshavn i Drammen, og kompaniets magasin lå på Bragernes.

Cookies | Personvern

bn