Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nøkken, D/S

Dampskip som på slutten av 1800-årene gikk i rutefart på Drammenselven mellom Drammen og Hokksund. Reder var Hans Kiøsterud & Sønner.

Nøkleby, Andreas (*29.4.1912-6.2.2003)

Reportasjesjef og politiker, f. i Hof, bosatt i Drammen fra 1946. Gift med Elsa Nøkleby, som drev Kafe Globus på Strømsø. Journalist i Vestfold Arbeiderblad fra 1932, senere bestyrer for avisens Holmestrand-kontor og Horten-kontor. Bestyrer for Tønsberg Blads Horten-kontor. Nordiska Folkehögskolan i Geneve i 1939. Flyktet til Sverige under okkupasjonen og deltok i produksjonen av […]

Nøkleby, Berit (25.9.1939-26.7.2018)

Fagbokforfatter, f. i Drammen, utga bl.a. «Drammen – en norsk østlandsbys utviklingshistorie», perioden 1930-40 i bind IV (1981) samt bind V (1996), «Fra november til april – Sendemann Brauers personlige politikk» (1966), «Norge i krig» (1985-86), «Pass godt på Tirpitz» (1988), «Da krigen kom» (1989), «Josef Terboven» (1992), «Skutt blir den…» (1996), «Barn under krigen» […]

Nøsted Bruk A/S

Sagbruk, høvleri og senere wallboardfabrikk, grunnlagt 1875 av Jens Gram og Thorleif Bache under navnet Bache & Gram på Nøsted Dampvæveris gamle eiendom like utenfor bygrensen på Tangen. I 1881 overtok Jens Gram som eneeier og bodde på stedet til sin død i 1912. I 1890 brant bruket ned, men ble straks gjenoppført med 4 […]

Nøsted Dampvæveri

ble anlagt på Tangen i 1849 av handelsreisende Ideus Lind, s. av snekkermester Lind i Drammen. L. var den siste som drev Nøsted som et ordinært gårdsbruk. Han kjøpte 10 brukte vevstoler i England og startet et mindre lerretsveveri, som snart etter ble solgt til Konrad Warnecke i Hamburg for 7.000 speciedaler. Den nye eier […]

Nøsted Skole

ble i 1869 opprettet for barn på Nøsted og Nordby. Etter i en del år å ha holdt til i trange, leide lokaler, flyttet skolen i 1880 inn i eget hus i Svelvikveien 110. Frem til 1923 ble skolen ombygget og utvidet flere ganger, den hadde da 10 klasser med 250 elever. Den var i […]

Nøstet (Nøsted) (gnr. 25)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. en plass under Nordby nede ved Drammensfjorden, som oppsto ved at Nordbys eier Meinert Hanssøn, etter å ha solgt gården i 1717, forbeholdt seg på livstid å besitte og bruke Nøstet hvor han hadde bygget et hus. Eiendommen ble først skyldsatt ved matrikkelen av 1838. Fra 1759 til 1824 var […]

Nøstetangen

– også kalt «Den norske glassindustris vugge» – lå ved Hokksund i Øvre Eiker, grunnlagt 1741. Verket hadde sin utskipningshavn i Drammen, og kompaniets magasin lå på Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet