Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nygata

Tverrgate som etter bybrannen i 1866 ble anlagt fra Nedre Storgate forbi «Lyches Boglade» til Nedre Strandgate. Her hadde helt til 1960-tallet den siste sentrumshest sin stall, og Bragernes sentrums siste kusk, Kristian Bentsen, sitt tilholdssted. Ved utløpet mot Nedre Strandgate lå til 1978 Drammens Tidende og Buskerud Blads redaksjonslokaler og trykkeribygning, på den andre […]

Nypetråkket

ble i 1987 satt som navn på gangveien fra Jordbrekkskogen felt F opp til Jordbrekktråkket.

Nypeveien

ble i 1987 satt som navn på hovedveien fra Jarlsbergveien inn i og som en rundsløyfe innen Jordbrekkskogen felt F.

Nyquist, Otto Ludvig (1835 – 1894)

Offiser, f. i Drammen. Generalmajor og sjef for Trondhjemske Brigade 1890, generalstabsjef 1894, attaché i Wien og adjutant hos kong Oscar II 1873, overadjutant 1889, medarbeider i Militært Tidsskrift. Hadde stor innflytelse på vårt infanteris utvikling og på Generalstabens organisasjon, fruktbar militærforfatter. Ridder av St. Olavs orden og en rekke utenlandske ordener. Hans enke opprettet […]

Nyquistløkken

vest for Brandtenborg har sitt navn etter gartner Nyquist som ca. 1840 anla sin hage her. Området ble tidlig utparsellert, men har beholdt sitt navn.

Nysetra

ligger ca. en kilometer nordvest for Plassane, rett over grensen til Nedre Eiker. Plassen var bebodd fra begynnelsen av 1800-tallet da Torstein Nysetra slo seg til her. Nysetra har sitt navn visstnok fordi den var blitt flyttet fra Lorthølsetra idet folket ikke fikk være i fred for spøkelser og underjordiske. Plassen brant ned på begynnelsen […]

Nyveien

En av de gamle hovedgater på Bragernes, gikk fra Rebbansbakken til Bragernes Torv. Gaten fikk sitt navn i 1866. I 1892 ble navnet endret til Hauges gate (s.d.).

Nærbyveien

utgår fra Kleivene og går i åsen parallelt med Vestfoldbanen og E-18. Fikk i 1923 sitt navn etter gården Nærby som er utskilt fra Nordre Fjell.

Næringsforeningen i Drammensregionen

Stiftet 1. mars 1847, opprinnelig under navnet Drammens Handelsforening, senere under det tradisjonrike navnet Drammens Handelsstands Forening. Den hadde til formål å ivareta handelsstandens interesser, fremme dens utvikling og arbeide for en god kollegial handelsstand. Foreningens viktigste arbeidsområde var arbeidet for bedre kommunikasjoner, enten det gjaldt veier, jernbaner, dampskip eller telefon. Alle spørsmål som gjaldt […]

Nærups Bryggeri

ble anlagt på slutten av 1830-årene av Ole Pehrson i forvalter Hettings gård på Strømsø. Det ble i 1843 overtatt av M. Nærup, som drev sitt beskjedne bryggeri i Tollbodgaten 38 til det ble nedlagt i 1877.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet