Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Norsk Kabelfabrik, Aktieselskabet

Stiftet 18. oktober 1913 av grosserer Alf Tandberg, ingeniør Olaf Temte og advokat Georg Resch, med Temte som initiativtaker. Tandberg ble ansatt som disponent og produksjonen ble lagt til Tandberg-gården i Øvre Storgate 18. Det startet med produksjon av isolasjonsbånd, som i 1915 ble utvidet med produksjon av ferdige ledninger. I 1919 ble det investert […]

Norwegian Paper Mill A/S

Papirfabrikk på Grønland 34, grunnlagt våren 1908 under navnet Norwegian Paper Co. A/S av direktørene Adolf Nelson og M. Feddersen samt ing. Gotfred Thorkildsen. Nelson hadde bakgrunn som kontorsjef ved Randsfjord Tresliperi- og Papirfabrikk. Bedriften installerte en papirmaskin med 120” bredde, fornyet i 1912 for produksjon av et stort spekter emballasjekvaliteter i substansområdet 35-250 gr/m2. […]

Notabene

Bokhandelkjede etablert i 1985 av drammenseren Rune Nicolaisen (*1955) og svogeren Henning Naas. Den første butikken under navnet Notabene ble etablert på Gulskogen senter i november 1985. I 1995 hadde Notabene vokst til en kjede med 25 butikker i Norge og 1 i Gdynia i Polen, og passerte samtidig en årsomsetning på 100 millioner kroner. […]

Novak Emaljeverk

Emaljeverk, grunnlagt 1946 i Tomtegaten 64 av Anton A. Novak, som var født i København og kom til Norge som 14-åring i 1927. Verket fremstilte og emaljerte egne artikler og mottok fra hele landet til emaljering kjøleskap, varmeskap, vaskemaskiner, vaskekummer, utslagsvasker, elektriske koke- og varmeapparater, kjøkkenartikler, skilter, vegg- og kaminfliser m.m. Kjøpte høsten 1950 to […]

NSB Kompetansesenter

Utdanningssenter for det statseide togselskapet Vy, Skogliveien 4 (tidl. del av jernbaneverkstedet på Sundland), bygget ut i flere etapper. Første del bestod av landets første togsimulatorsenter, åpnet 12. mai 2004. Denne delen var en avdeling av NSB-skolen, etablert i det tidligere kjeleverkstedet. Senteret bestod opprinnelig av seks togsimulatorer (herav en fullskala simulator for lok.førere) og […]

Nyborgveien

Vei på Konnerud, utgår fra Konnerudgaten og går over i Hauanveien som den tidligere var en del av. Fikk i 1979 sitt navn etter et gårdsbruk i området.

Nybyen

Boligfelt, for det meste bestående av småhusbebyggelse i området nord for Konnerudgaten. Nybyen ble utbygget i årene omkring 1900 hovedsaklig av innflyttere og folk som ikke hadde råd til å etablere seg inne i selve byen.

Nybyens Delikatesseforretning

Grunnlagt 1903 i Konnerudgaten 37 av Nathalie Bache, overtatt 1922 av Fredrikke Andersen. Virksomheten omfattet alt i opplaging av mat samt bestillinger av selskapsmat og smørbrød, og forretningen var blant de eldste i bransjen. Nedlagt på 1950-tallet.

Nybyens Kjøtt og Kolonial

Kolonial- og kjøttforretning, grunnlagt 1933 i Danvikgaten 24 av Aasmund Aaserud, i 1951 overtatt av Arne William Aass, i 1955 av Amund Svendsrud. Aksjeselskap 1959 med Kjell Aannestad som disponent. Nedlagt på 1980-tallet.

Nygaard, Marius (1838 – 1912)

Rektor og politiker, f. i Bergen. Kom etter 17 år som rektor i Fredrikshald i 1894 til Drammen hvor han var rektor ved Latinskolen til 1910. I hans tid fikk kvinner adgang til skolen. Medlem av Undervisningsrådet fra dets opprettelse i 1898 til 1908, de tre siste år som rådets formann. Utga en rekke avhandlinger […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet