Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Novak Emaljeverk

Emaljeverk, grunnlagt 1946 i Tomtegaten 64 av Anton A. Novak, som var født i København og kom til Norge som 14-åring i 1927. Verket fremstilte og emaljerte egne artikler og mottok fra hele landet til emaljering kjøleskap, varmeskap, vaskemaskiner, vaskekummer, utslagsvasker, elektriske koke- og varmeapparater, kjøkkenartikler, skilter, vegg- og kaminfliser m.m. Kjøpte høsten 1950 to […]

NSB Kompetansesenter

Utdanningssenter for det statseide togselskapet Vy, Skogliveien 4 (tidl. del av jernbaneverkstedet på Sundland), bygget ut i flere etapper. Første del bestod av landets første togsimulatorsenter, åpnet 12. mai 2004. Denne delen var en avdeling av NSB-skolen, etablert i det tidligere kjeleverkstedet. Senteret bestod opprinnelig av seks togsimulatorer (herav en fullskala simulator for lok.førere) og […]

Nyborgveien

Vei på Konnerud, utgår fra Konnerudgaten og går over i Hauanveien som den tidligere var en del av. Fikk i 1979 sitt navn etter et gårdsbruk i området.

Nybyen

Boligfelt, for det meste bestående av småhusbebyggelse i området nord for Konnerudgaten. Nybyen ble utbygget i årene omkring 1900 hovedsaklig av innflyttere og folk som ikke hadde råd til å etablere seg inne i selve byen.

Nybyens Delikatesseforretning

Grunnlagt 1903 i Konnerudgaten 37 av Nathalie Bache, overtatt 1922 av Fredrikke Andersen. Virksomheten omfattet alt i opplaging av mat samt bestillinger av selskapsmat og smørbrød, og forretningen var blant de eldste i bransjen. Nedlagt på 1950-tallet.

Nybyens Kjøtt og Kolonial

Kolonial- og kjøttforretning, grunnlagt 1933 i Danvikgaten 24 av Aasmund Aaserud, i 1951 overtatt av Arne William Aass, i 1955 av Amund Svendsrud. Aksjeselskap 1959 med Kjell Aannestad som disponent. Nedlagt på 1980-tallet.

Nygaard, Marius (1838 – 1912)

Rektor og politiker, f. i Bergen. Kom etter 17 år som rektor i Fredrikshald i 1894 til Drammen hvor han var rektor ved Latinskolen til 1910. I hans tid fikk kvinner adgang til skolen. Medlem av Undervisningsrådet fra dets opprettelse i 1898 til 1908, de tre siste år som rådets formann. Utga en rekke avhandlinger […]

Nygata

Tverrgate som etter bybrannen i 1866 ble anlagt fra Nedre Storgate forbi «Lyches Boglade» til Nedre Strandgate. Her hadde helt til 1960-tallet den siste sentrumshest sin stall, og Bragernes sentrums siste kusk, Kristian Bentsen, sitt tilholdssted. Ved utløpet mot Nedre Strandgate lå til 1978 Drammens Tidende og Buskerud Blads redaksjonslokaler og trykkeribygning, på den andre […]

Nypetråkket

ble i 1987 satt som navn på gangveien fra Jordbrekkskogen felt F opp til Jordbrekktråkket.

Nypeveien

ble i 1987 satt som navn på hovedveien fra Jarlsbergveien inn i og som en rundsløyfe innen Jordbrekkskogen felt F.

Cookies | Personvern

bn