Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Norgro A/S

se: Thoresen A/S, C. A.

Norkirken

Norkirken er en menighet i Drammen med røtter tilbake til 1860. Menigheten har sin forhistorie i Drammen Indremisjon som ble stiftet 1. mai 1860. Det nåværende kirkebygg i Rådhusgaten 25 ble innviet som det nye Indremisjonshuset den 8. november 1981. Fra 1. januar 2001 ble Drammen Indremisjon til Drammen Normisjon og til Norkirken fra og […]

Norløff Jernvareforretning A/S

Jernvare-, verktøy og byggevareforretning med lager av jern, stål, metaller, anleggsmateriell, bygningsartikler, jernvarer, kortevarer og kjøkkenutstyr, drivremmer og slanger, grunnlagt 1885 av Carl Norløff. Ved dennes død ble forretningen overtatt av sønnen Bjørn og brorsønnen Halfdan Norløff, som opparbeidet den til en av de største og mest kjente i sin bransje. Familieaksjeselskap 1930. Firmaets store […]

Normann, Bertel Bernt Petersen (+ 1671)

Sogneprest til Sande og Skoger 1630-71, tidl. «tolvprest» i Oslo. En meget stridbar herre som stadig lå i prosesser med bøndene, og derfor ble kalt «Trætte-Bertel».

Norsk Brændselsolje A/S

anla i 1927 et moderne tankanlegg ved Solumstrand på den tidligere teglverkstomten, med tre tanker på hhv. 50, 600 og 3.000 kbm for levering av bensin, solarolje, fyringsolje og all slags smøreolje til storindustrien og til bensinstasjoner i Drammensdistriktet. Her ble olje, petroleum og «Mil» bensin pumpet fra tankbåtene opp i cisternen. Oljeselskapet leverte herfra […]

Norsk Enøk og Energi A/S

ble i 1991 etablert i Energihuset i Øvre Eikervei 14. Selskapet, som eies av 15 kraftverk i Buskerud, fikk i 1994 status som regionalt senter for energiøkonomisering. Selskapets oppgave var først og fremst salg av informasjon og kompetanse vedrørende enhver form for energiøkonomisering. Nedlagt i forbindelse med konkurs i 2018.

Norsk Kabelfabrik, Aktieselskabet

Stiftet 18. oktober 1913 av grosserer Alf Tandberg, ingeniør Olaf Temte og advokat Georg Resch, med Temte som initiativtaker. Tandberg ble ansatt som disponent og produksjonen ble lagt til Tandberg-gården i Øvre Storgate 18. Det startet med produksjon av isolasjonsbånd, som i 1915 ble utvidet med produksjon av ferdige ledninger. I 1919 ble det investert […]

Norwegian Paper Mill A/S

Papirfabrikk på Grønland 34, grunnlagt våren 1908 under navnet Norwegian Paper Co. A/S av direktørene Adolf Nelson og M. Feddersen samt ing. Gotfred Thorkildsen. Nelson hadde bakgrunn som kontorsjef ved Randsfjord Tresliperi- og Papirfabrikk. Bedriften installerte en papirmaskin med 120” bredde, fornyet i 1912 for produksjon av et stort spekter emballasjekvaliteter i substansområdet 35-250 gr/m2. […]

Notabene

Bokhandelkjede etablert i 1985 av drammenseren Rune Nicolaisen (*1955) og svogeren Henning Naas. Den første butikken under navnet Notabene ble etablert på Gulskogen senter i november 1985. I 1995 hadde Notabene vokst til en kjede med 25 butikker i Norge og 1 i Gdynia i Polen, og passerte samtidig en årsomsetning på 100 millioner kroner. […]

Cookies | Personvern

bn