Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Norges Bank

Norges Bank åpnet 22. januar 1838 filial i Drammen, etter gjentagne henvendelser fra byens borgere. Banken fikk tildelt 733.000 speciedaler i kapital og hadde lokaler i kjøpmann Jørgen Fuglesangs gård på Bragernes. Bystyret hadde besluttet at det skulle oppføres eget bankbygg på Strømsø, dette ble gjort i 1840-42 av byggmester H. C. Malling etter hans […]

Norges Frihet

Illegal Drammens-avis som utkom med noen få numre fra juni til august 1942. Redaktør var Henry Karlsen, Fremtidens tidligere redaktør.

Norgro A/S

se: Thoresen A/S, C. A.

Norkirken

Norkirken er en menighet i Drammen med røtter tilbake til 1860. Menigheten har sin forhistorie i Drammen Indremisjon som ble stiftet 1. mai 1860. Det nåværende kirkebygg i Rådhusgaten 25 ble innviet som det nye Indremisjonshuset den 8. november 1981. Fra 1. januar 2001 ble Drammen Indremisjon til Drammen Normisjon og til Norkirken fra og […]

Norløff Jernvareforretning A/S

Jernvare-, verktøy og byggevareforretning med lager av jern, stål, metaller, anleggsmateriell, bygningsartikler, jernvarer, kortevarer og kjøkkenutstyr, drivremmer og slanger, grunnlagt 1885 av Carl Norløff. Ved dennes død ble forretningen overtatt av sønnen Bjørn og brorsønnen Halfdan Norløff, som opparbeidet den til en av de største og mest kjente i sin bransje. Familieaksjeselskap 1930. Firmaets store […]

Normann, Bertel Bernt Petersen (+ 1671)

Sogneprest til Sande og Skoger 1630-71, tidl. «tolvprest» i Oslo. En meget stridbar herre som stadig lå i prosesser med bøndene, og derfor ble kalt «Trætte-Bertel».

Norsk Brændselsolje A/S

anla i 1927 et moderne tankanlegg ved Solumstrand på den tidligere teglverkstomten, med tre tanker på hhv. 50, 600 og 3.000 kbm for levering av bensin, solarolje, fyringsolje og all slags smøreolje til storindustrien og til bensinstasjoner i Drammensdistriktet. Her ble olje, petroleum og «Mil» bensin pumpet fra tankbåtene opp i cisternen. Oljeselskapet leverte herfra […]

Norsk Enøk og Energi A/S

ble i 1991 etablert i Energihuset i Øvre Eikervei 14. Selskapet, som eies av 15 kraftverk i Buskerud, fikk i 1994 status som regionalt senter for energiøkonomisering. Selskapets oppgave var først og fremst salg av informasjon og kompetanse vedrørende enhver form for energiøkonomisering. Nedlagt i forbindelse med konkurs i 2018.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet