Kategorier / N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nickelsengangen

var en tverrgate fra Storgaten ned til elven som lå omtrent ved den nåværende Losjeplassen. Gaten hadde sitt navn etter skipper Jens Nickelsen som i 1807 hadde et hus her med en takst på 510 riksdaler.

Nicolaysen, Knud Dahl (1891 – 1973)

Adm. overlege ved Drammen sykehus 1933-59, f. i Oslo. Spesialist i kirurgi, dr. med. 1922. Formann i Statens sykehusråd. Ridder av St. Olavs Orden 1959, Røde Kors’ Hederstegn m.m.

Niels Baches gate

Sidegate fra Landfalløya nordover mot krysset Rosenkrantzgaten/Hotvetveien. Fikk sitt navn i 1923 etter Niels Bache (s.d.), som bodde på denne kant av byen og var eier av Bache-sagen, som lå i nærheten.

Nielsen & Co.

Konfeksjons- og skotøyforretning i Tollbodgaten 2, grunnlagt 1915 av brødrene Emil og Ole N. Virksomheten omfattet en manufakturavdeling med alt i ekvipering for herrer og gutter, samt alt i arbeidsklær, og en skotøyavdeling for damer, herrer og barn, inklusive arbeidssko. I 1938 inntrådte 2. generasjon, Per Eek Nielsen, i ledelsen. Forretningen hadde en omfattende kundekrets […]

Nielsen & Søns Eftf. Hans E.

Skomaker og skotøyforretning i Schwenckegaten 6, grunnlagt 1845, i 1927 overtatt av H. J. Borgen. Nedlagt på 1950-tallet.

Nielsen, C. M.

Skofabrikk og reparasjonsverksted, grunnlagt 1918, fra 1923 i Albums gate 5. Fabrikken fremstilte beksømstøvler etter mål, all slags lærfottøy forøvrig, deriblant Aurlandssko («leveres vesentlig til sykepleiersker»). Markedet var Buskerud samt delvis Vestfold og Oslo. Bedriften beskjeftiget rundt 1950 fem ansatte. Videreført noen år på 1950-tallet av Thorolf Fjeldheim under navnet C. M. Nielsens Eftf.

Nielsen, Carl Edward (1852 – 1935)

Forretningsmann, gårdbrukersønn fra Eiker. Kjøpmann i Drammen, stifter av og direktør for Drammens Oplands Telefonselskab 1889. Ordfører i Drammens Handelsbanks representantskap, formann i Drammens Handelsstands Forening og stifter av dennes understøttelsesforening, formann i Drammens Forsvarsforening m.m. Ridder av St. Olavs Orden 1912.

Nielsen, Eyvind

Bilreparasjonsverksted og bensinstasjon i Tordenskiolds gate 74, grunnlagt 1903 av Frantz Nielsen som kolonialforretning, men i 1910 begynte omsetningen av bensin, oljer m.m. og det ble bygget bensinstasjon som senere ble utvidet med bilreparasjonsverksted, rekvisitaforretning, vaske- og smørehaller. I 1935 overtatt av sønnen E. N. Firmaet førte Shell bensin samt oljer, bilgummi og rekvisita i […]

Nielsen, Hans (1807 – 1871)

Sogneprest i Skoger 1851-56. Født i Holmestrand, s. av skipsfører Nils Nielsen. Teol. embetseksamen 1829, deretter lærer på Fredrikshald til han i 1835 ble sogneprest i Nissedal og i 1842 res. kap. på Modum. Ved siden av embedet som sogneprest i Skoger var han 1852-66 prost i Nordre Jarlsberg. Sogneprest i Botne 1866-69. En myndig […]

Nielsen, Samuel (1851 – 1929)

Megler og børskommissær, f. i Svelvik. Kom i ung alder til Drammen hvor han ble ansatt hos megler Chr. Borch. I 1875 startet han sin egen veksel-, megler- og assuranseagenturforretning som han drev i 54 år. Som børskommissær gjennom 37 år (1892-1929) skjøttet han Børsens anliggender med mønstergyldig orden.

Cookies | Personvern

bn