Kategorier / T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Telefon

I 1880 fikk «Internationale Bell Telephone Co.» tillatelse til å anlegge telefon for Drammen by. Driften av Drammen telefonanlegg ble åpnet i august med 20 abonnenter, etter at Alexander Graham Bell personlig var kommet til Drammen for å demonstrere sin oppfinnelse. Etter at den første telefonsamtalen var ført, skal en av de talende, rittmester Jacob […]

Telegraf

I 1850 fremsatte premierløytnant C. T. Nielsen forslag om å anlegge en elektromagnetisk telegraflinje mellom Kristiania og Horten via Drammen og Holmestrand, for å forbinde disse militært sett viktige punkter. 20. november 1854 var linjen mellom Kristiania og Drammen ferdig, bygget av løytnantene Wilse, Juel og Hennum samt stortingsmann Fadum, og 1. januar 1855 ble […]

Telthusgaten

går fra Tordenskiolds gate til Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Gaten, som fikk sitt navn i 1926, fører over den gamle Telthusløkken, oppkalt etter det korpshus – «Telthuset» – som borgerkorpset lot oppføre på begynnelsen av 1800-tallet. På Telthusløkken ble Strømsø skole oppført i 1893, og stedet var fra 1910 treningsplass for «Drammen Turnforenings idrettsparti» inntil virksomheten […]

Tetenkara

Mestertyven Ole Høiland (s.d.) hadde fra 1839 til 1842 sitt hovedkvarter hos Tetenkara i Baklia. Ole Teten eide plassen, han var innflyttet «fjellmann», trolig fra Valdres. Sønnen Nils Teten bodde ved Langestrand, senere nær Tangen kirkegård. Ole var skredder og murer. For å få en utlovet belønning på kr 1200, anga Tetenkara i 1842 Ole […]

Tetenveien

Vei på Konnerud, utgår fra Lensmannsløkka, fikk sitt navn i 1987 etter Tetbråten i nærheten, hvor Ole Høilands venn og angiver, skredderen Ole Teten, holdt til. se: Tetenkara.

Teteplassen

se: Baklia.

Thams gate

I 1892 fikk gaten som går mellom Albums gate og Rømers vei navnet Thams gate etter Johan Peter T. (s.d.), etter at formen «Thamsegaden» var blitt forkastet. Navnet «Thamsegangen» hadde da allerede eksistert i flere tiår. Thams store anlegg med fire sjøboder lå på hjørnet mot Storgaten. I 1980 ble «Thamsgaten Parkeringshus» tatt i bruk.

Thams, Johan Peter (1788 – 1840)

Kjøpmann og branninspektør på Bragernes, eligert mann 1829-33, varamann til Stortinget 1835. Hadde en større kjøpmannsforretning med hus og sjøboder samt skutebrygge i nærheten av det senere hovedpostkontor i Øvre Strandgate. Hans hustru opprettet et legat til mannens minne, hvorav rentene årlig skulle fordeles mellom «10 værdige trængende enker, som ikke nyder understøttelse af fattigvæsenet».

Thamsegangen

se: Thams gate.

Theo Thornes sti

fikk sitt navn i 1978 etter malermester T. T. (14.12.1905-16.7.1977) som var medlem av Åskomitéen og gjorde en stor innsats for friluftssaken, bl.a. som mangeårig formann i Drammen kommunale tur- og løypekomité. Thorne var ansatt i sin onkels, Frithjoff Thornes malerforretning til han i 1947 åpnet sin egen virksomhet. Stien går fra hovedløypa mellom Jutultønna […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet