Kategorier / T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tandbergs Destillation

I 1838 startet Andreas Martinius Tandberg (s.d.) et brennevinsbrenneri, som i 1853 ble utvidet med et destillasjonsanlegg. Brenneriet ble senere nedlagt. Forretningen ble i 1860 overtatt av sønnen, Frantz Tandberg, som drev bedriften frem til den landskjente destillasjonen den var ved hans død i 1911, da virksomheten ble overtatt av 3. generasjon, Alf Tandberg. Bedriften […]

Tangen Farvehandel

Fargehandel og isenkramforretning i Havnegaten 82, grunnlagt 1932 av Reidar Johansen. Nedlagt på 1950-tallet.

Tangen Fattigskole

Tangen Fattigskole ble opprettet i 1752 (muligens allerede i 1731) og ordnet ved fundats av 31. desember 1777. Bortsett fra at skolen ble skjenket to legater i 1785 og 1794, foreligger det få opplysninger om skolen, som i 1860-årene ble en filial av Strømsø almueskole. se: Tangen skole.

Tangen Grafiske Senter

var en stor trykkeribedrift i Kobbervikdalen, grunnlagt 1953 av Kjell Sveen Våraker som et aksidenstrykkeri i et vedskjul i Havnegaten 44 på Tangen under navnet Tangen-Trykk. Med behov for mer plass ble det tatt i bruk et bryggerhus og et soverom, og etterhvert et eget bygg på den samme adressen. Flyttet 1958 til nytt bygg […]

Tangen gravkapell

ligger på Tangen kirkegård. Tegnet i nygotisk stil av stadsingeniør Halvor Heyerdahl og sto ferdig i 1876, ombygget i 1932 etter tegninger av byarkitekt Alf Bugge. Innvendig dekorert med et stort freskomaleri «Kvinnene ved graven» av Knut Hermod Knutsen (1932), glassmaleri av Erling Clausen og en stor smijerns lysekrone som antas å ha vært laget […]

Tangen kirke

ble innviet den 25. januar 1854. Den erstattet den gamle Gjenløserens kirke på samme sted, innviet Sankthansdag 1696, som da ble revet. Kirken er tegnet av arkitekt H. E. Schirmer og oppført i tegl med altertavle – som forestiller Jesus i Getsemane – malt av I. F. Eckersberg, som kom fra en gammel Tangen-familie. Tavlen […]

Tangen og Åskollen historielag

ble stiftet på Kobbervikgård den 2. mars 1979 som en underavdeling av Skoger historielag, etter initiativ av sogneprest Pedro Lundh. Glassverkets personalsjef, Ellis V. Olsen, valgtes til formann. Laget etablerte et lite museum med minner fra industrien på Tangen og Glassverket. Samlingene ble høsten 1982 etablert i underetasjen på Åskollen skole. I 1985 gikk laget […]

Tangen prestegjeld

Fra gammelt av hørte den sydøstre del av Drammen, Tangen, til Sande prestegjeld. Bebyggelsen som vokste frem på Kobbervikstranden og Hedensrudtangen på 1600-tallet sognet til Skoger kirke, men i 1696 fikk Tangen sin egen kirke. Greven av Jarlsberg hadde kallsretten til kirken idet Jarlsberg grevskap også omfattet Tangen. I 1752 ble Skoger utskilt som eget […]

Tangen skole

var fra 1860-årene filial for Strømsø Almueskole, fra 1886 med tilhold i Havnegaten 57. Etter at Brandengen skole sto ferdig i 1914, ble de eldre elevene overflyttet og i 1925 ble filialen helt nedlagt.

Tangen Storgade

se: Havnegaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet