Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fremtiden

Avis grunnlagt i Drammen 1. juli 1905 av foreninger som tilhørte Det norske Arbeiderparti i Drammen og Buskerud, senere sluttet også partiforeninger i Vestfold, Kongsberg og Hønefoss seg til. Mot slutten av 1930-årene fremsto F. med et opplag på ca. 17.000 som landets tredje største avis utenfor Oslo og den største arbeideravis etter Arbeiderbladet, og […]

Fresko-Magasinet, A/S

Skotøyforretning på Bragernes Torv 1, grunnlagt 1927 med Lars Brecke-Hansen som disponent. Solgte skotøy for damer, herrer og barn med «Fresko» damesko som spesialitet. Flyttet på 1960-tallet til Øvre Storgate 2, nedlagt ca. 1975.

Fridom

se: Fritt Norge.

Fridtjof Nansens gate

Fortsettelsen av Professor Smiths allé på Gulskogen fra Rødgaten og vestover, har sitt navn etter den kjente polarforsker (1861-1930). Beklageligvis har skiltmakerne ikke vært i stand til å stave en av våre største nordmenns navn korrekt, idet et av gateskiltene angir «Fritjof Nansens gate».

Friheten

Kommunistenes illegale hovedorgan, som fra 1942 til frigjøringen ble trykket hos Kai Møller i Drammen.

Friis, Finn (1866 – 1938)

Bedriftsleder, f. i Porsgrunn, begynte i 1896 som kontorist hos sin fetter Jacob Friis som drev kullforretning ved Gyldenløves Plass (fra 1903 under navnet A/S Kulkompaniet). F. ble i 1899 firmaets disponent samtidig som dette ble flyttet til Kierulftomten. Medstifter og disponent for A/S Transport 1898, samtidig som han var disponent for Eker Kalkfabrik. Stiftet […]

Friluftsmuseet

Drammens Museums friluftsavdeling. I 1947 stilte Drammen kommune 530 mål i Kobbervikskogen på Tangen til disposisjon, og her ble 13 gamle hus gjenoppført. Tre av bygningene brant ned. Det var ønskelig å benytte Kobbervikskogen/St. Hansberget til stor boligutbygging. I 1960 foreslo kommunen å flytte Friluftsmuseet til Bragernesåsen like innenfor Spiraltoppen, vedtaket ble fattet i 1976, […]

Frimurerlosjen

ble i 1826 stiftet ved den nåværende Losjeplassen, men nedlagt etter få år. I 1877 ble en ny losje, Sankt Johanneslogen Gustav til den ledende stjerne, stiftet. Nytt bygg ble tegnet av arkitekt Christian Fredrik Arbo under årene 1923-1925 og oppført 1928/19289 på den såkalte «Legattomten» på Gamle Kirkeplass. Losjens lokaler benyttes også som festlokaler. […]

Fritt Norge

1) Illegal avis som ble utgitt i Drammen fra desember 1940, oppr. under navnet «Fridom», fra februar 1942 «Fri presse» og fra august 1942 «Fritt Norge». Senere ble avisen produsert i Skotselv. De første redaktører var Sverre Arntzen og Tollef Berg, senere kom Kaare Gilhus, Per Waage og Bjarne Røgeberg med i redaksjonen, med sistnevnte […]

Frost, Villads Nilssen (+ 1556)

Den siste katolske sogneprest i Sande og Skoger prestegjeld, «omvendte» seg ved Reformasjonen 1536 og ble prestegjeldets første lutherske sogneprest, et embede han satt i til sin død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet