Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Frydenhaug (gnr.21)

Matrikkelgård i Skoger, oppr. trolig en husmannsplass under Austad (Haugen) som fikk sitt navn da den i 1783 ble solgt til tollskriver og stadsmegler på Strømsø Job Arveschoug (en annen oppfatning er at F. var den ene av de oppr. to Austad-gårder). Gården var fra 1810 til 1846 i fam. Anchersens eie, deretter til 1893 […]

Frydenhaug skole

Drammen off. spesialskole for barn med lærevansker ble i 1959 opprettet av Drammen, Skoger, Lier og Nedre Eiker kommuner i Kirkegaten 6, senere i Bragerhagen 43, deretter i Nedre Storgate 28 og 46. I 1974 ble skolen flyttet til Frydenhaug gård (Frydenhaugveien 30) som ble innkjøpt og navnet forandret til Frydenhaug skole, samtidig som også […]

Frydenhaugveien

går fra C. O. Lunds gate (oppr. fra Bjørnstjerne Bjørsons gate) i bro over motorvei E-18 og Vestfoldbanen til Styrmoes vei. Den passerer Frydenhaug gård (s.d.) som den har sitt navn etter. Traséen følger den gamle vei fra Nedre Strømsø og Tangen opp til Austad, som i 1850 ble kalt «vei fra Hougen». I forbindelse […]

Frydensal

Lystgård i Bergstien like bak Bragernes kirke, bygget på 1600- eller først på 1700-tallet. Trelasthandler og skipsreder Lars Smith (1709-1755) eide gården til sin død. Fra gården førte en stor allé ned til Bragernes Torv. Eiendommen ble i 1759 overtatt av Smiths datter, Antonette Larsen (1733-1808). Fra ca. 1830 ble gården oppdelt i flere boligenheter […]

Frydensalstien

har sitt navn etter Frydensal og er en smal videreføring av Amtmand Bloms gate opp til bebyggelsen i nedre del av Bragernesåsen. Den forbinder Bergstien med Wintherbakken og Bonnevies gate, hvorfra det fører stier videre innover i åsen, bl.a. til plassene Bjerringløkka og Høiden (s.d.).

Frysjuhall

Forlystelsessted og danseetablissement ved Høytorvet, som ble benyttet særlig i markedstiden. Navnet var lånt fra Oslo, og betyr hallen ved Freys å, et gammelt navn på Akerselven. Det brede publikum tydet imidlertid navnet som Frydsjuhall, og kalte verten for Belsebubb istedetfor Beiseby. Det ble også holdt store folkemøter her. Folkets Hus hadde senere sine første […]

Frøken Bauers Pigeskole

Privat pikeskole, som i 1861 ble startet i Drammen av tyskfødte Caroline Bauer. Skolen omfattet 5 klasser og var av 9 års varighet. Frk. Bauer samarbeidet med Latinskolens lærere og ansatte en teologisk kandidat i full post. I 1869 flyttet hun til Christiania for å overta en skole der, og hennes skole i Drammen ble […]

Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pigeskole

ble i 1886 grunnlagt ved sammenslutning mellom Henriette Wulfsbergs Pigeskole (tidl. Frøken Bauers Pigeskole) og Elisabeth Houbens skole, som i 1881 var blitt overtatt av Thora Bordoe. Skolens elevtall var ved oppstart 221, fordelt på 5 forberedelsesklasser og 5 middelskoleklasser. Fra 1887 til 1908 tok 355 elever middelskoleeksamen. Henriette Wulfsberg fratrådte i 1898 og cand. […]

Frøstjerneveien

ble i 1981 satt som navn på hovedveien inn på Jordbrekkskogen felt A fra Vallersveien.

Funkis Arbeideridrettslag

Stiftet i Fjellsbyen 1933. Tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund med grenene ski, fotball og friidrett. Etter ett års virksomhet hadde laget 284 medlemmer. Lenge en av forbundets mest aktive idrettsklubber, disponerte egen skibakke (Funkisbakken el. Hostvedtbakken) ved nåv. Søndre Fjeld platå. Funkis hadde en tid også noen av landets beste skogs- og terrengløpere, og hentet mange premier […]

Cookies | Personvern