Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fram, Mineralvandfabriken

Grunnlagt 1918 av Andr. Reiersrud i Kornekstraktfabrikken Frams produksjonslokaler i Nedre Storgate 57. Bedriften fremstilte alle slags mineralvann og hadde på slutten av 1930-årene 8 ansatte. Etter Reiersruds død i 1942 overtatt av enken Alette R., nedlagt 1947.

Fram, Trevarefabriken

Grunnlagt i Hofgaards gate 22 på begynnelsen av 1900-tallet av Karl Christiansen. Fabrikkbygningen brant og ble i 1917 gjenoppført under navnet Fram Trevarefabrik. Den ble i 1918 overtatt av grosserer Stensby som i 1920 solgte til et aksjeselskap bestående av 4 interessenter. I 1926 ble selskapet likvidert, to år senere ble eiendommen solgt til Lars […]

Fransarplassen

Boplass under Ryggåsen.

Fraternitas Drafniensis

Gymnasiesamfunn ved Drammen Latinskole, oppr. stiftet 1850 av Joseph Oscar Bang under navnet «Silentium», gikk senere under navnene «Concordia» og «Brage» til det i 1863 ble rekonstruert som «Fraternitas». Gymnasiesamfunnet, som er for mannlige medlemmer (pikene grunnla i 1911 sitt eget samfunn, Gevjon), har et omstendelig opptagelsesrituale som ender med at man blir «frater» på […]

Frederiksen, Michael Stub (1789 – 1860)

Sjøoffiser og tollinspektør, tjenestegjorde 1808-12 på en fransk flåte i Vlissingen, gikk i 1814 i norsk tjeneste. Som sjef for Sjøartillerikompagniet rundt 1830 gjennomførte han betydelige forbedringer. Adjutant hos kong Carl Johan 1832. Medlem av det svenske krigsvetenskapsakademi og av Videnskabsselskabet i Trondhjem. Fra 1840 til sin død tollinspektør i Drammen, direktør i Drammen tekniske […]

Frederiksstrøm

var det navn som ble foreslått på Drammensbyene da borgerne i 1662 søkte Kongen om felles kjøpstadsprivilegier for Bragernes og Strømsø. Byens segl skulle vise tre furutrær med en rennende strøm, rundt devisen «Af Gud og Vores Arvekonge alene». Forslaget gikk ikke igjennom, men Drammensbyene ble en kommune, underlagt Christiania.

Fredheim

Bruk i Skoger, bnr. 2 av Fjøset, oppsto ved gårdens deling i 1836 da bruket ble solgt. Gårdens eier fra 1860 til 1869, Anders Breda, var både smed og rimsmed og laget mange gode visestubber.

Fredholt

Bruk utskilt fra Ekholt på Konnerud (bnr. 31), oppr. bygget som villa av farver Skramstad i Drammen. Stedet ble i 1917 overtatt av Karoline Amalie Moe som frem til annen halvdel av 1930-årene drev et populært bevertningssted på eiendommen, som også huset Konnerud Telefoncentral med fru Moe som bestyrer. Tidligere sto en gammel stue, Kammakerhusa, […]

Fredli pensjonat

Pensjonat ved Stordammen, i virksomhet fra 1919 til ca. 1940 (se: Galås).

Fredriksen, Michael

Skredderforretning i Stasjonsgaten 26 på Gulskogen, grunnlagt 1914 av M. F., som hadde sin læretid og skreddermester Melurn i Ramsfjord og Th. Helgerud i Drammen. Virksomheten omfattet dame- og herresøm etter mål. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern

bn