Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Flugen

Bruk i Strømsgodset, fra 1660 til 1793 under Stormoen. Tidl. skrevet Flogghen (1495), Flogen (1593), Flugen (1668, 1723). Navnet antas å være bestemt form av det gammelnorske flug, dvs. bratt fjellside, idet bebyggelsen lå oppunder åsen ved Baklia. I dagligtale ble gården kalt Moensbråten. Den ble senere solgt til bl.a. Jakob Fegth og Hans Malling, […]

Flusspaten

ble i 1980 satt som navn på en kjørbar gangvei i utbyggingsområdet felt A på Konnerud.

Flåtan

se: Nordre Flåten.

Fløia

Eiendom på Landfalløya som tidlig på 1800-tallet kom i Tollef Olsen Baches eie, senere overtatt av dennes sønn, Niels Bache (s.d.). Denne lot i 1847 arkitekt Wilhelm Hanstein tegne en praktbolig med store saler, kontorer og privatbolig bak Baches sjøboder ved ferjestedet, hvor Landfaldøbroen senere ble bygget. Navnets opprinnelse er uklar, men har trolig sammenheng […]

FMC BioPolymer

se: Fagertun A/S.

Folen

Bronsestatue på Rundtom, utført av Ørnulf Bast. Reist 1954 og bekostet med en del av overskuddet fra Drammensmessen.

Folkeavstemninger

I tillegg til de nasjonale folkeavstemninger om unionsoppløsningen og kongedømme/republikk (1905), brennevinsforbudet (1919 og 1926) og EU/EF (1972 og 1994), har Drammen hatt to lokale folkeavstemninger: Om alkoholforbudet (1951) og om rivning eller bevaring av tårnbygningene (1966). Den 13. august 1905 stemte 3.725 drammensere for og 2 imot Unionsoppløsningen med Sverige (de to skal angivelig […]

Folkekinematografen

Drammens annen kino, åpnet januar 1907 i Arbeiderforeningens lokaler i Engene 12. Johannes Johnsen var kinobestyrer helt til kinoen ble nedlagt i september 1915. Den ble senere etterfulgt i de samme lokaler av kinoene Perfekt (s.d.) og Snorre (s.d.). Folkestad, Bernhard Dorotheus (1879 – 1933) Kunstmaler og forfatter, s. av fattigforstander Abraham F. Født i […]

Folkestad, Margrethe Gustava (1884 – 1962)

Lungelege, f. i Drammen, d. av fattigforstand er Abraham F. Cand. med. 1916, overlege og direktør ved Reknes sanatorium, Molde, 1923-36, overlege på Grefsen Folkesanatorium 1936-53. Styremedlem i Nasjonalforeningen mot tuberkulose. Ridder av St. Olavs Orden 1954.

Folkestad, Sigurd (1877 – 1964)

Forfatter, s. av fattigforstander Abraham F. Bosatt i Drammen fra 1882 og senere fra 1914 til 1915 hvor han skrev Drammens-sangen (s.d.). Levde i sin ungdom som prest på prærien i Wisconsin i det norske Amerika, hvor han skrev tre diktsamlinger på norsk: «Paa Kongevei» (1911), «Flytfugl» (1916) og «Fra Utflytterkampen» (1918), samt boken «Hvorfor […]

Cookies | Personvern

bn