Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Folkestads gate

Boliggate fra C. O. Lunds gate til Vestfoldveien, fikk i 1940 sitt navn etter Bernhard Folkestad (s.d.).

Folketallet

Fra gammelt av har Norge hatt fem større byer i denne rekkefølge: Oslo, Bergen, Trondhjem, Stavanger og Drammen. Sistnevnte er fortsatt Norges femte største by m.h.t. bymessig bebyggelse og struktur, selv om flere mindre bykommuner (Kristiansand, Fredrikstad, Skien og Tromsø) i de senere år har fått et større innbyggertall etter sammenslutning med omliggende landkommuner. Forholdet […]

Folkets Hus

lå oppr. på Høytorvet – den gamle dansesal Frysjuhall. I 1917 ble Hauges gate 17 innkjøpt av Arbeiderpartiet, og Folkets Hus flyttet dit. I denne bygningen holdt også Fremtiden til inntil gården ble revet. Et nytt «Folkets Hus» ble oppført i Øvre Torggate 9 i årene 1966/67.

Folmo, Alfred, A/S

Møbelforretning, startet i 1945 i Engene 50 av snekkermester Alfred Folmo, tidl. medinnehaver av Drammens Møbelforretning. Forretningen førte utvalg i salonger, spisestuer, soveværelser, salongbord og lenestoler. Flyttet etter kort tid til Nedre Storgate 32, og i 1951 til Schultz gate 42 på hjørnet mot Langes gate idet han overtok Ruuds Møbelforretning (s.d.). Forretningen ble i […]

Forenede Papirfabrikker, A/S

A/S Forenede Papirfabrikker (Kierulf & Ryberg) ble stiftet i 1907 for å bygge en greaseproof-fabrikk med to 120” Fourdriniermaskiner, som kom i drift i 1908. Etter alt å dømme var fabrikken verdens største produsent av matpapir da den kom igang. Grunnleggere var Haakon Kierulf og Emil Ryberg. I 1909 ble A/S Kierulf & Ryberg Papirfabrik […]

Forenede Posefabrikker AS

Harald Lyche & Co. begynte allerede på 1880-tallet med klistring av poser og hadde på det meste 30-40 piker beskjeftiget, frem til 1920-årene var fortsatt 10-15 piker beskjeftiget med dette. I 1924 kom posemaskinene og senere maskiner for trykking av poser, og posefabrikken flyttet høsten 1939 ut av Allumgården i Nedre Strandgate for å avgi plass […]

Forlags-Trykkeriet

Bok- og aksidenstrykkeri, grunnlagt 1927 i Engene 13 av boktrykker O. Ingvaldsen. Trykkeriet leverte bøker, aviser og merkantile trykksaker m.v. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 5 personer. Flyttet ca. 1940 til Nedre Storgate 21, på 1960-tallet overtatt av Odd Ingvaldsen og Henry Karlsen, flyttet på 1970-tallet til Øvre Storgate 124. Aksjeselskap 1989, daglig leder […]

Forlikskommissærer

En kongelig forordning av 20.1.1797 innførte stillingen som forlikskommissær, som i grove trekk innehadde samme oppgave som dagens forliksråd, nemlig å megle mellom partene i alle de saker som ble forelagt kommissærene. To forlikskommissærer fungerte samtidig. Skogers første forlikskommissær var sogneprest Peder Grønbech (1797-1802), den siste var gårdbruker Ingvald Lie (1924-27). Sistnevnte år ble stillingen […]

Foslund, Halvor Larsen ( 1775 – 1838)

Lærer og forfatter, f. i Onsøy, kom i 1804 som lærer til borgerskolen på Strømsø hvor han forble livet ut. I 1809 utkom hans lille skrift «Et Par Ord om Almueskolelærerne», et forsvarsskrift mot kritikken av de «halvstuderte røvere» som en del av lærerstanden utgjorde. Senere kom en bok om kong Sverre: «Forsag til en […]

Fossan

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 8 av Jordbrekke, tidl. husmannsplass. Utskilt som eget bruk 1838.

Cookies | Personvern

bn