Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fjæretråkket

ble i 1982 satt som navn på en turvei i Grendeplanen for Konnerud. Veien utgår fra Jarlsbergveien ved Jordbrekkskogen og går østover hvoretter den går over i Jordbrekktråkket.

Fjøset (Granli) (gnr. 45)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. havnegang og sommerfjøs for Lindum, senere husmannsplass, i 1797 utskilt som eget bruk. Gården ble i 1836 delt i to bruk (se: Granli og Fred­heim). Det er 4 bruksnumre på gården.

Fjøsly

– også kalt «De brandlidtes asyl» – ble satt som navn på Frantz Tandbergs store fjøs, som ble tatt i bruk til innkvartering av et stort antall husville som etter bybrannen i 1866 led vondt i de oppsatte teltene under regnværet. «Brandlidtekomitéen» kjøpte derfor fjøset og en av sjøbodene på Tandbergs grunn med tilhørende tomter, […]

Flaaten skole

Skole i Vestbygda, bygget 1851, i virksomhet til 1935 da den ble slått sammen med småskolen på Skallestad (etablert 1890) og avløst av Vestbygda skole ved Svingen. Klasserommet i Flaaten skole er foreviget av en av skolens mest kjente elever, Kai Fjell, i hans maleri «Gjensitteren vet noe».

Flata

ble i 1966 satt som navn på en kort gate på Åssiden, vestover fra Store Landfall øvre. Veien ligger i utkanten av det gamle bebygde område av Landfallgårdene nede på flatlandet som derfor ble kalt «Flata», mens strøket høyere oppe ble kalt «Bråtan.»

Flatturn, Trygve (13.5.1904 – 22.6.1961)

Typograf og lokal dikter, skrev en rekke dikt som ble utgitt av Harald Lyche & Co.s forlag, med egne fotografier: «Drammensmarka og Bragernesåsen i tekst og bilder» (1942), «I skogens favn» (1950), «Til ensomme lier» (1951).

Flisebekken

Elv som tidligere delte Strømsø i to. Den hadde sitt tilløp fra Austad skog og dens ene løp kom ned ved Teglverkstomten, rant videre til Pælene og løp ut i fjorden ved Gåsevadbekken nær Rundtom. Det annet løp fulgte Storgraven over Bangeløkka omtrent der Bjørnstjerne Bjørnsons gate går i dag, gikk ved Mallinggaten over det […]

Flogelands Atelier

Fotografisk atelier på Strømsø Torv, grunnlagt 1906 av Borghild Flogeland (1882-1962), som hadde gått i lære hos fotograf Rude (s.d.) og samme år ble gift med Hans Chr. Christoffersen. Paret solgte i 1916 firmaet til fotograf Otto Borgen og grunnla i 1924 en ny fotografisk forretning (se: Fotomagasinet).

Flor, Pierre Poumeau (Peter) (1775 – 1848)

Stortingsmann og publisist, auditør 1795-1800, titulær krigsråd 1812 for sine fortjenester under krigen mot England. Senere gårdbruker, mistet i 1813 sin formue og levde senere som publisist. I 1816 ble han redaktør i Drammens Tidende sammen med sogneprest Tybring. Stortingsmann fra Drammen 1818, 1821 og 1822, utmerket seg i sin iver mot adelen og «danskegjelden», […]

Flors gate

Kortsidegate mellom Gjetergaten og Brannpostveien, fikk i 1911 sitt navn etter krigsråd Pierre P. Flor (s.d.). Da Drammen kommune i 1992 skulle selge en del overflødig gategrunn til beboerne i Flors gate, ble det oppdaget at denne eides av P. Ltz. Aass A/S, hvis eiendom i sin tid altså strakte seg helt til Flors gate.

Cookies | Personvern

bn