Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fjell, Kai (1907 – 1989)

Kunstmaler, f. i Skoger, s. av gårdbruker Conrad Bendiks Fjeld på Andorsrud. Elev av Axel Revold ved Statens Kunstakademi, senere av Reidar Lampe og C. von Hanno. Debuterte i Kunstforeningen 1932, separatutstilling i Kunstnernes Hus, Oslo, 1937, Riksgalleriet 1960. Motivmessig dyrket Fjell kvinnen, kjærligheten og fruktbarheten. Blant hans beste bilder er Våronn (1938), Ung kvinne […]

Fjellheim gård

ble bygget ca. 1870 av rittmester Jacob Borch etter tegninger av den kjente arkitekt Emil Victor Langlet (s.d.). Ifølge tradisjonen skal det ha vært Bjørnstjerne Bjørnson som anbefalte Borch å bygge en gård på en fjellknaus over Brakerøya og bruke Langlet som arkitekt.

Fjellheim skole

Folkeskole ved Brakerøya, åpnet 18. mai 1914 med 29 klasserom, flere spesialrom, adskilte lærer- og lærerinnerom samt kontor, frokostsal og dusjbad for elevene. I 1954/56 ble skolegården betydelig utvidet mot Ilebergveien. I forbindelse med overgangen til ungdomsskole ble det i 1964 bygget til en klasseromsfløy med fire nye klasserom samt formingsavdeling, og en ny gymnastikkbygning […]

Fjellheimgaten

Sidegate fra den nederste gang- og sykkelveibiten av Engene og nordover vest for Fjellheim skole. Den fikk i 1923 sitt navn etter skolen som igjen har sitt navn fra Fjellheim gård (s.d.).

Fjellheimstien

Gangsti mellom Solbakken og Fagerlia, fikk sitt navn i 1983. I alle år benyttet som sti mellom Brakerøya og Løkkebergene. Går forbi Fjellheim gård, hvis grunn den tidligere lå på.

Fjellsbyen

Den del av gården Nordre Fjell som i 1870 ble innlemmet i Drammen. Begrenses i syd og sydvest av bygrensen, i nordvest av Frydenhaug og i nordøst og øst følger grensen noenlunde Vestfoldbanen. Da adressenavn (gatenavn med husnummer) ble innført i 1901, fikk samtlige eiendommer Fjellsbyen som gatenavn, hvilket gjorde forholdene svært uoversiktelige.

Fjellsbyveien

går sydøstover fra Kleivene. Den fikk sitt navn i 1966 etter strøket veien går gjennom, en av de eldre bebyggelser på Strømsøsiden, tidl. kalt Poverudbyen. Veien er en del av det gamle veisystem Krinsilen, som omfattet flere gater.

Fjellsveien

Gammel vei fra Tolerud i Skoger forbi Gunnerud, Gjerpen og Fjell til Fjellsbyen og Kleivene, senere Skogerveien, ned til Drammen. Veien følger samme trasé som ble opparbeidet i 1904, men går i dag fra Skoger kirke til Fjellsenteret, der den går over i Austadveien. Etter at boligblokkene på Fjell ble bygget fra 1960-årene, ble Austadveien […]

Fjelltrampen

Danselokale på Høytorvet med tilknytning til markedsukene på 1800-tallet, hvor torvtrafikken var flyttet til Høytorvet mens markedet pågikk. Bygningen, som lå på hjørnet av Rådhusgaten og Høytorvet, ble oppført ca. 1890 under navnet Madam Jensens sal. Den ble senere anvendt som forretningslokale til den ble revet i 1978.

Fjordgløtten

Blindgate som tar av fra Skogerveien og går langs den gamle grensen mellom Drammen og Skoger. Det meste av gategrunnen lå i Drammen, men gaten førte også til fem eiendommer i Strømsgodset som hadde opparbeidet og vedlikeholdt den. Etter at Strømsgodset-beboerne hadde benyttet navnet Fjordgløtten fra 1937 eller tidligere, fant Drammen bystyre i 1950 å […]

Cookies | Personvern