Kategorier / F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fjeldsløkken

På 1800-tallet navnet på den senere eiendom Holmestrandsveien 14.

Fjell

Gård i Skoger som i gammel tid ble delt i tre matrikkelgårder, to i Strømsgodsets sogn og en i Skoger hovedsogn. Alle tre gårder ligger høyt oppe under åsen der denne svinger i sydlig retning utover mot hovedsognet. Navnet, oppr. Fjall, ble senere skrevet I Fjalleno, i Fjalle (1400), i Fjelle (1495), Fielld (1593), Fieldt […]

Fjell kirke

Etter at utbyggingen av bydelen Fjell var igangsatt på 1960-tallet, ble planer om å bygge en kirke tatt opp. Arkitekt Elisabeth Fidjestøl fremla i 1973 et utkast til et anlegg som senere ble bearbeidet. Byggearbeidene ble igangsatt i 1983, og kirken ble innviet 26. august 1984. Kirkeanlegget, som er oppført i betong, inneholder også ungdomssal […]

Fjell skole

Barneskole (1-7 klasse) på Fjell, Lauritz Hervigs vei 20, åpnet 1972 etter at bydelen Fjell vokste frem, tidligere gikk elevene i området på Danvik og Brandengen. Skolen har 520 elever pr. 2020. I 1977 hadde skolen 26 klasser med 699 elever, elevtallet gikk etter hvert ned og stabiliserte seg på begynnelsen av 1980-tallet på ca. […]

Fjell, Kai (1907–1989)

Kunstmaler, f. i Skoger, s. av gårdbruker Conrad Bendiks Fjeld på Andorsrud. Elev av Axel Revold ved Statens Kunstakademi, senere av Reidar Lampe og C. von Hanno. Debuterte i Kunstforeningen 1932, separatutstilling i Kunstnernes Hus, Oslo, 1937, Riksgalleriet 1960. Motivmessig dyrket Fjell kvinnen, kjærligheten og fruktbarheten. Blant hans beste bilder er Våronn (1938), Ung kvinne […]

Fjellheim gård

Oppført ca. 1870 av rittmester Jacob Borch etter tegninger av arkitekt Emil Victor Langlet. Ifølge tradisjonen skal det ha vært Bjørnstjerne Bjørnson som anbefalte Borch å «bygge seg en borg» på fjellknausen over Brakerøya og bruke Langlet som arkitekt.

Fjellheim skole

Drammen kommune vedtok i 1910 å anlegge to nye skoler. Etter en arkitektkonkurranse ble prosjekteringsoppdraget i mars 1911 gitt til arkitektene Andreas Bjercke og Arnstein Arneberg. Etter hvert delte de to arbeidet mellom seg slik at Bjercke ble ansvarlig for Fjellheim skole og Arneberg for Brandengen. Fjellheim skole åpnet 18. mai 1914 med 29 klasserom, flere spesialrom, adskilte […]

Fjellheimgaten

Sidegate fra den nederste gang- og sykkelveibiten av Engene og nordover vest for Fjellheim skole. Den fikk i 1923 sitt navn etter skolen som igjen har sitt navn fra Fjellheim gård (s.d.).

Fjellheimstien

Gangsti mellom Solbakken og Fagerlia, fikk sitt navn i 1983. I alle år benyttet som sti mellom Brakerøya og Løkkebergene. Går forbi Fjellheim gård, hvis grunn den tidligere lå på.

Fjellsbyen

Den del av gården Nordre Fjell som i 1870 ble innlemmet i Drammen. Begrenses i syd og sydvest av bygrensen, i nordvest av Frydenhaug og i nordøst og øst følger grensen noenlunde Vestfoldbanen. Da adressenavn (gatenavn med husnummer) ble innført i 1901, fikk samtlige eiendommer Fjellsbyen som gatenavn, hvilket gjorde forholdene svært uoversiktelige.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet